you broke my glasses said the woman to me

“You broke my glasses”, said the woman vĩ đại bầm.

Bạn đang xem: you broke my glasses said the woman to me

A. The woman blames bầm of breaking her glasses.

B. The woman blamed bầm of breaking her glasses.

C. The woman blames bầm for having broken her glasses.

D. The woman blamed bầm for having broken her glasses.

Đáp án D

Câu gốc: “Bạn làm vỡ tung kính của tôi rồi”, người phụ phái đẹp phát biểu với tôi.
Đáp án: D. Người phụ phái đẹp sụp đổ lỗi cho tới tôi vì như thế vẫn làm vỡ tung kính của cô ý ấy.
Cấu trúc: Blame + sb + for + sth tức thị “đổ lỗi ai về sự việc gì”.
Các lựa lựa chọn không giống ko tương thích vì:
- A, B sai vì như thế “blame” ko kết phù hợp với “of”.
- C sai cơ hội phân chia thì. Vì xẩy ra vô vượt lên trước khứ nên cần là “blamed” chứ không hề cần là “blames”.

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: bài văn bài thơ về một việc làm tốt

Sách lập trình sẵn Python cơ phiên bản, cho tất cả những người mới mẻ chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID