yếu tố quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh đại việt là

Với Giải SBT Lịch sử 10 Câu 3 trang 41 nhập Bài 14: Trung tâm tạo hình và quy trình cải cách và phát triển của văn minh Đại Việt Sách bài xích tập dượt Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản thực hiện bài xích tập dượt nhập SBT Lịch sử 10.

Yếu tố đưa ra quyết định sự cải cách và phát triển bùng cháy rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là

Bạn đang xem: yếu tố quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh đại việt là

Câu 3 trang 41 SBT Lịch sử 10: Yếu tố đưa ra quyết định sự cải cách và phát triển bùng cháy rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là

A. sự hồi phục của nền văn minh Âu Lạc.

B. nền song lập, tự động công ty của vương quốc.

C, sự thu nhận phông thun cỗ văn minh Trung Hoa.

D. sự thu nhận tinh ranh họa tiết minh bấm Độ.

Lời giải:

Đáp án trúng là: B

Xem thêm thắt điều giải SBT Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc, cụ thể khác:

Câu 1 trang 40 SBT Lịch sử 10: Nội dung nào là tại đây ko phản ánh trúng về định nghĩa văn minh Đại Việt?...

Câu 2 trang 40 SBT Lịch sử 10: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là hạ tầng tạo hình và cải cách và phát triển của nền văn minh Đại Việt vì như thế...

Câu 3 trang 41 SBT Lịch sử 10: Yếu tố đưa ra quyết định sự cải cách và phát triển bùng cháy rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là...

Xem thêm: chỉ ra và nêu cách sửa lỗi liên kết trong những trường hợp sau

Câu 4 trang 41 SBT Lịch sử 10: Tại sao phát biểu nền song lập, tự động công ty là hạ tầng của nền văn minh Đại Việt?...

Câu 5 trang 41 SBT Lịch sử 10: Người Việt tiếp tục thu nhận với tinh lọc tinh tuý của văn minh Trung Hoa bên trên những nghành nghề dịch vụ nào là tại đây nhằm thực hiện đa dạng và phong phú nền văn minh Đại Việt?...

Câu 6 trang 41 SBT Lịch sử 10: Người Việt tiếp tục thu nhận với tinh lọc tinh tuý của văn minh bấm Độ bên trên những nghành nghề dịch vụ nào là tại đây nhằm thực hiện phong phủ nền văn minh Đại Việt?...

Câu 7 trang 41 SBT Lịch sử 10: Nền văn minh Đại Việt cải cách và phát triển mạnh mẽ và tự tin và toàn vẹn nhập tiến độ nào là sau đây?...

Câu 8 trang 41 SBT Lịch sử 10: Chọn kể từ mang đến sản sau đây đặt điều nhập địa điểm chấm (...), thể hiện nay quy trình cải cách và phát triển của văn minh Đại Việt...

Câu 9 trang 42 SBT Lịch sử 10: Quan sát sơ trang bị, hãy: a) Hoàn trở nên sơ trang bị thể hiện nay quy trình cải cách và phát triển của nền văn minh Đại Việt bám theo khuôn mẫu sau...

Xem thêm thắt những bài xích giải SBT Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 13: Văn minh Chăm -pa, văn minh Phù Nam

Bài 15: Một số trở nên tựu của văn minh Đại Việt

Xem thêm: thánh gióng lớp 6 chân trời sáng tạo

Bài 16: Các dân tộc bản địa bên trên nước nhà Việt Nam

Bài 17: Khối đại câu kết dân tộc bản địa nhập lịch sử vẻ vang Việt Nam

Bài 1: Hiện thực lịch sử vẻ vang và trí tuệ lịch sử