xenlulozơ + h2o

Câu hỏi:

19/08/2020 4,221

Bạn đang xem: xenlulozơ + h2o

Cho sơ đồ gia dụng phản ứng

Xenlulozo +H2O/H+,to X men ruou Y men giam Z +Y, xt, t° T

Công thức của T là:

BCH3COOC2H5

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Xenlulo zơ  X: C6H12O6

Xenlulozo +H2O/H+,to C6H12O6 men ruou C2H5OH men giam CH3COOH +Y, xt, t° CH3COOC2H5

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phân tử xenlulozơ những đôi mắt xích links cùng nhau vày links này ?

A. α-1,4-glicozit.

Bα-1,4-glucozit.

C. β-1,4-glicozit.

Dβ-1,4-glucozit.

Câu 2:

Trong phân tử amilozơ những đôi mắt xích links cùng nhau vày links này ?

Aα-1,4-glicozit.

Bα-1,4-glucozit.

Cβ-1,4-glicozit.

Dβ-1,4-glucozit.

Câu 3:

Cho sơ đồ gia dụng phản xạ : Thuốc súng ko khóiXYSobitol Tên gọi X, Y thứu tự là

Axenlulozơ, glucozơ.

Btinh bột, etanol.

Cmantozơ, etanol.

Xem thêm: ngữ văn lớp 6 tập 1 trang 20

Dsaccarozơ, etanol.

Câu 4:

Cho mặt hàng đem hóa : Xenlulozơ -> A-> B -> C -> Polibutađien. Các hóa học A, B, C là những hóa học này tại đây ?

A. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.

B. glucozơ, C2H5OH, buta-1,3-đien.

C. glucozơ, CH3COOH, HCOOH.

D. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.

Câu 5:

Thuốc test này tiếp sau đây dùng làm nhận ra được toàn bộ những hỗn hợp nhập mặt hàng sau : ancol etylic, đàng củ cải, đàng mạch nha ?

A. dd AgNO3/NH3.

B. Cu(OH)2.

C. Na sắt kẽm kim loại.

D. dd CH3COOH.

Câu 6:

Tính hóa học của tinh ranh bột là : Polisaccarit (1), ko tan nội địa (2), đem vị ngọt (3), thuỷ phân tạo ra trở thành glucozơ (4), thuỷ phân tạo ra trở thành fructozơ (5), thực hiện mang đến iot đem trở thành greed color (6), dùng để vật liệu nhằm pha chế đextrin (7). Những đặc thù sai là:

A. (2), (5), (6), (7).

B. (2), (5), (7).

C. (3), (5).

D. (2), (3), (4), (6).

Câu 7:

Z là hóa học rắn, dạng sợi white color ko tan nội địa. Tên gọi của X là:

A. Amilopectin

B. Fructozo

C. Xenlulozo

Xem thêm: vết thương chảy nước vàng không lành

D. Saccarozo