we didn't find out about the meeting until he phoned us

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: we didn't find out about the meeting until he phoned us

TRẢ LỜI

avatar

We didnt find out about the meeting until he phoned us.

`->`Not until he phoned us did we find out about the meeting.

`-` Đảo vế lên và thay cho $\rm  didn't$ trở nên $\rm  did$ vì thế kho đó $\rm  not \,\, until$ vẫn thay cho thế tầm quan trọng phủ ấn định của chính nó.

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

avatar

Đáp án: Not until he phoned us did we find out about the meeting

Đảo ngữ: Not until + MĐ + Trợ động kể từ + S + V: mãi cho tới Lúc... thì

Đây là thì quá khứ đơn=>trợ động kể từ là did (not until mang ý nghĩa phủ định->didn't trở nên did)

Tạm dịch: Mãi cho tới Lúc anh ấy gọi năng lượng điện mang đến Shop chúng tôi, Shop chúng tôi mới nhất lần hiểu về cuộc họp

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: đoạn văn tả ngôi nhà

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí