viết chương trình nhập họ tên đầy đủ của người dùng, sau đó in thông báo tên và họ đệm của người đó.

Câu hỏi:

13/05/2022 6,645

Chương trình:

s=input("Nhập chúng ta tên")

A=s.split(" ")

print("Tên: ", A[len(A)-1])

print("Tên đệm: ", A[len(A)-2])

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

Xem thêm: bài tập phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết lịch trình nhập số đương nhiên n rồi nhập n chúng ta thương hiệu học viên. Sau cơ đòi hỏi nhập một thương hiệu và thông tin số các bạn sở hữu nằm trong thương hiệu cơ nhập lớp.

Câu 2:

Viết lịch trình nhập nhì số đương nhiên kể từ keyboard, xa nhau chừng vì thế lốt cơ hội và thể hiện thành quả UCLN của nhì số này.

Câu 3:

Viết lịch trình nhập nhiều số (số vẹn toàn hoặc số thực) kể từ keyboard, những số xa nhau chừng vì thế lốt cơ hội. Sau cơ in đi ra màn hình hiển thị tổng những số vẫn nhập.

Câu 4:

Lệnh sau trả lại độ quý hiếm là gì?

>>> ''ababababab''.find(''ab'',4)

Câu 5:

Một số mệnh lệnh dò la kiếm xâu con cái nhập xâu kí tự

Quan sát những ví dụ sau nhằm dò la hiểu cơ hội đánh giá xâu con cái và dò la kiếm địa điểm xâu con cái nhập xâu kí tự động.

Xem thêm: một bếp điện gồm hai dây điện trở r1 và r2 nếu chỉ dùng r1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút

Câu 6:

Cho xâu kí tự: “gà, vịt, chó, heo, ngựa, cá”. Em hãy trình diễn phương thức nhằm xoá những lốt '', '' và thay cho thế vì thế lốt '' '' nhập xâu này.