ví dụ về tập tính sinh sản

Đề bài

Cho những ví dụ (khác với ví dụ tiếp tục sở hữu vô bài) về thói quen thăm dò ăn, thói quen bảo đảm an toàn bờ cõi, thói quen sinh đẻ, thói quen di cư và tập tính xã hội ở những loại động vật hoang dã không giống nhau.

Bạn đang xem: ví dụ về tập tính sinh sản

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Ví dụ về những dạng luyện tính:

Xem thêm: dùng vòi xịt vào vùng kín

- Tập tính thăm dò ăn: Hải li đậy điệm đập ngăn sông, suối nhằm bắt cá.

- Tập tính bảo đảm an toàn lảnh thổ: Tinh tinh ma đực tiến công xua những con cái tinh ma linh đực kỳ lạ Lúc vô vùng bờ cõi của chính nó.

- Tập tính sinh sản: Vào mùa sinh đẻ, hươu đực húc nhau, con cái thắng trận tiếp tục giao hợp với hươu loại.

Xem thêm: phần mềm nào không phải là hệ điều hành

- Tập tính di cư: sếu đầu đỏ rực, hạc di trú theo đòi mùa.

- Tập tính xã hội: Chó sói, sư tử sinh sống theo đòi lũ đàn.

Loigiaihay.com