ví dụ về chức năng và nhiệm vụ của sử học

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ đồ gia dụng 1.1 hãy: Nêu công dụng và trách nhiệm của Sử học tập. Cho ví dụ

68.3k 11/05/2023

Câu căn vặn trang 7 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ đồ gia dụng 1.1 hãy: Nêu công dụng và trách nhiệm của Sử học tập. Cho ví dụ.

Bạn đang xem: ví dụ về chức năng và nhiệm vụ của sử học

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ đồ gia dụng 1.1 hãy: Nêu công dụng và trách nhiệm của Sử học

Trả lời nói

- Chức năng và trách nhiệm của sử học:

+ Chức năng của Sử học tập là Phục hồi một cách thực tế lịch sử hào hùng thiệt đúng chuẩn, khách hàng quan lại (chức năng khoa học) và đáp ứng cuộc sống đời thường của thế giới lúc này trải qua những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề được đúc rút kể từ trái khoáy khứ (chức năng xã hội).

+ Nhiệm vụ của Sử học tập là hỗ trợ những trí thức khoa học tập về lịch sử hào hùng và dạy dỗ, nêu gương.

- Ví dụ: khi nghiên cứu và phân tích về sự việc sụp sụp ở trong nhà nước Âu Lạc sụp trước trận đánh giành xâm lăng của quân Nam Việt (năm 179 TCN)

+ Nhiệm vụ của sử học: hỗ trợ những trí thức khoa học tập về vẹn toàn nhân thất bại và mốc thời hạn sụp sụp ở trong nhà nước Âu Lạc; phía thế giới cho tới niềm tin cảnh giác nhập quy trình đấu giành đảm bảo an toàn Tổ quốc

Xem thêm: toán lớp 5 hình hộp chữ nhật hình lập phương

+ Chức năng sử học: kể từ sự sụp sụp ở trong nhà nước Âu Lạc, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể rút đi ra nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề kể từ vượt lên trước khứ nhằm đáp ứng cho tới quy trình đấu giành đảm bảo an toàn Tổ quốc lúc này, như: nâng lên niềm tin cảnh giác trước từng thủ đoạn và hành vi của kẻ thù…

Xem tăng lời nói giải bài bác tập luyện Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Hiện thực lịch sử hào hùng và trí tuệ lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử hào hùng và cuộc sống

Bài 3: Sử học tập với những nghành nghề khoa học tập khác

Xem thêm: ch3cooh ra c2h5oh

Bài 4: Sử học tập với một số trong những nghành nghề, ngành hiện nay đại

Bài 5: Khái niệm văn minh

Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông