vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của văn minh đông nam á thời kỳ cổ trung đại

Trả điều Luyện tập luyện 2 trang 82 Lịch sử 10 sách Cánh diều hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Lịch sử 10

Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình cải tiến và phát triển và trở nên tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á thời gian cổ - trung đại

Bạn đang xem: vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thành tựu tiêu biểu của văn minh đông nam á thời kỳ cổ trung đại

Luyện tập luyện 2 trang 82 Lịch sử 10: Vẽ sơ đồ vật trí tuệ thể hiện nay những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á thời gian cổ - trung đại.

Trả lời:

(*) Sơ đồ vật tham lam khảo

Giải Lịch sử 10 Bài 11: Hành trình cải tiến và phát triển và trở nên tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á thời gian cổ - trung đại - Cánh diều (ảnh 1)

Xem tăng điều giải bài bác tập luyện Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Mở đầu trang 77 Lịch sử 10 Khu cho tới Ăng-co Vát được xem là dự án công trình bản vẽ xây dựng mang tính chất hình tượng, ghi lốt 1 thời hoàng kim của vương vãi quốc 

Câu chất vấn trang 78 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.2 hãy trình diễn sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công vẹn toàn cho tới thế kỉ X.

Câu chất vấn trang 78 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.3 hãy trình diễn sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV.

Câu chất vấn trang 78 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.4 hãy cho thấy thêm nhập tiến trình thế kỉ XVI - XIX

Xem thêm: x là tập hợp các nước ở khu vực đông nam á

Câu chất vấn trang 78 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.5, 11.6 hãy

Câu chất vấn trang 81 Lịch sử 10 Đọc vấn đề và để ý Hình 11.8, 11.9 hãy nêu trở nên tựu hầu hết của bản vẽ xây dựng, chạm trổ ở Đông Nam Á

Luyện tập luyện 1 trang 82 Lịch sử 10 Thể hiện nay bên trên trục thời hạn những tiến trình cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu Công vẹn toàn cho tới thế kỉ XIX

Luyện tập luyện 2 trang 82 Lịch sử 10 Vẽ sơ đồ vật trí tuệ thể hiện nay những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á thời gian cổ - trung đại.

Vận dụng 3 trang 82 Lịch sử 10 Sưu tầm tranh vẽ, tư liệu về những dự án công trình bản vẽ xây dựng Khu vực Đông Nam Á và phân loại theo dõi phụ thân dòng

Xem tăng điều giải bài bác tập luyện Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 12: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc

Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam

Xem thêm: viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 14: Trung tâm tạo hình và quy trình cải tiến và phát triển của văn minh Đại Việt

Bài 15: Một số trở nên tựu của văn minh Đại Việt

Bài 16: Các dân tộc bản địa bên trên quốc gia Việt Nam