trung bình cộng của hai số là 80 số lớn bằng 3/2 số bé hỏi số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

Bạn đang xem: trung bình cộng của hai số là 80 số lớn bằng 3/2 số bé hỏi số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

đã căn vặn trong Lớp 4

Xem thêm: nghị luận về sự hy sinh

Toán học

· 20:51 28/03/2021

Trung bình cộng của nhị số là 80. Số lớn bằng 3/2 số bé . Tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

3 câu trả lời 4187

Tổng 2 số là:

80x2=160

Tổng số phần đều nhau là:

3+2=5(phần)

Số rộng lớn là 

160:5x3=96

Số nhỏ bé là:

160-96=64

Xem thêm: thuốc aspirin 100mg cho bà bầu

Số to hơn số nhỏ bé là:

96-64=32

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề