trừ phân số

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số là 1 trong vô 4 luật lệ tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng và kiến thức ko khó khăn, những em chỉ việc xem xét và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục hoàn toàn có thể thực hiện được bài xích tập dượt. Cùng Vuihoc.vn phi vào nội dung học tập này nhé!

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số là 1 trong vô 4 luật lệ tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng và kiến thức ko khó khăn, những em chỉ việc xem xét và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục hoàn toàn có thể thực hiện được bài xích tập dượt. Cùng Vuihoc.vn phi vào nội dung học tập này nhé!

Bạn đang xem: trừ phân số

Đầu tiên, những em rất cần được hiểu một vài ba kỹ năng và kiến thức lý thuyết và thủ tục bài xích tập dượt. Nào, bọn chúng bản thân nằm trong phi vào bài học kinh nghiệm thôi!

1. Trừ nhì phân số với kiểu mẫu số như thể nhau

Ví dụ: \frac{15}{4} - \frac{7}{4} = ?

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhì phân số với nằm trong kiểu mẫu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang lại tử số của phân số loại nhì và không thay đổi kiểu mẫu số.

2. Trừ nhì phân số với kiểu mẫu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{6}{7} - \frac{1}{6} = ?

Bài toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhì phân số không giống kiểu mẫu số, tao quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số ê.

Chú ý: Khi triển khai luật lệ trừ nhì phân số, nếu như phân số chiếm được ko tối giản thì tao rút gọn gàng trở thành phân số tối giản.

3. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 luật lệ trừ phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài xích tập dượt tương quan cho tới luật lệ trừ phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{7}{9} - \frac{2}{9}

b) \frac{23}{56} - \frac{9}{56}

c) \frac{220}{225} - \frac{14}{15}

d) \frac{21}{20} - \frac{5}{10}

Bài 2: So sánh

a) \frac{57}{100} -  \frac{34}{100} … \frac{1}{4} - \frac{3}{25}

b) \frac{121}{81} - \frac{1}{9}\frac{56}{3} - \frac{13}{6}

Bài 3: Tìm hắn biết: (\frac{10}{21} + \frac{1}{3}) - hắn = \frac{16}{21}

Bài 4: Hai xe hơi nằm trong fake gạo ở một kho. Ô tô fake được \frac{2}{7} số gạo vô kho, xe hơi loại nhì fake được \frac{3}{8} số gạo vô kho. Hỏi xe hơi thứ hai fake nhiều hơn nữa xe hơi loại nhất từng nào gạo?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Ví dụ toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Để đối chiếu, thứ nhất những em cần thiết triển khai luật lệ tính. Sau ê triển khai đối chiếu nhì phân số thông thường.

Luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3:

Luyện tập dượt toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 4: 

Ô tô loại nhì fake nhiều hơn nữa xe hơi loại nhất số gạo là:

\frac{3}{8} - \frac{2}{7}\frac{21}{56} - \frac{16}{56} = \frac{5}{56}  (số gạo vô kho)

Đáp số: \frac{5}{56} số gạo vô kho.

4. Bài tập dượt tự động luyện luật lệ trừ phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{44}{45} - \frac{23}{45}

b) \frac{5}{100} - \frac{1}{100}

c) \frac{34}{100}\frac{1}{4}

d) \frac{11}{45} -  \frac{1}{5}

Bài 2: So sánh

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) … \frac{5}{7}\frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} - \frac{3}{100} … (\frac{111}{1000} - \frac{3}{1000}) + 1

Bài 3: Tìm hắn biết: hắn + \frac{80}{810}  = \frac{56}{81}

Bài 4: Trong một miếng vườn có \frac{6}{7} diện tích S và được trồng rau củ và hoa. Trong số đó diện tích S trồng hoa chiếm \frac{1}{3}. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau củ cướp bao nhiêu?

b) Tính diện tích S rỗng tuếch ko trồng gì của miếng vườn.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) \frac{21}{45}

b) \frac{1}{25}

c) \frac{9}{100}

d) \frac{2}{45}

Bài 2: 

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) < \frac{5}{7} + \frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} -\frac{3}{100} > (\frac{111}{1000} - \frac{3}{100}) + 1 

Bài 3:

y = \frac{16}{27}

Bài 4: 

a) \frac{11}{12}  

b) \frac{1}{7}

Xem thêm: soạn văn bài chữ người tử tù lớp 10

5. Giải bài xích tập dượt sách giáo khoa toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

5.1. Bài tập dượt SGK trang 129

Bài 1: Tính 

a) \frac{15}{16} - \frac{7}{16} 

b) \frac{7}{4} - \frac{3}{4}

c) \frac{9}{5} - \frac{3}{5}

d) \frac{17}{49} - \frac{12}{49}

Lời giải: 

Ôn tập dượt toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính :

a) \frac{2}{3} - \frac{3}{9}

b) \frac{7}{5} - \frac{15}{25}

c) \frac{3}{2} - \frac{4}{8}

d) \frac{11}{4} - \frac{6}{8}

Lời giải:

a)

Bài tập dượt toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

b) 

Giải câu hỏi lớp 4 luật lệ trừ phân số

c) 

Học toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

d) 

Ôn luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3: Tại hội khỏe mạnh Phù Đổng toàn nước phen loại VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng \frac{5}{19} tổng số huy chương của đoàn tiếp tục giành được, còn sót lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp tự từng nào phần tổng số huy chương nhưng mà đoàn tiếp tục giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần cân nhau thì số huy chương vàng bao gồm bao nhiêu phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng bao gồm bao nhiêu phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

\frac{19}{19} - \frac{5}{19} = \frac{14}{19} (tổng số huy chương)

Đáp số: \frac{14}{19} tổng số huy chương.

5.2. Bài tập dượt SGK trang 130

Bài 1: Tính :

a) \frac{4}{5} - \frac{1}{3}

b) \frac{5}{6} - \frac{3}{8}

c) \frac{8}{7} - \frac{2}{3}

d) \frac{5}{3}\frac{3}{5}

Lời giải:

Học câu hỏi lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính

a) \frac{20}{16} - \frac{3}{4}

b) \frac{30}{45} -  \frac{2}{5}

c) \frac{10}{12}\frac{3}{4}

d) \frac{12}{9}\frac{1}{4}

Lời giải:

Bài tập dượt toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3: Trong một khu vui chơi công viên với \frac{6}{7} diện tích S tiếp tục trồng hoa và cây cối, vô đó \frac{2}{5} diện tích nhằm trồng cây cối là từng nào phần diện tích S của khu vui chơi công viên ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Trồng hoa và cây xanh:  \frac{6}{7} công viên

Trồng hoa: \frac{2}{5} công viên

Trồng cây xanh: ? công viên

Giải:

Diện tích cây cối bằng:

\frac{6}{7} - \frac{2}{5} =  \frac{16}{35}(diện tích công viên)

Đáp số: \frac{16}{35} diện tích S khu vui chơi công viên.

Xem thêm: xác định đầu vào đầu ra của máy tăng âm

Vuihoc tiếp tục reviews cho tới những em nội dung cơ phiên bản về toán lớp 4 luật lệ trừ phân số.

Hãy tìm hiểu thêm tăng những nội dung về những luật lệ tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài đi ra, Vui học tập còn cung ứng cho những em nhiều dạng khác nhau bài xích tập dượt nhằm những em tự động ôn luyện từng ngày.