trong lớp 10c có 45 học sinh

Đáp án thực sự B

Gọi a, b, c theo đòi trật tự là số học viên chỉ quí môn Văn, Sử, Toán

Bạn đang xem: trong lớp 10c có 45 học sinh

X là số học viên chỉ quí nhì môn là văn và toán

y là số học viên chỉ quí nhì môn là Sử và toán

z là số học viên chỉ quí nhì môn là văn và Sử

Ta với số em quí tối thiểu một môn là 45 – 6 = 39

Dựa vô biểu loại ven tao với hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}a + x + z + 5 = 25\\b + nó + z + 5 = 18\\c + x + nó + 5 = 20\\x + nó + z + a + b + c + 5 = 39{\rm{       }}(1)\end{array} \right.\)

Suy rời khỏi a + b + c + 2(x + nó + z) + 15 = 25 + 18 +20

Hay a + b + c + 2(x + nó + z) = 48                 (2)

Từ (1) và (2) tao có

a + b + c + 2(39 – 5 – a – b − c) = 48

a + b + c = 20

Xem thêm: so sánh toàn cầu hóa và khu vực hóa

Vậy chỉ có 20 em quí duy nhất môn vô tía môn bên trên.

Câu 1:

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, Phường theo thứ tự là trung điểm của AD, BC và AC. lõi MP = PN. Chọn câu đích thị.

A. \(\overrightarrow {AC} = \overrightarrow {B{\rm{D}}} \);

B. \(\overrightarrow {AC} = \overrightarrow {BC} \);

C. \(\overrightarrow {AD} = \overrightarrow {BC} \);

D. \(\overrightarrow {AD} = \overrightarrow {B{\rm{D}}} \).

Xem thêm: soạn văn 7 bài cuộc chạm trán trên đại dương

Câu 6:

Cho tam giác ABC. Dựng phía ngoài tam giác những tam giác đều ABC', BCA', CAB'. Gọi M, N, Phường theo thứ tự là trung điểm của CA’, AB’, AC’. Chứng minh rằng:

a) MN = PC.

b) Gọi O là phú điểm của MN và PC. Chứng minh \(\widehat {MOC} = 60^\circ \).