trong dao động điều hoà vận tốc biến đổi

Câu hỏi:

12/10/2019 188,262

B.sớm pha π2 đối với li phỏng. 

Bạn đang xem: trong dao động điều hoà vận tốc biến đổi

Đáp án chủ yếu xác

C.trễ pha π2 đối với li phỏng. 

Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng phương trình của li phỏng và véc tơ vận tốc tức thời nhập xấp xỉ điều hoà Trong xấp xỉ điều tiết, véc tơ vận tốc tức thời biến hóa sớm pha π2  so với li độ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gia tốc của hóa học điểm xấp xỉ điều tiết bởi vì 0 khi 

A. li phỏng rất rất đại 

B. li phỏng rất rất tiểu 

C. véc tơ vận tốc tức thời rất rất đại 

D. véc tơ vận tốc tức thời bởi vì 0

Câu 2:

Con nhấp lên xuống đơn bao gồm vật nặng trĩu lượng m treo nhập sợi chão l bên trên điểm với vận tốc trọng ngôi trường g, xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi T dựa vào vào 

A. m và l 

B. m và g a

C. l và g 

D. m, l và g

Câu 3:

Khi nói tới xấp xỉ cơ, tuyên bố này tại đây sai? 

A.Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ đeo tay là xấp xỉ lưu giữ. 

B.Dao động chống bức với biên phỏng ko tùy thuộc vào biên phỏng của lực chống bức 

Xem thêm: soạn hang én

C.Dao động chống bức với biên phỏng ko thay đổi và với tần số bởi vì tần số của lực chống bức 

D.Dao động tắt dần dần với biên phỏng hạn chế dần dần bám theo thời hạn.

Câu 4:

Chu kì xấp xỉ điều hoà của con cái nhấp lên xuống đơn dựa vào vào: 

A. lượng của con cái lắc 

B. biên phỏng dao động 

C. tích điện kích ứng dao động 

D. chiều nhiều năm của con cái lắc

Câu 5:

Khi nói tới xấp xỉ tắt dần dần, tuyên bố này tại đây ko đúng? 

A. Dao động tắt dần dần là xấp xỉ đảm bảo chất lượng và rất có hại. 

B. Dao động tắt dần dần là xấp xỉ với cơ năng hạn chế dần dần bám theo thời hạn còn tần số ko thay đổi bám theo thời hạn. 

C. Dao động tắt dần dần là xấp xỉ với biên phỏng và chu kỳ luân hồi hạn chế dần dần bám theo thời hạn. 

D. Lực cản của môi trường xung quanh là một trong trong mỗi vẹn toàn nhân tạo nên xấp xỉ tắt dần dần.

Câu 6:

Dao động tắt dần 

A. luôn luôn rất có hại. 

B. với biên phỏng ko thay đổi bám theo thời hạn. 

C. luôn luôn đảm bảo chất lượng. 

Xem thêm: xử lý mẫu vật khỏi đầu bằng tia phóng xạ gây

D. với biên phỏng hạn chế dần dần bám theo thời hạn.