trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa

Câu hỏi:

19/10/2019 9,918

A. x = 3tsin(100πt + ).

Bạn đang xem: trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa

Đáp án chủ yếu xác

B. x = 3sin5πt + 3cos5πt.

D. x = 2sin(2πt + ).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Pha ban sơ của xê dịch điều hoà:

A. Phụ nằm trong cơ hội lựa chọn gốc toạ phỏng và gốc thời hạn.      

B. Phụ nằm trong cơ hội kích ứng vật dao động

C. Phụ nằm trong tích điện truyền cho tới vật nhằm vật dao động

D. Cả 3 câu bên trên đều đúng

Câu 2:

Đối với cùng 1 xê dịch tuần trả, khoảng tầm thời hạn sớm nhất tiếp sau đó hiện trạng xê dịch tái diễn như cũ gọi là :

A. Tần số xê dịch. 

B. Pha của xê dịch.

C. Chu kỳ của xê dịch. 

D. Tần số góc.

Câu 3:

Trong xê dịch điều hoà, tốc độ phát triển thành đổi:

A. Cùng trộn với li phỏng.      

B. Sớm trộn π/2 so với li phỏng.   

C. Ngược trộn với li phỏng.           

D. Trễ trộn π/2 đối với li phỏng.

Xem thêm: thai chưa vào tử cung uống thuốc kháng sinh có sao không

Câu 4:

Trong xê dịch điều tiết, tốc độ luôn luôn luôn

A. ngược trộn với li phỏng

B. vuông trộn với li độ

C. lệch sóng π/4 với li độ

D. nằm trong trộn với li độ

Câu 5:

Trong phương trình xê dịch điều hoà x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là:

A. biên phỏng xê dịch.

B. tần số xê dịch.

C. trộn xê dịch.

D. chu kì xê dịch.

Câu 6:

Trong xê dịch điều tiết, kích thước tốc độ của vật

A. Giảm Khi độ quý hiếm véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng. 

B. Giảm Khi kích thước véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng.

C. Không thay cho thay đổi.

D. Tăng, hạn chế tùy nằm trong độ quý hiếm véc tơ vận tốc tức thời ban sơ của vật rộng lớn hoặc nhỏ.

Câu 7:

Chu kì của xê dịch điều hoà là:

A. Khoảng thời hạn vật chuồn kể từ li phỏng cực lớn âm cho tới li phỏng cực lớn dương. 

B. Thời gian lận sớm nhất vật sở hữu li phỏng như cũ.

C. Là khoảng tầm thời hạn sớm nhất nhưng mà toạ phỏng, véc tơ vận tốc tức thời, tốc độ lại có mức giá trị và hiện trạng như cũ. 

Xem thêm: tiếng anh unit 10

D. Cả 3 cầu bên trên đều đích.