toán lớp 7 bài 25 đa thức một biến

Câu chất vấn mục 1 trang 25, 26Cho biết thông số và bậc của từng đơn thức sau: Xem tiếng giải Câu chất vấn mục 3 trang 27Thu gọn gàng nhiều thức: Xem tiếng giải

Quảng cáo

decumar

Câu chất vấn mục 4 trang 27Thu gọn gàng ( nếu như cần) và bố trí từng nhiều thức sau bám theo lũy quá rời dần dần của biến: Xem tiếng giải

Câu chất vấn mục 5 trang 28

Xét nhiều thức P=.... Đó là 1 trong nhiều thức thu gọn gàng. Hãy để ý những hạng tử ( những đơn thức) của nhiều thức P.. và vấn đáp những thắc mắc sau: Trong P.., bậc của hạng tử 5x2 là 2 ( số nón của x2). Hãy xác lập bậc của những hạng tử nhập P..

Xem tiếng giải

Câu chất vấn mục 6 trang 29Xét nhiều thức G(x) = x^2 – 4. Giá trị của biểu thức G(x) bên trên x =3 hay còn gọi là độ quý hiếm của nhiều thức G(x) bên trên x =3 và được kí hiệu là G(3). Như vậy, tao có: G(3) = 32 - 4 = 5 Tính những độ quý hiếm G(-2); G(1); G(0); G(1); G(2). Xem tiếng giải Bài 7.6 trang 30Cho nhị nhiều thức: a) Thu gọn gàng và bố trí nhị nhiều thức bên trên bám theo lũy quá rời của trở nên. b) Tìm bậc, thông số tối đa và thông số tự tại của từng nhiều thức tiếp tục mang lại. Xem tiếng giải

Bài 7.7 trang 30

Cho nhị nhiều thức: a) Thu gọn gàng và bố trí nhị nhiều thức bên trên bám theo lũy quá rời của trở nên. b) Sử dụng thành phẩm câu a nhằm tính P(1), P(0),Q(-1) và Q(0)

Xem tiếng giải

Bài 7.8 trang 30 Người tao sử dụng nhị máy bơm nhằm bơm nước vào trong 1 bể chứa chấp nước. Máy loại nhất bơm từng giờ được 22 m3 nước. Máy loại nhị bơm từng giờ được 16 m3 nước. Sau Lúc cả nhị máy chạy nhập x giờ, người tao tắt máy loại nhất và nhằm máy loại nhị chạy thêm thắt 0,5 giờ nữa thì bể nước giàn giụa. Hãy ghi chép nhiều thức ( trở nên x) biểu thị dung tích bể (m3). hiểu rằng trước lúc bơm, nhập bể có một,5 m3 nước. Tìm thông số tối đa và thông số tự tại của nhiều thức bại liệt. Xem tiếng giải Bài 7.10 trang 30Kiểm tra xem: a) x=1/8 liệu có phải là nghiệm của nhiều thức P(x) = 4x + 50% không? b) Trong tía số 1; -1 và 2, số nào là là nghiệm của nhiều thức Q(x) = x^2 + x – 2 ? Xem tiếng giải

Bài 7.11 trang 30

Mẹ mang lại Quỳnh 100 ngàn đồng. Quỳnh mua sắm một cỗ khí cụ tiếp thu kiến thức có mức giá 37 ngàn đồng và một cuốn sách xem thêm môn Toán với giá bán x ( ngàn đồng). a) Hãy thám thính nhiều thức ( trở nên x) biểu thị số chi phí Quỳnh sót lại ( đơn vị: ngàn đồng). Tìm bậc của nhiều thức bại liệt. b) Sau lúc mua sách thì Quỳnh chi một vừa hai phải không còn số chi phí u mang lại. Hỏi giá bán gia sản cuốn sách là bao nhiêu?

Xem tiếng giải