toán lớp 4 trang 67, 68

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 67, 68

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm của biểu thức rồi viết lách vô dù trống trải (theo mẫu):

a

b

c

a × (b - c)

a × b - a × c

3

7

3

3 × (7 – 3) = 12

3 × 7 – 3 × 3 = 12

6

9

5

8

5

2

Phương pháp giải:

Thay chữ ngay số rồi tính độ quý hiếm những biểu thức cơ. 

Lời giải chi tiết:

a

b

c

a × (b  c)

a × b  a × c

3

7

3

3 × (7 – 3) = 12

3 × 7 – 3 × 3 = 12

6

9

5

6 × ( 9  5) = 24

6 × 9 – 6 × 5 = 24

8

5

2

8 × (5 – 2) = 24

8 × 5 – 8 × 2 = 24

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Áp dụng đặc thù nhân một số trong những với cùng 1 hiệu nhằm tính (theo mẫu):

 Mẫu:        26 × 9 = 26 × (10 – 1)

                            = 26 × 10 –  26 × 1

                            = 260 – 26 = 234 

a) 47 × 9                                    b) 138 × 9

    24 × 99                                     123 × 99

Phương pháp giải:

Tách 9 = 10 – 1, 99 = 100 – 1, tiếp sau đó vận dụng cơ hội nhân một số trong những với cùng 1 hiệu bám theo công thức:

                                                a x (b - c ) = a x b - a x c

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để

a) 47 × 9 = 47 × (10 – 1)                                                  b) 138 × 9 = 138 × (10 – 1)

               = 47 × 10 – 47 × 1                                                = 138 × 10 – 138 × 1

               = 470 – 47 = 423                                                   = 1380 – 138 = 1242 

24 × 99 = 24 × ( 100 – 1)                                                  123 × 99 = 123 × (100 – 1)

                = 24 × 100 – 24 × 1                                             = 123 × 100 – 123 × 1

                = 2400 – 24 = 2376                                              = 12300 – 123 = 12177

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một cửa hàng phân phối trứng đem 40 giá đựng trứng, từng giá đựng trứng đem 175 trái ngược. Cửa sản phẩm tiếp tục phân phối không còn 10 giá chỉ trứng. Hỏi cửa hàng cơ sót lại từng nào trái ngược trứng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 40 giá chỉ trứng

Mỗi giá: 175 quả

Đã bán: 10 giá chỉ trứng

Còn lại: .... trái ngược trứng

Phương pháp giải

- Tính số giá chỉ trứng sót lại tớ lấy số giá chỉ trứng thuở đầu trừ cút số giá chỉ trứng tiếp tục phân phối.

- Tìm số trái ngược trứng sót lại tớ lấy số trái ngược trứng đem trong một giá chỉ nhân với số giá chỉ trứng sót lại.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 : 

Số giá chỉ trứng sót lại sau khoản thời gian phân phối 10 giá chỉ trứng là :

40 – 10 = 30 (giá trứng)

Cửa sản phẩm cơ sót lại số trái ngược trứng là :

175 × 30 = 5250 (quả trứng)

               Đáp số: 5250 trái ngược.

Cách 2 :

Ban đầu cửa hàng đem toàn bộ số trái ngược trứng là :

175 × 40 = 7000 (quả trứng)

Cửa sản phẩm tiếp tục phân phối số trái ngược trứng là :

175 × 10 = 1750 (quả trứng)

Cửa sản phẩm còn lại số trái ngược trứng là :

7000 – 1750 = 5250 (quả trứng)

               Đáp số: 5250 trái ngược.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhì biểu thức:

              (7 – 5) × 3 và 7 × 3 – 5 × 3 

Từ thành quả đối chiếu và nêu cơ hội nhân một hiệu với một số trong những.

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem vệt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức đem luật lệ nhân và luật lệ nằm trong thì tớ tính luật lệ nhân trước, tính luật lệ nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có: (7 – 5) × 3 = 2 × 3 = 6

           7 × 3 – 5 × 3 = 21 – 15 = 6

Vậy nhì biểu thức tiếp tục cho tới có mức giá trị đều nhau, hay  (7 – 5) × 3 = 7 ×  3 – 5 × 3

Khi nhân một số trong những hiệu với một số trong những tớ rất có thể theo thứ tự nhân số bị trừ, số trừ với số cơ rồi trừ cút nhì thành quả lẫn nhau.

Lý thuyết

Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhì biểu thức:

              \(3 \times ( 7 -5)\) và \(3 \times 7 - 3 \times 5\)

Ta có:     \(3 \times ( 7 -5)  = 3 \times 2 = 6\)

              \(3 \times 7 - 3 \times 5 = 21 - 15 = 6\)

Xem thêm: một hộp đựng 8 viên bi màu xanh

Vậy:       \(3 \times ( 7 -5) = 3 \times 7 - 3 \times 5.\)

Khi nhân một số trong những với cùng 1 hiệu, tớ rất có thể theo thứ tự nhân số cơ với một số trong những bị trừ và số trừ, rồi trừ nhì thành quả lẫn nhau.

\(a \times (b -c) = a \times b - a  \times c\)