toán lớp 4 bài 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Viết số phù hợp nhập bên dưới từng vạch của tia số: 

b) Viết số phù hợp nhập khu vực chấm: 36 000 ; 37 000 ;  ... ;  ... ;  ... ;  41 000 ;  ... 

Phương pháp giải:

a) Quan sát tớ thấy nhì vạch cạnh nhau bên trên tia số rộng lớn tầm thường nhau 10 000 đơn vị chức năng.

b) Dãy số tiếp tục cho rằng sản phẩm số tròn trĩnh ngàn, nhì số ngay tắp lự nhau rộng lớn tầm thường nhau 1000 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 36000 ;  37000 ;  38000 ;  39000 ;  40000 ;  41000 ;  42000.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết theo gót mẫu:

Phương pháp giải:

Ta gọi (hoặc viết) những số ngẫu nhiên theo gót trật tự kể từ trái khoáy thanh lịch nên.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Viết từng số sau trở thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

    Mẫu:         8723 = 8000 + 700 + đôi mươi + 3

b) Viết theo gót mẫu:

    Mẫu:         9000 + 200 + 30 + 2 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                                   6000 + 200 + 3

Xem thêm: ch3cooh + naoh

     6000 + 200 + 30                                         5000 + 2

Phương pháp giải:

- Xác định vị trị của từng chữ số theo gót những sản phẩm.

- Viết số tiếp tục bên dưới dưới dạng tổng tương tự động như ví dụ khuôn.

Lời giải chi tiết:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

    3082 = 3000 + 80 +2

    7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

    6000 + 200 + 3 = 6203

    6000 + 200 + 30 = 6230

    5000 + 2 = 5002

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi những hình sau: 

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội lần chu vi những hình:

- Chu vi hình tứ giác = Tổng chừng lâu năm 4 cạnh

- Chi vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

- Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm một cạnh x 4

Lời giải chi tiết:

- Chu vi hình tứ giác ABCD là:

            6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

            (4 + 8) × 2 = 24 (cm)

- Chu vi hình vuông vắn GHIK là:

Xem thêm: so sánh toàn cầu hóa và khu vực hóa

           5 × 4 = đôi mươi (cm)

Đáp số: 17 centimet, 24 centimet, đôi mươi cm

Loigiaihay.com