toán 11 bài 5 xác suất của biến cố

Bình chọn:

4 bên trên 165 phiếu

Bạn đang xem: toán 11 bài 5 xác suất của biến cố

Lý thuyết phần trăm và thay đổi cốXác suất của thay đổi cố A là số đo năng lực xẩy ra của thay đổi cố A. Xem cụ thể

Câu chất vấn 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ một vỏ hộp chứa chấp tứ ngược cầu ghi chữ a...

Xem câu nói. giải

Câu chất vấn 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11Giải thắc mắc 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh những đặc thù a), b) và c)... Xem câu nói. giải

Quảng cáo

decumar

Bài 1 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11Gieo tình cờ một con cái súc sắc bằng vận và đồng chất Xem câu nói. giải Bài 3 trang 74 sgk đại số và giải tích 11Giải bài bác 3 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Một người lựa chọn tình cờ nhị cái giầy... Xem câu nói. giải

Bài 4 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một con cái súc sắc bằng vận và đồng chất

Xem câu nói. giải

Bài 5 trang 74 sgk đại số và giải tích 11Giải bài bác 5 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ cỗ bài bác tứ lơ khơ 52 con cái, rút tình cờ và một khi tứ con cái. Xem câu nói. giải Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11Giải bài bác 7 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11. Có nhị vỏ hộp chứa chấp những ngược cầu. Hộp loại nhất... Xem câu nói. giải

Các quy tắc tính xác suất

Các quy tắc tính xác suất

Xem cụ thể