toán 10 bài 4 kết nối tri thức

Lý thuyết Hệ bất phương trình số 1 nhì ẩn1. Hệ bất phương trình số 1 nhì ẩn Xem cụ thể Câu chất vấn mục 1 trang 26, 27Trong trường hợp khai mạc, gọi x và hắn theo lần lượt là số máy điều hoà loại hai phía và một chiều nhưng mà cửa hàng cần thiết nhập. Tính số chi phí vốn liếng nhưng mà cửa hàng cần ném ra nhằm nhập nhì loại máy điều hoà theo đuổi x và hắn. Trong trường hợp khai mạc, gọi x và hắn theo lần lượt là số máy điều hoà loại hai phía và một chiều nhưng mà cửa hàng cần thiết nhập. Từ HĐ1, viết lách hệ bất phương trình nhì ẩn x, hắn và chỉ ra rằng một nghiệm của hệ này. Xem tiếng giải Câu chất vấn mục 3 trang 28, 29, 30Xét biểu thức F(x, y) = 2x + 3y với (x; y) nằm trong miền tam giác OAB ở HĐ2. Toạ chừng phụ thân đình là O(0, 0), A(150, 0) và B(0; 150) (H.2.5). Một cửa hàng kế hoạch nhập về nhì loại PC A và B, giá bán từng cái theo lần lượt là 10 triệu đồng và đôi mươi triệu đồng với số vốn liếng lúc đầu ko vượt lên trước quá 4 tỷ đồng. Xem tiếng giải Bài 2.5 trang 30Biểu biểu diễn miền nghiệm của từng hệ bất phương trình sau bên trên mặt mày bằng tọa độ: Xem tiếng giải

Bài 2.6 trang 30

Một mái ấm gia đình cần thiết tối thiểu 900 đơn vị chức năng protein và 400 đơn vị chức năng lipit vô đồ ăn thường ngày. Mỗi kilôgam thịt trườn chứa chấp 800 đơn vị chức năng protein và 200 đơn vị chức năng lipit. Mỗi kilôgam thịt heo chứa chấp 600 đơn vị chức năng protein và 400 đơn vị chức năng lipit. lõi rằng mái ấm gia đình này chỉ mua sắm tối đa là một trong những,6 kilogam thịt trườn và 1,1 kilogam thịt heo, giá bán chi phí 1 kilogam thịt trườn là 250 ngàn đồng, 1 kilogam thịt heo là 160 ngàn đồng. Giả sử mái ấm gia đình cơ mua sắm x kilôgam thịt trườn và hắn kilôgam thịt heo.

Xem tiếng giải