tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Neo Pentan

Bạn đang xem: tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Tơ nitron được pha chế vị phản xạ trùng dừng.

B. Sợi bông, tơ tằm đều nằm trong loại tơ vạn vật thiên nhiên.

C. Cao su lưu hóa sở hữu cấu tạo mạch ko phân nhánh.

D. Tơ nilon-6,6 được pha chế vị phản xạ trùng khớp.

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp

  • Bình luận(0)

Câu vấn đáp chất lượng tốt nhất

Neo Pentan

A. Sai, tơ nitron pha chế bằng phương pháp trùng khớp CH2=CH-CN

B. Đúng

Xem thêm: 100g là bao nhiêu lạng

C. Sai, cao su thiên nhiên lưu hóa sở hữu cấu tạo mạch ko gian

D. Sai, tơ nilon-6,6 pha chế bằng phương pháp đồng trùng dừng HOOC-(CH2)4-COOH và NH2-(CH2)6-NH2

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp rất tốt

  • Bình luận(0)

Vui lòng singin hoặc ĐK.

×

Login

Xem thêm: con chiên

Tác giả

Bình luận