tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Diện tích xung quanh

Bạn đang xem: tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

2. Diện tích toàn phần

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 12 = 960 \((cm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 \((cm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

960 + 375 x 2 = 1710 \((cm^2)\)

Ví dụ 2: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 7,6 dm , chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(7,6 + 4,8) x 2 x 2,5 = 62 \((dm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7,6 x 4,8 = 36,48 \((dm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 + 36,48 x 2 = 134,96 \((dm^2)\)

Ví dụ 3: Một dòng sản phẩm vỏ hộp bởi vì tôn (không đem nắp) hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 30 centimet, chiều rộng lớn đôi mươi centimet ,

chiều cao 15 centimet. Tính diện tích S tôn dùng để làm thực hiện dòng sản phẩm vỏ hộp bại liệt. (không tính mép hàn)

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của dòng sản phẩm vỏ hộp là:

( 30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 \((cm^2)\)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

 30 x đôi mươi = 600 \((cm^2)\)

Diện tích tôn dùng để làm thực hiện dòng sản phẩm vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 \((cm^2)\)

Xem thêm: haiten là gì

Đáp số: 2100 \((cm^2)\)

Ví dụ 4: Một  dòng sản phẩm vỏ hộp hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm đôi mươi centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. Quý Khách Bình dán giấy má red color vô những mặt mày xung xung quanh và dán giấy má gold color vô nhị mặt mày lòng của vỏ hộp bại liệt (chỉ dán mặt mày ngoài). Hỏi diện tích S giấy má color nào là to hơn và to hơn từng nào xăng – ti -mét vuông?

Hướng dẫn:

Diện tích giấy  gold color, tức diện tích S 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 x 15) x 2 = 600 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ lòe, tức diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( đôi mươi + 15) x 2 x 10 = 700 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ lòe rộng lớn hơn diện tích giấy  gold color là:

700 – 600 = 100  \((cm^2)\)

Ví dụ 5: Một hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh là 420 \(cm^2\) và đem độ cao là 7cm.

Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bại liệt.

Hướng dẫn:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì chu vi lòng nhân với độ cao nên

chu vi đáy  của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì diện tích S xung xung quanh phân tách mang đến độ cao, tớ có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

C. Bài luyện tự động luyện

Bài 1. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 4/5 m , chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Bài 2. Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp bởi vì bìa hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 25 centimet , chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet.

Tính diện tích S bài xích dùng để làm thực hiện một chiếc vỏ hộp bại liệt. (không tính mép dán)

Bài 3. Một căn chống hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tớ ham muốn quét tước vôi vô những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống bại liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là

bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ bởi vì 8 mét vuông. (chỉ quét tước phía bên trong phòng)

Bài 4. Một viên gạch ốp hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch ốp dạng

hình vỏ hộp chữ nhật tự 6 viên gạch ốp xếp trở thành.

Bài 5. Một xí nghiệp sản xuất thực hiện bánh nhớ dùng 30 000 cái vỏ hộp bởi vì bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp đem lòng là 1 hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số vỏ hộp kể bên trên, hiểu được những mép vội vàng dán vỏ hộp cướp khoảng chừng \(8 \over 100\) diện tích bại liệt sẽ tiến hành số mét vuông bìa cứng cần thiết nhằm thực hiện vỏ hộp bánh. Sau bại liệt tính diện tích S cần thiết nhằm thực hiện 30 000 vỏ hộp như vậy.

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 21 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mamnonconglap.edu.vn để hiểu rõ bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 21

Xem thêm: phenol tác dụng với naoh