tìm thành phần trong phép cộng phép trừ

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: tìm thành phần trong phép cộng phép trừ

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tìm số hạng (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Muốn lần một vài hạng tao lấy tổng trừ lên đường số hạng tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a)    ? + trăng tròn = 35

       35 – trăng tròn = 15

 b)    ? + 15 = 25

       25 – 15 = 10

c)    14 + ? = 28

       28 – 14 = 14

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn lần một vài hạng tao lấy tổng trừ lên đường số hạng tê liệt.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai bến sở hữu toàn bộ 65 thuyền nhằm chở khách hàng lên đường tham ô quan tiền, vô tê liệt bến loại nhất sở hữu 40 thuyền. Hỏi bến loại nhì sở hữu từng nào thuyền?

Phương pháp giải:

Số thuyền của bến loại nhì = Số thuyền của nhì bến đò – Số thuyền của bến loại nhất

Lời giải chi tiết:

Bến loại nhì sở hữu số thuyền là

65 – 40 = 25 (thuyền)

Đáo số: 25 thuyền

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Tìm số bị trừ (theo mẫu).

b) Tìm số trừ (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

b) Muốn lần số trừ tao lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

a)      ? – trăng tròn = 40

        40 + trăng tròn = 60

Vậy tao điền số 60 vô dù trống không.

         ? – 12 = 25

         25 + 12 = 37

Xem thêm: em hãy nêu những đóng góp chung của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời bắc thuộc

Vậy tao điền số 37 vô dù trống không.

        ? – 18 = 42

         42 + 18 = 60

Vậy tao điền số 60 vô dù trống không.

b)  50 - ? = 10

     50 – 10 = 40

Vậy điền số 40 vô dù trống không.

35 – ? = 15

35 – 15 = 20

Vậy điền số trăng tròn vô dù trống không.

51 – ? = 18

51 – 18 = 33

Vậy điền số 33 vô dù trống không.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Muốn lần số trừ tao lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn câu vấn đáp đích.

a) thạo số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:

A. 51                 B. 11                  C. 61

b) thạo số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là

A. 80                 B. 34                  C. 24

Phương pháp giải:

a) Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

b) Muốn lần số trừ tao lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) thạo số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là 36 + 25 = 61

Chọn C.

b) thạo số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là 52 – 28 = 24

Chọn C.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Lúc đầu sở hữu 64 con cái vịt phía trên bờ. Lúc sau sở hữu một vài con cái vịt xuống ao lượn lờ bơi lội, số vịt sót lại phía trên bờ là 24 con cái. Hỏi sở hữu từng nào con cái vịt xuống ao ?

Phương pháp giải:

Số con cái vịt xuống ao tập bơi = Số con cái vịt khi đầu – Số con cái vịt sót lại bên trên bờ

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: soạn văn bản thạch sanh

Số con cái vịt xuống ao tập bơi là

64 – 24 = 40 (con vịt)

Đáp số: 40 con cái vịt