tìm số đối của các số hữu tỉ sau

Bài 1.2 trang 9 trang 5 Toán 7 Tập 1 sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích luyện Toán lớp 7 Tập 1.

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Tập hợp ý những số hữu tỉ

Bạn đang xem: tìm số đối của các số hữu tỉ sau

Bài 1.2 trang 9 Toán 7 Tập 1: Tìm số đối của những số hữu tỉ sau:

a) –0,75;                    b) 615.

Trả lời:

a) Số đối của –0,75 là –(–0,75) = 0,75.

b) Số đối của 615 là -615 

Video giải Toán 7 Bài 1 Tập hợp ý những số hữu tỉ

Xem tăng điều giải bài xích luyện Toán lớp 7 Bài 1 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác: 

Mở đầu trang 5 Toán 7 Tập 1: Theo em, nếu như tính theo dõi chỉ số WHtR, sức mạnh của ông An hoặc ông Chung đảm bảo chất lượng rộng lớn...

HĐ 1 trang 6 Toán 7 Tập 1: Tính chỉ số WHtR của ông An và ông Chung...

HĐ 2 trang 6 Toán 7 Tập 1: Ta hoàn toàn có thể ghi chép ....

Luyện luyện 1 trang 6 Toán 7 Tập 1: Giải mến vì như thế sao những số đều là những số hữu tỉ....

Câu căn vặn trang 7 Toán 7 Tập 1: Mỗi điểm A, B, C bên trên trục số Hình 1.4 màn biểu diễn số hữu tỉ nào là...

Luyện luyện 2 trang 7 Toán 7 Tập 1: Biểu thao diễn những số hữu tỉ 5/4 và -5/4  trên trục số...

Xem thêm: so sánh toàn cầu hóa và khu vực hóa

HĐ 3 trang 8 Toán 7 Tập 1: Viết những số hữu tỉ sau bên dưới dạng phân số rồi đối chiếu...

HĐ 4 trang 8 Toán 7 Tập 1: Biểu thao diễn nhị số hữu tỉ –1,5 và 5/2 trên trục số...

Luyện luyện 3 trang 8 Toán 7 Tập 1: Sắp xếp những số hữu tỉ sau theo dõi trật tự kể từ nhỏ cho tới rộng lớn...

Vận dụng trang 8 Toán 7 Tập 1: Em hãy giải Việc mở màn...

Bài 1.1 trang 9 Toán 7 Tập 1: Hãy cho thấy tính đích, sai của từng xác định sau...

Bài 1.3 trang 9 Toán 7 Tập 1: Các điểm A, B, C, D (H.1.7) màn biểu diễn những số hữu tỉ nào là...

Bài 1.4 trang 9 Toán 7 Tập 1: Trong những phân số sau, những phân số nào là màn biểu diễn số hữu tỉ –0,625...

Bài 1.5 trang 9 Toán 7 Tập 1: So sánh –2,5 và –2,125...

Bài 1.6 trang 9 Toán 7 Tập 1: Tuổi lâu tầm dự loài kiến của những người dân sinh vào năm 2019 ở một trong những vương quốc được...

Xem tăng điều giải bài xích luyện Toán lớp 7 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác: 

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

Luyện luyện cộng đồng trang 14, 15

Xem thêm: thịt thừa ở hậu môn nhưng không đau

Bài 3: Lũy quá với số nón ngẫu nhiên của một trong những hữu tỉ

Bài 4: Thứ tự động tiến hành những luật lệ tính. Quy tắc gửi vế

Luyện luyện cộng đồng trang 23, 24