tiếng bắt đầu bằng g

Câu hỏi:

19/06/2020 25,426

Viết những tiếng:

Bạn đang xem: tiếng bắt đầu bằng g

Bắt đầu bằng gBắt đầu bằng gh
M : gà, .............M : ghi, .............

Chú ý: Em viết gh khi đứng trước âm i, e, ê.

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Trả lời:

Bắt đầu bằng gBắt đầu bằng gh 
gương, gạch ốp, mộc, còm, gầm, gù, gan liền, sát, gắng, gạo, gấc, gội, gãy, gói...ghế, ghé, khiếp, ghét bỏ, ghen tị, ghi, ghềnh, ghim,...

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Xem thêm: chuyển hỗn số thành số thập

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một group tiếp thu kiến thức đem 5 các bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết lách thương hiệu chúng ta ấy theo đòi trật tự bảng chữ cái:

1) ........... 2) .......... 3) .......... 4) ......... 5) ..........

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau

Gợi ý: Em xem xét âm thứ nhất trong những thương hiệu và bố trí theo đòi trật tự xuất hiện nay nhập bải vần âm.