tiếng anh lớp 6 skills trang 69

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 skills trang 69

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Read the text and choose the correct answer A, B or C for each of the questions.

(Đọc văn phiên bản và lựa chọn câu vấn đáp chính A, B hoặc C cho từng thắc mắc.)

What will our houses in the future be like?

In the future, the places we live in and the ways we live will change a lot. Our houses will be more eco-friendly. We won't use electricity. We will use wind energy or solar energy instead. We will use our voices lớn control our houses. It'll make our lives more comfortable. There will be underground cities. There will be cities in the air and on other planets, too. We'll have lớn build cities there because there will be too many people and not enough land for houses or buildings.

1. Scientists predict where and how we live in the future _________.

A. will change a lot

B. will not change much

C. will change only a intthe

2. According lớn the text, which of the following is NOT true about future houses?

A. They'll be more eco-friendly.

B. They'll use electricity.

C. They'll use wind energy.

3. We will control our future houses _________.

A. with our voices

B. by clapping our hands

C. with mobile phones

4. There will be cities in the air, on other planets, and underground because _________.

A. we wont have enough land lớn build houses on

B. living there will be more comfortable

C. life on the Earth will become boring

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ngôi nhà đất của tất cả chúng ta vô sau này tiếp tục như vậy nào?

Trong sau này, những điểm tất cả chúng ta đang được sinh sống và cơ hội tất cả chúng ta sinh sống tiếp tục thay cho thay đổi thật nhiều. Những ngôi nhà đất của tất cả chúng ta tiếp tục thân thiện thiện với môi trường thiên nhiên rộng lớn. Chúng tôi sẽ không còn dùng năng lượng điện. Thay vô cơ tất cả chúng ta tiếp tục dùng tích điện bão hoặc tích điện mặt mày trời. Chúng tôi tiếp tục dùng tiếng nói của tôi nhằm trấn áp ngôi nhà đất của Cửa Hàng chúng tôi. Nó tiếp tục thực hiện mang lại cuộc sống đời thường của Cửa Hàng chúng tôi tự do rộng lớn. Sẽ đem những TP.HCM ngầm. Sẽ đem những TP.HCM bên trên ko và bên trên những hành tinh ma không giống. Chúng tớ tiếp tục nên thiết kế những TP.HCM ở cơ vì như thế sẽ sở hữu rất nhiều người và ko đầy đủ khu đất nhằm xây nhà ở hoặc thiết kế.

Lời giải chi tiết:

1 - A. Scientists predict where and how we live in the future will change a lot.

(Các ngôi nhà khoa học tập Dự kiến điểm và cơ hội tất cả chúng ta sinh sống vô sau này tiếp tục thay cho thay đổi thật nhiều.)

2 - B. According lớn the text, which of the following is NOT true about future houses? - They'll use electricity.

(Theo văn phiên bản, điều này tại đây KHÔNG chính về mái nhà vô tương lai? - Chúng tiếp tục dùng năng lượng điện.)

3 - A. We will control our future houses with our voices.

(Chúng tôi tiếp tục trấn áp mái nhà sau này của tôi vị tiếng nói của tôi.)

4 - A. There will be cities in the air, on other planets, and underground because we won't have enough land lớn build houses on.

(Sẽ đem những TP.HCM bên trên ko, bên trên những hành tinh ma không giống và sâu dưới lòng đất vì như thế tất cả chúng ta tiếp tục không tồn tại đầy đủ khu đất nhằm xây nhà ở.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Speaking

2. Work In groups. Take tumms lớn describe your future house and try lớn persuade your group members lớn live in It. Who has the best future house in your group?

(Làm việc group. Hãy tế bào mô tả mái nhà sau này của doanh nghiệp và nỗ lực thuyết phục những member vô group của doanh nghiệp sinh sống vô cơ. Ai đem mái nhà sau này tốt nhất có thể vô group của bạn?)

- My future house will be in / on / at ...

- It'll be a villa / a country house / an apartment ... 

- It'll be big / small ...

- There will be ... 

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

- My future house will be in the countryside.

Xem thêm: bài thơ chiều biên giới

(Ngôi ngôi nhà sau này của tôi tiếp tục ở vùng quê.)

- It’ll be a villa.

(Đó tiếp tục là 1 biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang.)

- It’ll be big.

(Nó tiếp tục rộng lớn.)

- There will be home robots, smart appliances, and luxurious furniture in my villa.

(Sẽ đem robot mái ấm gia đình, trang bị mưu trí và đồ vật sang trọng và quý phái vô biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang của tôi.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Listening

3. Listen and tick (✓) what people from the Youth Eco-Parliament advise us lớn tự for our environment.

(Lắng nghe và ghi lại (✓) những gì người xem kể từ Nhóm sinh thái xanh thanh niên khuyên răn tất cả chúng ta nên làm những gì mang lại môi trường thiên nhiên của tất cả chúng ta.)

1. Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic, etc).

2. Pick up rubbish in parks or  in the streets.

3. Grow your own vegetables.

4. Save energy - turn off lights and TVs when you're not using them.

5. Use reusable bags instead of plastic bags.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

In 2004, 120 young people from ten European countries met in Berlin at the first Youth Eco-Parliament. They gave ideas for improving the environment. Here are some of the things they advised us lớn do:

- Recycle more rubbish  (for example, glass, paper and plastic, etc.).

- Pick up rubbish in parks or in the streets.

- Save energy - turn off lights and TVs when you're not using them.

- Use reusable bags instead of plastic bags.

Tạm dịch:

Năm 2004, 120 thanh niên kể từ mươi vương quốc Châu Âu vẫn bắt gặp nhau bên trên Berlin bên trên Nghị viện Sinh thái Thanh niên trước tiên. Họ đã mang đi ra những ý tưởng phát minh nhằm nâng cấp môi trường thiên nhiên. Dưới đó là một vài điều chúng ta khuyên răn tất cả chúng ta nên làm:

- Tái chế nhiều rác rưởi rộng lớn (ví dụ, thủy tinh ma, giấy tờ và vật liệu bằng nhựa, v.v.).

- Nhặt rác rưởi vô khu vui chơi công viên hoặc bên trên mặt phố.

- Tiết kiệm tích điện - tắt đèn và TV khi chúng ta ko dùng.

- Sử dụng túi  hoàn toàn có thể tái ngắt dùng thay cho túi vật liệu bằng nhựa.

Lời giải chi tiết:

1. Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic, etc).

(Tái chế nhiều rác rưởi rộng lớn (ví dụ: thủy tinh ma, giấy tờ và vật liệu bằng nhựa, v.v.).)

2. Pick up rubbish in parks or  in the streets.

(Nhặt rác rưởi vô khu vui chơi công viên hoặc bên trên mặt phố.)

3. Grow your own vegetables.

(Tự trồng rau củ.)

 

4. Save energy - turn off lights and TVs when you're not using them.

(Tiết kiệm tích điện - tắt đèn và TV khi chúng ta ko dùng.)

5. Use reusable bags instead of plastic bags.

(Sử dụng túi hoàn toàn có thể tái ngắt dùng thay cho túi vật liệu bằng nhựa.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Write a paragraph of 50-60 words about what you think we should tự lớn improve the environment. Use the ideas from 3 or your own ideas.

(Viết một quãng văn kể từ 50-60 kể từ về những gì các bạn nghĩ về tất cả chúng ta nên thực hiện nhằm nâng cấp môi trường thiên nhiên. Sử dụng những ý tưởng phát minh kể từ 3 hoặc ý tưởng phát minh của riêng rẽ các bạn.)

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: soạn văn 7 viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

I think we can tự many things lớn improve the environment around us. Firstly, we can reduce the amount of rubbish we produce for example glass, paper and plastic, etc. Secondly, we reuse as many things as we can for example shopping bags, old clothes, old books, … Finally, we can recycle used things around us such as plastic bags, water bottles, old paper, glass and sánh on.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ về chúng tớ hoàn toàn có thể thực hiện nhiều điều nhằm nâng cấp môi trường thiên nhiên xung xung quanh tất cả chúng ta. Thứ nhất, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế lượng rác rưởi thải đi ra như thủy tinh ma, giấy tờ và vật liệu bằng nhựa, ... Thứ nhì, tất cả chúng ta tái ngắt dùng nhiều loại nhất hoàn toàn có thể như túi sắm sửa, ăn mặc quần áo cũ, sách cũ, ... Cuối nằm trong, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tái ngắt chế những loại Like New 99% xung xung quanh tất cả chúng ta ví dụ như túi vật liệu bằng nhựa, chai nước khoáng, giấy tờ cũ, thủy tinh ma, vv.