tiếng anh lớp 6 skills trang 37

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 skills trang 37

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Choose A, B or C for each blank in the gmail below.

(Chọn A, B hoặc C cho từng khu vực rỗng tuếch nhập gmail bên dưới.)

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: My best friend

Hi Nick,

It’s great vĩ đại hear from you. I want vĩ đại tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1)________with our family. She was a maths teacher (2)________a secondary school. She likes (3)________up early and watering the flowers in our garden. She usually helps (4)________ with my homework. In the evening, she tells u interesting stories. She also listens (5)________ u when I'm sad. I love my grandma very much.

What about you? Who's your best friend?

Bye bye,

An

1. A. lives

B. works

C. goes

2. A. for

B. on

C. at

3. A. going

B. staying

C. getting

4. A. I

B. me

C. my

5. A. with

B. to

C. for

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. C

4. B

5. B

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: My best friend

Hi Nick,

It’s great vĩ đại hear from you. I want vĩ đại tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1) lives with our family. She was a maths teacher (2) at a secondary school. She likes (3) getting up early and watering the flowers in our garden. She usually helps (4) me with my homework. In the evening, she tells u interesting stories. She also listens (5) to me when I'm sad. I love my grandma very much.

What about you? Who's your best friend?

Bye bye,

An

Tạm dịch email:

Từ: [email protected]

Đến: [email protected]

Chủ đề: Quý Khách thân thiện của tôi

Chào Nick,

Thật tuyệt khi được nghe tin yêu kể từ chúng ta. Mình ham muốn kể chúng ta nghe về người bạn tri kỷ nhất của tôi. Bà là kẻ chúng ta tốt nhất có thể của tôi. Bà 68 tuổi tác. Bà sinh sống với mái ấm gia đình bản thân. Bà từng là một trong những nghề giáo dạy dỗ toán bên trên một ngôi trường trung học tập. Bà quí dậy sớm và tưới hoa nhập vườn. Bà thông thường hùn bản thân thực hiện bài bác tập dượt. Vào ban đêm, bà kể cho bản thân nghe những mẩu truyện thú vị. Bà cũng lắng tai khi bản thân buồn. Mình yêu thương bà thật nhiều.

Còn chúng ta thì sao? Quý Khách thân thiện nhất của doanh nghiệp là ai?

Tạm biệt nhé,

An

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the text and answer the questions.

(Đọc văn bạn dạng và vấn đáp thắc mắc.)

MY SCHOOL

My new school is in a quiet place not far from the thành phố centre. It has three bulidings and a large yard. This year there are 26 classes with more than thở 1000 students at my school. Most students are hard-working and kind. The school  has about 40 teachers. They are all heipful and friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football and Basketball. I lượt thích English, sánh I am in the English club. I love my school because it is a good school.

1. Where is the writer's new school?

(Trường học tập mới mẻ của người sáng tác ở đâu?)

2. What are the students like?

(Học sinh ở phía trên thế nào?)

3. What are the teachers like?

(Giáo viên ở phía trên thế nào?)

4.  How many clubs are there in the school?

(Có từng nào câu lạc cỗ nhập trường?)

5. Why does the writer love the school?

(Vì sao người sáng tác quí ngôi trường học tập này?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

TRƯỜNG CỦA TÔI

Trường mới mẻ của tôi ở một điểm yên ổn tĩnh ko xa xôi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nó sở hữu tía tòa ngôi nhà và một Sảnh rộng lớn. Năm ni ngôi trường tôi sở hữu 26 lớp với trên 1000 học viên. Hầu không còn những học viên đều chịu thương chịu khó và chất lượng bụng. Trường có tầm khoảng 40 nghề giáo. Tất cả nghề giáo đều hạnh phúc và thân thiện thiện. Trường tôi sở hữu những câu lạc cỗ không giống nhau: Khiêu vũ, Tiếng Anh, Nghệ thuật, Bóng đá và Bóng rổ. Tôi quí giờ Anh, chính vì thế tôi nhập cuộc câu lạc cỗ giờ Anh. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi vì thế cơ là một trong những ngôi trường học tập chất lượng.

Lời giải chi tiết:

1. It's in a quite place not far from the thành phố center.

(Nó ở một điểm yên ổn tĩnh ko xa xôi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.)

2. They are hard-working and kind.

(Họ chịu thương chịu khó và chất lượng bụng.)

3. They're all helpful and friendly.

(Họ cực kỳ hoặc giúp sức và thân thiện thiện.)

4. There are 5 clubs in the school.

(Có 5 câu lạc cỗ.)

5. Because it’s a good a school.

(Vì nó là một trong những ngôi trường học tập chất lượng.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Speaking

3. Interview two of your classmates about what they lượt thích and dislike about your school. Report their answers. 

(Phỏng vấn nhì chúng ta nằm trong lớp về điều học tập quí và ko quí về ngôi trường học tập của em. Tường thuật lại câu vấn đáp của mình.)

What he/she likes + reasons

What he / she dislikes + reasons

Classmate A

Classmate B

Lời giải chi tiết:

What he/she likes + reasons

(Điều chúng ta ấy quí + lý do)

What he / she dislikes + reasons

(Điều chúng ta ấy ko quí + lý do)

Nam

He likes the friendly teachers and helpful friends. They help him a lot with school work.

(Bạn ấy quí những nghề giáo thân thiện thiện và những người dân chúng ta hoặc giúp sức. Họ giúp sức anh ấy thật nhiều trong công việc học tập ở ngôi trường.)

The school yard is quite small, sánh he can’t play many games with friends.

(Sân ngôi trường khá nhỏ nên chúng ta ấy ko thể nghịch ngợm nhiều trò nghịch ngợm với chúng ta.)

Xem thêm: một vật đang dao động điều hòa khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Mai

The school has many interesting clubs and outdoor activities after school. She is an active person.

(Trường sở hữu thật nhiều câu lạc cỗ thú vị và những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng sau giờ học tập. Cô ấy là một trong những người linh động.)

There are some difficult subjects and she dislike doing too much homework. She doesn’t have time vĩ đại go out with friends.

(Có một vài môn học tập khó khăn và cô ấy ko quí thực hiện rất nhiều bài bác tập dượt về ngôi nhà. Cô ấy không tồn tại thời hạn nhằm đi dạo với bạn hữu.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Listening

4. An and Mi are talking on the phone. Listen and fill each blank with ONE word.

(An và Mi đang được thì thầm bên trên điện thoại cảm ứng thông minh. Nghe và điền vào cụ thể từng khu vực rỗng tuếch với MỘT kể từ.)

1. Everybody is at________.

2. Mi's mother is watering the_________ in the garden.

3. Mi's father is in the__________ room.

4. Her younger brother is________ in her bedroom.

5. Vy is watching_____________.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

An: Why is it sánh quiet, Mi? Are you trang chủ alone?

Mi: No. Everybody is here, but they are in different rooms.

An: Where's your mum? Is she cooking in the kitchen?

Mi: No. She's watering the plants in the garden.

An: And where's your dad?

Mi: He's in the living room.

An: What's he doing?

Mi: He's listening vĩ đại the radio.

An: What about your younger brother? Is he with your mum?

Mi: No. He's sleeping in my bedroom. My cousin, Vi, is here too.

An: What's she doing?

Mi: She's watching TV.

Tạm dịch bài bác nghe:

An: Sao im thin thít vậy Mi? Quý Khách đang được ở trong nhà 1 mình à?

Mi: Không. Mọi người đều ở phía trên, tuy nhiên chúng ta ở những chống không giống nhau.

An: Mẹ của doanh nghiệp đâu? Mẹ chúng ta đang được nấu bếp nhập phòng bếp à?

Mi: Không. Mẹ đang được tưới cây nhập vườn.

An: Và tía của doanh nghiệp đâu?

Mi: Bố đang được ở nhập phòng tiếp khách.

An: Bác ấy đang khiến gì?

Mi: Bố đang được nghe đài.

An: Còn em trai của doanh nghiệp thì sao? Em ấy sở hữu ở với u của doanh nghiệp không?

Mi: Không. Em ấy đang được ngủ nhập buồng nghỉ của tôi. Em chúng ta của tôi, Vi, cũng ở phía trên.

An: Em ấy đang khiến gì?

Mi: Em ấy đang được coi TV.

Lời giải chi tiết:

1. home

2. plants

3. living

4. sleeping

5. TV

1. Everybody is at home.

(Mọi người đều ở trong nhà.)

2. Mi's mother is watering the plants in the garden.

(Mẹ của Mi đang được tưới cây nhập vườn.)

3. Mi's father is in the living room.

(Bố của Mi đang được ở nhập phòng tiếp khách.)

4. Her younger brother is sleeping in her bedroom.

(Em trai của doanh nghiệp ấy đang được ngủ nhập buồng nghỉ của doanh nghiệp ấy.)

5. Vy is watching TV.

(Vy đang được coi truyền ảnh.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Writing

5. Write an gmail of about 50 words vĩ đại your friend. Tell him / her about a family thành viên. Use these questions as cues.

(Viết gmail khoảng tầm 50 kể từ cho chính mình của em. Kể cho chính mình em nghe về một member nhập mái ấm gia đình.)

1. Who is the person?

2. How old is he / she?

3. What does he / she look like?

4. What is he / she like?

Hi___________,

Thanks for your gmail. Now I’ll tell you about my___________.

Write u soon and tell u about a thành viên in your family.

Best,

Lời giải chi tiết:

1. My mom.

(Mẹ của tôi.)

2. She is 40 years old.

(Mẹ 40 tuổi tác.)

3. She's tall and beautiful with long đen giòn hair.

(Mẹ cao và xinh với làn tóc đen giòn lâu năm.)

4. She is caring because she always takes good care of u. She prepares food and uniform for u vĩ đại go vĩ đại school every morning. She's also kind because she usually helps the neighbours whenever they get trouble.

(Mẹ chu đáo vì thế u luôn luôn bảo vệ chất lượng mang lại tôi. Mẹ sẵn sàng thực phẩm và đồng phục mang lại tôi cho tới ngôi trường hằng ngày. Mẹ cũng chất lượng bụng vì thế u thông thường hùn láng giềng khi chúng ta sở hữu phiền nhiễu.)

Email trả chỉnh:

Hi Hoa,

Thanks for your gmail. Now I’ll tell you about my mother. She is 40 years old. She's tall and beautiful with long đen giòn hair. She is caring because she always takes good care of u. She prepares food and uniform for u vĩ đại go vĩ đại school every morning. She's also kind because she usually helps the neighbours whenever they get trouble.

Write u soon and tell u about a thành viên in your family.

Best,

Tạm dịch:

Chào Hoa,

Cảm ơn gmail của doanh nghiệp. Bây giờ bản thân tiếp tục kể cho chính mình nghe về u của tôi. Mẹ 40 tuổi tác. Mẹ cao và xinh với làn tóc đen giòn lâu năm. Mẹ chu đáo vì thế u luôn luôn bảo vệ chất lượng mang lại tôi. Mẹ sẵn sàng thực phẩm và đồng phục mang lại tôi cho tới ngôi trường hằng ngày. Mẹ cũng chất lượng bụng vì thế u thông thường hùn láng giềng khi chúng ta sở hữu phiền nhiễu.

Sớm viết lách thư cho bản thân kể cho bản thân nghe về một member nhập mái ấm gia đình chúng ta nhé!

Chúc chúng ta những điều chất lượng đẹp tuyệt vời nhất,

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: khai thác khoáng sản ở châu phi đã

8. 

9. 

10.