tiếng anh lớp 6 review 1 skills trang 37

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 review 1 skills trang 37

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Choose A, B or C for each blank in the gmail below.

(Chọn A, B hoặc C cho từng vị trí trống không nhập gmail bên dưới.)

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: My best friend

Hi Nick,

It’s great lớn hear from you. I want lớn tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1)________with our family. She was a maths teacher (2)________a secondary school. She likes (3)________up early and watering the flowers in our garden. She usually helps (4)________ with my homework. In the evening, she tells má interesting stories. She also listens (5)________ má when I'm sad. I love my grandma very much.

What about you? Who's your best friend?

Bye bye,

An

1. A. lives

B. works

C. goes

2. A. for

B. on

C. at

3. A. going

B. staying

C. getting

4. A. I

B. me

C. my

5. A. with

B. to

C. for

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. C

4. B

5. B

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: My best friend

Hi Nick,

It’s great lớn hear from you. I want lớn tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1) lives with our family. She was a maths teacher (2) at a secondary school. She likes (3) getting up early and watering the flowers in our garden. She usually helps (4) me with my homework. In the evening, she tells má interesting stories. She also listens (5) to me when I'm sad. I love my grandma very much.

What about you? Who's your best friend?

Bye bye,

An

Tạm dịch email:

Từ: [email protected]

Đến: [email protected]

Chủ đề: quý khách hàng thân thích của tôi

Chào Nick,

Thật tuyệt Khi được nghe tin tưởng kể từ chúng ta. Mình ham muốn kể chúng ta nghe về người bạn tri kỷ nhất của tôi. Bà là kẻ chúng ta cực tốt của tôi. Bà 68 tuổi hạc. Bà sinh sống với mái ấm gia đình bản thân. Bà từng là 1 trong những nhà giáo dạy dỗ toán bên trên một ngôi trường trung học tập. Bà mến dậy sớm và tưới hoa nhập vườn. Bà thông thường canh ty bản thân thực hiện bài bác tập luyện. Vào ban đêm, bà kể cho chính bản thân nghe những mẩu truyện thú vị. Bà cũng lắng tai Khi bản thân buồn. Mình yêu thương bà thật nhiều.

Còn chúng ta thì sao? quý khách hàng thân thích nhất của người tiêu dùng là ai?

Tạm biệt nhé,

An

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the text and answer the questions.

(Đọc văn bạn dạng và vấn đáp thắc mắc.)

MY SCHOOL

My new school is in a quiet place not far from the đô thị centre. It has three bulidings and a large yard. This year there are 26 classes with more kêu ca 1000 students at my school. Most students are hard-working and kind. The school  has about 40 teachers. They are all heipful and friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football and Basketball. I lượt thích English, ví I am in the English club. I love my school because it is a good school.

1. Where is the writer's new school?

(Trường học tập mới nhất của người sáng tác ở đâu?)

2. What are the students like?

(Học sinh ở phía trên thế nào?)

3. What are the teachers like?

(Giáo viên ở phía trên thế nào?)

4.  How many clubs are there in the school?

(Có từng nào câu lạc cỗ nhập trường?)

5. Why does the writer love the school?

(Vì sao người sáng tác mến ngôi trường học tập này?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

TRƯỜNG CỦA TÔI

Trường mới nhất của tôi ở một điểm yên tĩnh tĩnh ko xa xăm trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Nó sở hữu tía tòa mái ấm và một sảnh rộng lớn. Năm ni ngôi trường tôi sở hữu 26 lớp với trên 1000 học viên. Hầu không còn những học viên đều chịu thương chịu khó và chất lượng bụng. Trường có tầm khoảng 40 nhà giáo. Tất cả nhà giáo đều hạnh phúc và thân thích thiện. Trường tôi sở hữu những câu lạc cỗ không giống nhau: Khiêu vũ, Tiếng Anh, Nghệ thuật, Bóng đá và Bóng rổ. Tôi mến giờ đồng hồ Anh, vậy nên tôi nhập cuộc câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi vì như thế ê là 1 trong những ngôi trường học tập chất lượng.

Lời giải chi tiết:

1. It's in a quite place not far from the đô thị center.

(Nó ở một điểm yên tĩnh tĩnh ko xa xăm trung tâm TP. Hồ Chí Minh.)

2. They are hard-working and kind.

(Họ chịu thương chịu khó và chất lượng bụng.)

3. They're all helpful and friendly.

(Họ cực kỳ hoặc trợ giúp và thân thích thiện.)

4. There are 5 clubs in the school.

(Có 5 câu lạc cỗ.)

5. Because it’s a good a school.

(Vì nó là 1 trong những ngôi trường học tập chất lượng.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Speaking

3. Interview two of your classmates about what they lượt thích and dislike about your school. Report their answers. 

(Phỏng vấn nhì chúng ta nằm trong lớp về điều học tập mến và ko mến về ngôi trường học tập của em. Tường thuật lại câu vấn đáp của mình.)

What he/she likes + reasons

What he / she dislikes + reasons

Classmate A

Classmate B

Lời giải chi tiết:

What he/she likes + reasons

(Điều chúng ta ấy mến + lý do)

What he / she dislikes + reasons

(Điều chúng ta ấy ko mến + lý do)

Nam

He likes the friendly teachers and helpful friends. They help him a lot with school work.

(Bạn ấy mến những nhà giáo thân thích thiện và những người dân chúng ta hoặc trợ giúp. Họ trợ giúp anh ấy thật nhiều trong những công việc học tập ở ngôi trường.)

The school yard is quite small, ví he can’t play many games with friends.

Xem thêm: sọ dừa lớp 6 chân trời sáng tạo

(Sân ngôi trường khá nhỏ nên chúng ta ấy ko thể nghịch tặc nhiều trò nghịch tặc với chúng ta.)

Mai

The school has many interesting clubs and outdoor activities after school. She is an active person.

(Trường sở hữu thật nhiều câu lạc cỗ thú vị và những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng sau giờ học tập. Cô ấy là 1 trong những người biến hóa năng động.)

There are some difficult subjects and she dislike doing too much homework. She doesn’t have time lớn go out with friends.

(Có một trong những môn học tập khó khăn và cô ấy ko mến thực hiện rất nhiều bài bác tập luyện về mái ấm. Cô ấy không tồn tại thời hạn nhằm đi dạo với bạn hữu.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Listening

4. An and Mi are talking on the phone. Listen and fill each blank with ONE word.

(An và Mi đang được rỉ tai bên trên Smartphone. Nghe và điền vào cụ thể từng vị trí trống không với MỘT kể từ.)

1. Everybody is at________.

2. Mi's mother is watering the_________ in the garden.

3. Mi's father is in the__________ room.

4. Her younger brother is________ in her bedroom.

5. Vy is watching_____________.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

An: Why is it ví quiet, Mi? Are you trang chính alone?

Mi: No. Everybody is here, but they are in different rooms.

An: Where's your mum? Is she cooking in the kitchen?

Mi: No. She's watering the plants in the garden.

An: And where's your dad?

Mi: He's in the living room.

An: What's he doing?

Mi: He's listening lớn the radio.

An: What about your younger brother? Is he with your mum?

Mi: No. He's sleeping in my bedroom. My cousin, Vi, is here too.

An: What's she doing?

Mi: She's watching TV.

Tạm dịch bài bác nghe:

An: Sao im thin thít vậy Mi? quý khách hàng đang được trong nhà 1 mình à?

Mi: Không. Mọi người đều ở phía trên, tuy nhiên chúng ta ở những chống không giống nhau.

An: Mẹ của người tiêu dùng đâu? Mẹ chúng ta đang được nấu bếp nhập phòng bếp à?

Mi: Không. Mẹ đang được tưới cây nhập vườn.

An: Và phụ thân của người tiêu dùng đâu?

Mi: Bố đang được ở nhập phòng tiếp khách.

An: Bác ấy đang khiến gì?

Mi: Bố đang được nghe đài.

An: Còn em trai của người tiêu dùng thì sao? Em ấy sở hữu ở với u của người tiêu dùng không?

Mi: Không. Em ấy đang được ngủ nhập phòng nghỉ của tôi. Em chúng ta của tôi, Vi, cũng ở phía trên.

An: Em ấy đang khiến gì?

Mi: Em ấy đang được coi TV.

Lời giải chi tiết:

1. home

2. plants

3. living

4. sleeping

5. TV

1. Everybody is at home.

(Mọi người đều trong nhà.)

2. Mi's mother is watering the plants in the garden.

(Mẹ của Mi đang được tưới cây nhập vườn.)

3. Mi's father is in the living room.

(Bố của Mi đang được ở nhập phòng tiếp khách.)

4. Her younger brother is sleeping in her bedroom.

(Em trai của người tiêu dùng ấy đang được ngủ nhập phòng nghỉ của người tiêu dùng ấy.)

5. Vy is watching TV.

(Vy đang được coi truyền họa.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Writing

5. Write an gmail of about 50 words lớn your friend. Tell him / her about a family thành viên. Use these questions as cues.

(Viết gmail khoảng tầm 50 kể từ cho chính mình của em. Kể cho chính mình em nghe về một member nhập mái ấm gia đình.)

1. Who is the person?

2. How old is he / she?

3. What does he / she look like?

4. What is he / she like?

Hi___________,

Thanks for your gmail. Now I’ll tell you about my___________.

Write má soon and tell má about a thành viên in your family.

Best,

Lời giải chi tiết:

1. My mom.

(Mẹ của tôi.)

2. She is 40 years old.

(Mẹ 40 tuổi hạc.)

3. She's tall and beautiful with long Black hair.

(Mẹ cao và xinh với làn tóc đen giòn nhiều năm.)

4. She is caring because she always takes good care of má. She prepares food and uniform for má lớn go lớn school every morning. She's also kind because she usually helps the neighbours whenever they get trouble.

(Mẹ chu đáo vì như thế u luôn luôn đỡ đần chất lượng mang lại tôi. Mẹ sẵn sàng thực phẩm và đồng phục mang lại tôi cho tới ngôi trường hằng ngày. Mẹ cũng chất lượng bụng vì như thế u thông thường canh ty láng giềng Khi chúng ta sở hữu phiền nhiễu.)

Email trả chỉnh:

Hi Hoa,

Thanks for your gmail. Now I’ll tell you about my mother. She is 40 years old. She's tall and beautiful with long Black hair. She is caring because she always takes good care of má. She prepares food and uniform for má lớn go lớn school every morning. She's also kind because she usually helps the neighbours whenever they get trouble.

Write má soon and tell má about a thành viên in your family.

Best,

Tạm dịch:

Chào Hoa,

Cảm ơn gmail của người tiêu dùng. Bây giờ bản thân tiếp tục kể cho chính mình nghe về u của tôi. Mẹ 40 tuổi hạc. Mẹ cao và xinh với làn tóc đen giòn nhiều năm. Mẹ chu đáo vì như thế u luôn luôn đỡ đần chất lượng mang lại tôi. Mẹ sẵn sàng thực phẩm và đồng phục mang lại tôi cho tới ngôi trường hằng ngày. Mẹ cũng chất lượng bụng vì như thế u thông thường canh ty láng giềng Khi chúng ta sở hữu phiền nhiễu.

Sớm viết lách thư cho chính bản thân kể cho chính bản thân nghe về một member nhập mái ấm gia đình chúng ta nhé!

Chúc chúng ta những điều chất lượng đẹp tuyệt vời nhất,

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: anh văn 10 unit 2 humans and the environment

8. 

9. 

10.