tiếng anh lớp 6 communication trang 31 unit 3

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 3: Communication giúp những em học viên lớp 6 tìm hiểu thêm, nhanh chóng vấn đáp những thắc mắc trang 31 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường Tập 1 bài xích Unit 3: My Friends.

Soạn Unit 3 My Friends còn hỗ trợ thêm thắt nhiều kể từ vựng không giống nhau, nằm trong chủ thể bài học kinh nghiệm canh ty những em học viên lớp 6 sẵn sàng bài xích tập dượt tận nhà hiệu suất cao. Qua ê, canh ty những em nắm rõ được kỹ năng nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng Anh 6 - Global Success Tập 1. Vậy mời mọc những em nằm trong chuyên chở không tính phí nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn:

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 communication trang 31 unit 3

I. Mục chi tiêu bài xích học

1. Aims:

By the over of this lesson, students can

- read for specific and general information in texts.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to lớn the topic “My friends”.

- Structures: Verbs be and have for descriptions.

- The Present continuous for future.

II. Soạn Tiếng Anh 6 Unit 3 Communication

Câu 1

Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to lớn the highlighted questions. (Nghe bài xích đối thoại thân thích Linda và Mi. Chú ý cho tới những thắc mắc được sản xuất nổi trội.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Linda: What does your best friend look like?

Mi: She’s short with long Đen hair. She has bright brown eyes.

Linda: What’s she like?

Mi: She’s very kind and creative.

Hướng dẫn dịch:

Linda: Quý Khách thân thích nhất của cậu coi như vậy nào?

Mi: Cậu ấy thì thấp, tóc đen giòn lâu năm. Cậu ấy với hai con mắt nâu sáng sủa.

Linda: Tính cơ hội cậu ấy như vậy nào?

Mi: Cậu ấy rất hay bụng và phát minh.

Câu 2

Work with a classmate. Ask him/her about his/her best friend. Remember to lớn use the two questions highlighted in 1. (Làm việc với các bạn nằm trong lớp. Hỏi các bạn ấy về bạn tri kỷ nhất của tôi. Nhớ dùng nhị thắc mắc được sản xuất nổi trội ở hoạt động và sinh hoạt 1.)

Đáp án:

A: What does your best friend look like?

(Bạn thân thích của chúng ta coi như vậy nào?)

B: He is tall with short curly brown hair. He has straight nose and full lips.

(Bạn ấy cao với mái đầu cộc xoăn gray clolor. Quý Khách ấy với mũi trực tiếp và môi dày.)

A: What's he like?

(Tính tình anh ấy thế nào?)

B: He's quite shy but very clever.

(Anh ấy khá nhút nhát tuy nhiên vô cùng mưu trí.)

Hoặc:

A: Who is your best friend?

B: Nam is my best friend.

A: What does Nam look like?

B: He’s tall with short Đen hair. He has a straight nose and big eyes.

A: What’s he like?

B: He is very smart and confident

Câu 3

Read about these students in 4Teen magazine. Use one or two adjectives to lớn describe them. (Đọc vấn đề về những học viên bên trên tập san 4Teen. Sử dụng một hoặc nhị tính kể từ nhằm mô tả chúng ta.)

Students

I live in Da Nang. At trang chủ, I can tự my homework without my parents' help. At school, I lượt thích speaking English. I'm going to lớn an English club now.

Students

I come from Cambridge. In my không tính tiền time, I draw pictures and play the piano. I also help some old people near my house. I usually read to lớn them at the weekend. Now I'm drawing in my garden.

Hướng dẫn dịch:

- Vinh ( VN, ngày sinh 7/12): Mình sinh sống ở TP. Đà Nẵng. Tại mái ấm, bản thân hoàn toàn có thể tự động thực hiện bài xích tập dượt tuy nhiên ko cần thiết phụ huynh canh ty. Tại ngôi trường, mình yêu thích rằng giờ đồng hồ Anh. Bây giờ bản thân sắp tới câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh.

- John (nước Anh, sinh ngày 26/2): Mình tới từ Cambridge. Trong thời hạn rảnh rỗi, bản thân vẽ giành và nghịch tặc piano. Mình cũng hỗ trợ một trong những người già nua sát mái ấm. Mình thông thường gọi mang lại chúng ta nghe nhập vào buổi tối cuối tuần. Bây giờ bản thân đang được vẽ nhập vườn.

Đáp án:

1. Vinh is clever and hard-working.

(Vinh mưu trí và chịu khó.)

Xem thêm: xuân về của nguyễn bính

2. John is creative and kind.

(John phát minh và đảm bảo chất lượng bụng.)

Câu 4

We may have different personalities because we have different birthdays. Read the descriptions below. Do you think they match the friends in 3? (Chúng tớ với những tính cơ hội không giống nhau cũng chính vì tất cả chúng ta với ngày sinh không giống nhau. Đọc tế bào mô tả bên dưới. Quý Khách với nghĩ về bọn chúng trúng với những người dân các bạn ở hoạt động và sinh hoạt 3?)

21/3 - 19/4: confident, active

20/4 – 20/5: loving, hard-working

21/5 - 21/6: active, friendly

22/6 - 22/7: caring, clever

23/7 - 22/8: confident, creative

23/8 - 22/9: careful, hard-working

23/9 - 23/10: creative, friendly

24/10 - 21/11: careful, funny

22/11 - 21/12: clever, confident

22/12 - 19/1: careful, hard-working

20/1 - 18/2: friendly, clever

19/2 - 20/3: kind, creative

Hướng dẫn dịch:

21/3 - 19/4: mạnh mẽ và tự tin, năng động

20/4 - 20/5: dễ thương và đáng yêu, thường xuyên chỉ

21/5 - 21/6: biến hóa năng động, thân thích thiện

22/6 - 22/7: quan hoài, khéo léo

23/7 - 22/8: mạnh mẽ và tự tin, sáng sủa tạo

23/8 - 22/9: cảnh giác, thường xuyên chỉ

23/9 - 23/10: phát minh, thân thích thiện

24/10 - 21/11: cảnh giác, vui sướng tính

22/11 - 21/12: mưu trí, tự động tin

22/12 - 19/1: cảnh giác, thường xuyên chỉ

20/1 - 18/2: thân thích thiện, khéo léo

19/2 - 20/3: đàng hoàng, sáng sủa tạo

Đáp án:

Yes, I think so sánh.

(Vâng, tôi nghĩ về vậy/ tôi nghĩ về những tế bào mô tả tính cơ hội ê trúng với nhị người các bạn ở hoạt động và sinh hoạt 3.)

Câu 5

Read the descriptions in 4. Share your opinion with the class. (Đọc tế bào mô tả ở hoạt động và sinh hoạt 4. Chia sẻ chủ kiến của em đối với tất cả lớp.)

Example:

(Ví dụ:)

My birthday is....

(Ngày sinh của tôi là…)

It's true that....

(Đúng là…)

It isn't true that....

(Không trúng là…)

Đáp án:

My birthday is November 29th.

(Sinh nhật của tôi là ngày 29 mon 11.)

It’s true that I’m clever but it isn’t true that I’m confident. I’m very shy.

(Đúng là tôi mưu trí tuy nhiên ko thực sự tôi mạnh mẽ và tự tin. Tôi vô cùng nhút nhát.)

Hoặc:

Xem thêm: có trí thì nên

My birthday is 31/3.

It is true that I’m confident.

It’s not true that I’m active.