tiếng anh 7 unit 11 skills 2Lời giải bài bác tập luyện Unit 11 lớp 7 Skills 2 trang 121 nhập Unit 11: Travelling in the future Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 Unit 11.

Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2 (trang 121) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 11 skills 2

1 (trang 121 Tiếng Anh 7 Global Success): Circle the words or phrases that you think are used to tát describe the future means of transport (Khoanh tròn xoe những kể từ hoặc cụm kể từ nhưng mà chúng ta suy nghĩ được dùng làm tế bào miêu tả những phương tiện đi lại giao thông vận tải nhập tương lai)

A. comfortable

B. eco-friendly

C. having an autopilot function

D. running on petrol

Gợi ý: B, C

Hướng dẫn dịch:

A. thoải mái

B. thân thích thiện với môi trường

C. đem công dụng lái tự động động

D. chạy vì như thế xăng

Quảng cáo

2 (trang 121 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to tát a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer. (Cùng lắng tai buổi thì thầm thân thích thầy Hà và những học tập viên của tôi. Họ đang được nói tới từng nào phương tiện đi lại giao phó thông? Khoanh tròn xoe nhập câu vấn đáp trúng.)

Bài nghe:

A. 2                      B. 3                      C. 4

Đáp án: C

Nội dung bài bác nghe:

Mr Ha: Now, let's turn to tát future means of transport. How tự you think people will travel in 2050, Tom?

Tom: I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer phàn nàn cars and they can help avoid traffic accidents.

Lan: I think skyTrans will also be popular, too. They will not use up much space and will be safe because they lập cập on autopilot.

Quảng cáo

Tom: But skyTrans may be too expensive for students to tát use. Bamboo-copters will be cheaper and easier for them to tát use. They will just put on their bamboo-copters and fly to tát school.

Mr Ha: Sounds interesting. How about travelling on sea?

Lan: I think people will use solar-powered ships to tát travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable …

Hướng dẫn dịch:

Thầy Hà: Bây giờ, tất cả chúng ta hãy trả quý phái những phương tiện đi lại giao thông vận tải nhập sau này. Em suy nghĩ quý khách tiếp tục cút du ngoạn ra sao nhập năm 2050, Tom?

Tom: Em suy nghĩ quý khách tiếp tục dùng tàu cao tốc trên không. Tàu đường cao tốc tiếp tục nhanh chóng rộng lớn và tin cậy rộng lớn xe hơi và bọn chúng hoàn toàn có thể chung rời tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải.

Lan: Em suy nghĩ skyTrans cũng tiếp tục thịnh hành. Chúng sẽ không còn dùng nhiều dung tích và tiếp tục tin cậy vì như thế bọn chúng điều khiển xe trên chính sách lái tự động hóa.

Quảng cáo

Tom: Nhưng skyTrans hoàn toàn có thể quá giắt nhằm học viên dùng. Chong chóng tre tiếp tục rẻ rúng rộng lớn và dễ dàng dùng rộng lớn. Chúng em tiếp tục chỉ việc phủ lên mình những cái chõng tre và cất cánh cho tới ngôi trường.

Thầy Hà: Nghe thú vị đấy. Về việc cút du ngoạn trên biển khơi thì sao?

Lan: Em suy nghĩ quý khách tiếp tục dùng tàu chạy vì như thế tích điện mặt mũi trời nhằm dịch chuyển trên biển khơi. Chúng tiếp tục thân thích thiện với môi trường thiên nhiên và tự do thoải mái ...

3 (trang 121 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to tát the talk again and complete each sentence with ONE word. (Nghe lại bài bác thưa và hoàn thiện từng câu với MỘT kể từ.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

1. Bullet trains will be faster, safer, and riders can avoid traffic …

2. SkyTrans will use less space and lập cập on …

3. SkyTrans may be too … for students.

4. … will be cheaper and easier to tát use.

Xem thêm: giải thích vì sao phải bảo vệ một số loài côn trùng thụ phấn cho cây

5. Solar-powered ships will be … and comfortable.

Lời giải:

1. accidents

2. autopilot

3. expensive

4. Bamboo-copters

5. eco-friendly

Hướng dẫn dịch:

1. Tàu đường cao tốc tiếp tục nhanh chóng rộng lớn, tin cậy rộng lớn và người cút hoàn toàn có thể tránh khỏi tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải.

2. SkyTrans tiếp tục dùng không nhiều dung tích rộng lớn và điều khiển xe trên chính sách lái tự động hóa.

3. SkyTrans hoàn toàn có thể quá giắt so với SV.

4. Chong chóng tre tiếp tục rẻ rúng rộng lớn và dễ dàng dùng rộng lớn.

5. Tàu chạy vì như thế tích điện mặt mũi trời tiếp tục thân thích thiện với môi trường thiên nhiên và tự do thoải mái.

4 (trang 121 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases? (Làm việc theo đuổi cặp. Chọn một phương tiện đi lại giao thông vận tải sau này kể từ bài bác 3 và ghi lại nhập những kể từ và cụm kể từ tế bào miêu tả ưu thế của chính nó. quý khách hàng hoàn toàn có thể tăng nhiều kể từ và cụm kể từ rộng lớn không?)

Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2 (trang 121) | Tiếng Anh 7 Global Success

5 (trang 121 Tiếng Anh 7 Global Success): Now write a paragraph of about 70 words about the advantages of the means of transport you've chosen. Start your writing as shown below. (Bây giờ, hãy viết lách một quãng văn khoảng tầm 70 kể từ về những ưu thế của những phương tiện đi lại giao thông vận tải nhưng mà chúng ta vẫn lựa chọn. Bắt đầu nội dung bài viết của chúng ta như hình sau đây.)

Gợi ý:

I think people will lượt thích travelling by bamboo-copters in the future because it has many advantages. First, it is eco-friendly, it runs by energy from the wind. Second, it’s cheap and convenient. Students will just put on their bamboo-copters and fly to tát school. 

Hướng dẫn dịch:

Tôi suy nghĩ quý khách tiếp tục quí cút du ngoạn vì như thế xe đạp điện tre nhập sau này vì như thế nó có tương đối nhiều ưu thế. Trước tiên, nó thân thích thiện với môi trường thiên nhiên, nó chạy vì như thế tích điện từ phong ấn. Thứ nhì, nó rẻ rúng và tiện lợi. Học sinh tiếp tục chỉ việc phủ lên mình những cái chõng tre và cất cánh cho tới ngôi trường.

Xem tăng lời nói giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 11 lớp 7

 • Getting Started (trang 114, 115 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read... 2. What are Ann and Minh talking about?

 • A Closer Look 1 (trang 116, 117 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write the words or phrases under the correct pictures.... 2. Write words or phrases from 1

 • A Closer Look 2 (trang 117, 118 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “will” or “won't”... 2. Rearrange the words and phrases to tát make sentences

 • Communication (trang 119 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation.... 2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling

 • Skills 1 (trang 120 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs... 2. Read the passage and answer the question

 • Looking Back (trang 122 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write three adjectives or phrases to tát describe each picture... 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box

 • Project (trang 123 Tiếng Anh lớp 7): 1. Imagine a future means of transport you would lượt thích to tát see in the future... 2. Draw your means of transport

Đã đem lời nói giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí cho tới teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: có bầu ăn rau răm được không

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-travelling-in-the-future.jspGiải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới nhất những môn học