tieng anh 7 trang 99Lời giải bài xích tập dượt Unit 9 lớp 7 Skills 2 trang 99 vô Unit 9: Festivals around the world Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 7 Unit 9.

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (trang 99) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tieng anh 7 trang 99

1 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner (Hãy coi vô loài vật bên dưới. Thảo luận những thắc mắc tại đây với cùng 1 đối tác)

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 7 Global Success

1. What is it?

2. What festival is it a part of?

Gợi ý:

1. It’s a turkey.

2. Thanksgiving.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là gì? - Đó là 1 con kê tây.

2. Lễ hội là 1 phần của tiệc tùng nào? - Lễ tạ ơn.

Quảng cáo

2 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Now listen to tát Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. (Bây giờ hãy nghe Mark kể về kiểu cách mái ấm gia đình cậu ấy tổ chức triển khai một tiệc tùng. Kiểm tra câu vấn đáp của công ty.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Hello everyone. I'm Mark. Today I'm going to tát talk about Thanksgiving, or Turkey Day. It's a national holiday. People from Canada and the USA celebrate it every year to tát be thankful for successful harvests. In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November. We usually prepare a feast for family and friends. Both adults and children take part in the food preparation. Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread. After the meal, we play board games together. My family usually takes this opportunity to tát help others. My parents volunteer to tát cook and serve food to tát homeless people. My sister and I read books to tát old people in a nursing trang chủ near our house.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Chào người xem. Tôi là Mark. Hôm ni tôi tiếp tục nói tới Lễ Tạ ơn, hoặc Ngày Gà tây. Đó là 1 ngày nghỉ lễ vương quốc. Người dân kể từ Canada và Hoa Kỳ tổ chức triển khai tiệc tùng này thường niên nhằm hàm ơn những vụ thu hoạch thành công xuất sắc. Tại Hoa Kỳ, Shop chúng tôi tổ chức triển khai lễ kỷ niệm vào trong ngày loại Năm của tuần loại tư của mon Mười Một. Chúng tôi thông thường sẵn sàng một buổi tiệc cho tới mái ấm gia đình và đồng chí. Cả người rộng lớn và trẻ nhỏ đều nhập cuộc vô việc sẵn sàng đồ ăn. Một số món ăn truyền thống lịch sử là gà tây, khoai bác sĩ và bánh mỳ ngô. Sau bữa tiệc, Shop chúng tôi đùa board game bên nhau. hộ gia đình tôi thông thường tận dụng tối đa thời cơ này sẽ giúp đỡ hứng người không giống. Cha u tôi tự nguyện nấu bếp và đáp ứng món ăn cho tới những người dân vô gia cư. Tôi và chị gái xem sách cho tất cả những người già cả vô viện chăm sóc lão ngay gần ngôi nhà.

3 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe lại và ra quyết định coi những câu cơ đích (T) hoặc sai (F))

Bài nghe:

1. Only people from the USA celebrate Thanksgiving.

Quảng cáo

2. People celebrate it on the third Thursday of November.

3. Family members and friends usually gather to tát have a feast.

4. In his family, only adults prepare the feast.

5. Cornbread is one of the traditional dishes.

6. After the feast, they play board games.

Lời giải:

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

6. T

Giải thích:

1. Thông tin: People from Canada and the USA celebrate it every year to tát be thankful for successful harvests.

2. Thông tin: In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November.

3. Thông tin: We usually prepare a feast for family and friends.

4. Thông tin: Both adults and children take part in the food preparation.

5. Thông tin: Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread.

6. Thông tin: After the meal, we play board games together.

Hướng dẫn dịch:

1. Chỉ những người dân kể từ Hoa Kỳ ăn mừng Lễ Tạ ơn.

2. Mọi người ăn mừng nó vô loại Năm của tuần loại tía của mon Mười Một.

3. Các member vô mái ấm gia đình và đồng chí thông thường tụ tập dượt nhằm ăn tiệc.

4. Trong mái ấm gia đình anh ấy, chỉ mất người rộng lớn sẵn sàng lễ.

5. Bánh ngô là 1 trong mỗi đồ ăn truyền thống lịch sử.

Xem thêm: toán 10 bài 12 số gần đúng và sai số

6. Sau buổi tiệc, chúng ta đùa trò đùa board game.

4 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. (Hãy nghĩ về về một tiệc tùng tuy nhiên mái ấm gia đình các bạn thông thường tổ chức triển khai. Điền vô điểm rỗng với câu vấn đáp của công ty.)

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 7 Global Success

Gợi ý:

What festival is it? – Mid Autumn Festival.

What food does your family eat? – Moon cakes, autumn fruits.

When bởi you celebrate it? – In the middle of the eighth lunar month.

What activities does your family do? – Watch lion dances and eat mooncakes.

Do you lượt thích the festival? Why or why not? - Yes, it was funny and meaningful.

Hướng dẫn dịch:

Đó là tiệc tùng gì? - Lễ hội trung thu.

Gia đình các bạn ăn số gì? - Bánh trung thu, trái cây ngày thu.

Khi này các bạn ăn mừng nó? - Vào thời điểm giữa tháng 8 âm lịch.

Gia đình các bạn thực hiện những hoạt động và sinh hoạt gì? - Xem múa lân và ăn bánh trung thu.

Bạn đem quí tiệc tùng không? Tại sao hoặc tại vì sao không? - Có, thiệt là hí hửng và chân thành và ý nghĩa.

5 (trang 99 Tiếng Anh 7 Global Success): Now write an gmail of about 70 words to tát tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy ghi chép một gmail khoảng tầm 70 kể từ nhằm rằng với Mark về tiệc tùng. Sử dụng những chú thích bài xích 4.)

Gợi ý:

Dear Mark, 

How are you? I’m going to tát tell you about Mid Autumn Festival. It takes place in the middle of the eighth lunar month. My family and I often eat moon cakes, autumn fruits and watch lion dances. I lượt thích the festival very much because it was funny and meaningful.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Linh

Hướng dẫn dịch:

Mark yêu thương mến,

Bạn khỏe khoắn không? Tôi tiếp tục kể cho chính mình nghe về Tết Trung thu. Diễn đi ra vô trung tuần mon 8 âm lịch. Tôi và mái ấm gia đình thông thường ăn bánh trung thu, trái cây ngày thu và coi múa lân. Tôi cực kỳ quí tiệc tùng vì như thế nó cực kỳ hí hửng và chân thành và ý nghĩa.

Tôi kỳ vọng một thời nay cơ bạn cũng có thể nhập cuộc tiệc tùng với Shop chúng tôi.

Vui vẻ,

Linh

Xem tăng điều giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 7

 • Getting Started (trang 92, 93 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again

 • A Closer Look 1 (trang 94 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write under each picture a festival name from the box... 2. Complete the table below with the phrases from the box

 • A Closer Look 2 (trang 95, 96 Tiếng Anh lớp 7): 1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb... 2. Change the sentences into Yes/ No questions

 • Communication (trang 96, 97 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation... 2. Work in groups

 • Skills 1 (trang 97, 98 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures... 2. Match the word from the gmail in 1 with its meaning

 • Looking Back (trang 100 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases in brackets... 2. Complete each sentence by filling

 • Project (trang 101 Tiếng Anh lớp 7): 1. Think of a new festival that you would lượt thích to tát celebrate... 2. Draw pictures of the new festival

Đã đem điều giải bài xích tập dượt lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-9-festivals-around-the-world.jspGiải bài xích tập dượt lớp 7 sách mới nhất những môn học