tiếng anh 7 trang 85Lời giải bài xích luyện Unit 8 lớp 7 A closer look 2 trang 85, 86 nhập Unit 8: Films Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 7 Unit 8.

Tiếng Anh 7 Unit 8 A closer look 2 (trang 85, 86) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 7 trang 85

1 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Combine the two sentences, using “although/ though” (Kết hợp ý nhị câu, dùng "although/ though")

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Lời giải:

1. Although/ Though the questions were very difficult, he solved them easily.

He solved them easily although/ though the questions were very difficult.

2. Although/ Though he was a great actor, he never played a leading role in a film.

He never played a leading role in a film although/ though he was a great actor.

3. Although/ Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success.

The film wasn't a big success although/ though they spent a lot of money on the film.

Quảng cáo

4. Although/ Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all.

I didn't find it funny at all although/ though the film was a comedy.

5. Although/ Though we played well, we couldn't win the match.

We couldn't win the match although/ though we played well.

Giải thích:

Áp dụng cấu trúc: Although / Though + S + V (Mặc mặc dù …)

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù những thắc mắc cực kỳ khó khăn, tuy nhiên anh ấy vẫn xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng.

Anh ấy vẫn xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng tuy nhiên / tuy nhiên những thắc mắc cực kỳ khó khăn.

2. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù anh ấy là 1 trong những biểu diễn viên ấn tượng, anh ấy ko lúc nào vào vai chủ yếu nhập một bộ phim truyền hình.

Anh ấy ko lúc nào vào vai chủ yếu nhập một bộ phim truyền hình tuy nhiên / mặc dù anh ấy là 1 trong những biểu diễn viên ấn tượng.

3. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù bọn họ vẫn chi thật nhiều chi phí mang đến bộ phim truyền hình, bộ phim truyền hình ko thành công xuất sắc rộng lớn.

Bộ phim ko thành công xuất sắc rộng lớn tuy nhiên / mặc dù bọn họ vẫn chi thật nhiều chi phí mang đến bộ phim truyền hình.

Quảng cáo

4. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù bộ phim truyền hình là 1 trong những bộ phim truyền hình hài, tuy nhiên tôi ko thấy nó khôi hài một chút nào.

Tôi ko thấy nó khôi hài một chút nào tuy nhiên / mặc dù bộ phim truyền hình là 1 trong những bộ phim truyền hình hài.

5. Mặc mặc dù / Mặc mặc dù Shop chúng tôi vẫn đùa chất lượng, tuy nhiên Shop chúng tôi ko thể thắng trận đấu.

Chúng tôi ko thể thắng trận đấu tuy nhiên / mặc dù Shop chúng tôi vẫn đùa chất lượng.

2 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences, using “although/ though/ however” (Hoàn trở thành những câu, dùng “although/ though/ however”)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story.

2. I felt really tired. see the film. ________, I went vĩ đại

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese.

Lời giải:

1. Although/ Though

2. However

3. although/ though

4. However

5. although/ though

Quảng cáo

Giải thích:

- Although / Though + S + V (Mặc mặc dù …)

- However, …. (Tuy nhiên ….)

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc mặc dù biểu diễn xuất nhập phim rất tuyệt, tuy nhiên tôi ko quí mẩu truyện của chính nó.

2. Tôi vẫn cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, tôi đã đi được coi phim.

3. Tôi thực sự quí bộ phim truyền hình mới mẻ tuy nhiên đa số đồng chí của tôi đều ko quí nó.

4. Anh ấy vẫn học tập chịu khó mang đến kỳ đua. Tuy nhiên, anh ấy vẫn thất bại.

5. Mai rằng giờ Anh rất tuyệt tuy nhiên ngữ điệu u đẻ của cô ấy ấy là giờ Việt.

3 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Use your own ideas vĩ đại complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner’s (Sử dụng ý tưởng phát minh của riêng rẽ các bạn nhằm hoàn thành xong những câu sau. Sau cơ, đối chiếu câu của người sử dụng với câu của một bạn)

Xem thêm: nghị luận xã hội nói tục chửi thề

Gợi ý:

1. I don’t really lượt thích the film though my sister likes it.

2. He felt very well. However, he stayed in bed.

3. The film was a great success. However, it wasn’t given any prizes.

4. Although it rained all day, my clothes were dry.

5. The music in the film was terrible. However, the visual effect was wonderful.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ko thực sự quí bộ phim truyền hình tuy nhiên em gái tôi quí nó.

2. Anh ấy cảm nhận thấy cực kỳ khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh vẫn phía trên chóng.

3. Sở phim thành công xuất sắc bùng cháy. Tuy nhiên, nó đang không được trao ngẫu nhiên phần thưởng này.

4. Mặc mặc dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên ăn mặc quần áo của tôi vẫn thô.

5. Âm nhạc nhập phim thiệt kinh khủng. Tuy nhiên, cảm giác hình hình họa thiệt ấn tượng.

4 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C vĩ đại complete each sentence (Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C nhằm hoàn thành xong từng câu)

1. Mary overslept this morning _______ she went vĩ đại bed early last night.

A. although                                 B. because                                  C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because                                 B. However                                C. Though

3. I don't lượt thích running.  _______  I lượt thích swimming.

A. But                                         B. So                                          C. However

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However                                B. Because                                 C. Although

5. The story of the film is silly.  _______  many people still enjoyed it.

A. However                                B. Though                                  C. But

Lời giải:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Mary ngủ quên sáng sủa ni tuy nhiên cô ấy đã đi được ngủ sớm nhập tối qua chuyện.

2. Dù mặt mày trời chói lóa, tuy nhiên nó ko rét lắm.

3. Tôi ko quí chạy tuy nhiên tôi quí lượn lờ bơi lội.

4. Mặc mặc dù bộ phim truyền hình cực kỳ thú vị, tuy nhiên Jim vẫn ngủ quên nhập rạp chiếu phim.

5. Câu chuyện nhập phim thiệt ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn yêu thích.

5 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): GAME. Chain story (TRÒ CHƠI. Câu chuyện chão chuyền)

Work in groups. Develop a story using “although/ though” (Làm việc group. Phát triển một mẩu truyện bằng phương pháp dùng “mặc mặc dù / khoác dù”)

Xem thêm thắt tiếng giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 7

 • Getting Started (trang 82, 83 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again and choose

 • A Closer Look 1 (trang 84 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the following adjectives with their meanings... 2. Complete the following sentences

 • Communication (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversations.... 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations

 • Skills 1 (trang 87, 88 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Read the film review of “Harry Potter and the Sorcercer’s Stone”

 • Skills 2 (trang 89 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Mark and Hoa are talking about the film “Naughty Twins”

 • Looking Back (trang 90 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B... 2. Give an example for every film type in the box

 • Project (trang 91 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including ... 2. Organise them into an exhibition

Đã sở hữu tiếng giải bài xích luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài xích luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: thuỷ đậu bôi thuốc gì

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-8-films.jspGiải bài xích luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học