tiếng anh 7 trang 63Lời giải bài bác tập luyện Unit 6 lớp 7 A closer look 2 trang 63, 64 vô Unit 6: A visit to tướng a school Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 Unit 6.

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 2 (trang 63, 64) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 7 trang 63

Grammar

Preposition of time: at,in, on

1 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences, using suitable prepositions of time. ( Hoàn trở thành câu, dùng giới kể từ chỉ thời gian)

1. In England, schools usually start____ 9 am, and finish____ 4 p.m. 

2. They built our school a long time ago, maybe ____1990 

3. We are going to tướng visit Thang Long Lower Secondary School____ January 

4. The school year usually begins ____September 5th every year. 

5. The children lượt thích playing badminton and football____ their break time.

Lời giải:

1- at/ at

2- in

3-in

4- on

5-in

Giải thích:

in

on

at

+ giờ

+ buổi trong thời gian ngày

+ những kỳ nghỉ ngơi lễ

+ cụm giờ cố định

+ ngày vô tuần

+ ngày vô tháng

+ ngày + buổi

+ ngày nghỉ lễ + on

+ tháng

+ mùa

+ năm

+ buổi vô ngày

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Tại Anh, ngôi trường học tập chính thức kể từ 9h sáng sủa và hoàn thành xong khi 4 giờ chiều

2. Họ vẫn xây ngôi ngôi trường một thời hạn lâu rồi, có lẽ rằng là năm 1990.

3. Họ sẽ tới thăm hỏi ngôi trường trung học cơ sở Thăng Long ở mon một

4. Trường học tập thông thường khải giảng vào trong ngày 5 mon 9 hàng năm.

5. Trẻ con cái mến nghịch tặc cầu lông và soccer vào khung giờ nghỉ ngơi giải lao.

2 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer the questions about your school ( Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp về ngôi trường của bạn)

1. When does your school year start?

2. When vì thế you have English lessons?

3. When vì thế you usually celebrate Teacher’s Day?

4. When are you going to tướng finish the school year?

Hướng dẫn thực hiện bài:

1. It started in 1990

2. I have English lessons everyday

3. I usually celebrate Teacher’s Day on 20th November

4. I am going to tướng finish the school year in December 

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Nó chính thức vô năm 1990

2. Tớ với những bài học kinh nghiệm giờ đồng hồ Anh mặt hàng ngày

3. Tớ thông thường kỷ niệm Ngày căn nhà giáo vào trong ngày trăng tròn mon 11

4. Tớ tiếp tục kết giục năm học tập vô mon 12

3 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences with at,in or on ( Hoàn trở thành câu với at, in hoặc on)

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 2 (trang 63, 64) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1-  on

2- at

3- in

4-at

5- on/ in

Quảng cáo

Giải thích:

in

on

at

+ giờ

Xem thêm: soạn văn lớp 7 cánh diều tập 1

+ buổi trong thời gian ngày

+ những kỳ nghỉ ngơi lễ

+ cụm giờ cố định

+ ngày vô tuần

+ ngày vô tháng

+ ngày + buổi

+ ngày nghỉ lễ + on

+ tháng

+ mùa

+ năm

+ buổi vô ngày

Hướng dẫn dịch:

1. Lớp của cô ý ấy trên tầng 3 ở tòa căn nhà kia

2. Khi tớ ở ngôi trường, phụ huynh đang được tại vị trí làm

3. Nhìn kìa! Các các bạn học viên đang được nghịch tặc soccer ở vô lớp học

4. Em gái tớ thông thường ăn trưa ở trường

5. Cái poster đẹp tuyệt vời nhất phía trên tường vô chống của nhân viên

4 (trang 64 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions ( Làm việc theo dõi cặp, Nhìn vô tranh ảnh và vấn đáp câu hỏi)

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 2 (trang 63, 64) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

1. She teaches Maths at school

2. They water the flowers in school garden

3. He is writing on the board

4. They sing English songs on Teacher’s Day in the school hall

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy dạy dỗ Toán ở trường

2. Họ tưới hoa vô vườn trường

3. Anh ấy đang được ghi chép bên trên bảng

4. Họ hát những bài bác hát giờ đồng hồ Anh vô Ngày căn nhà giáo vô hội ngôi trường của trường

5 (trang 64 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the passage with at, on or in. Then discuss in groups which preposition express time and which ones express place. (Hoàn trở thành đoạn văn với at, on hoặc in). Sau bại liệt thảo luận theo dõi group giới kể từ nào là thể hiện tại thời hạn và giới kể từ nào là biểu diễn miêu tả điểm chốn)

Tom's mother is at trang chủ, but she is not (1) the kitchen. She usually waters the vegetables in the garden (2) the morning. Tom's father is (3) work, but he isn't in his office at the moment. It is his lunch break and he is (4) a travel agent's looking at holiday brochures. Tom is usually at school at this time, but he has a bad cold today. He has nothing to tướng vì thế but lying (5) the sofa and looking at the posters (6) the wall. 

Lời giải:

1- in

2- in

3-at

4-in

5-on

6-on

Giải thích:

1. in the kitchen: vô bếp

2. in the morning: vô buổi sáng

3. be at work: đang khiến việc

4. at + vị trí rõ ràng (a travel agent's): ở đại lý du lịch

5. on the sofa: bên trên ghế sô pha

6. on the wall: bên trên tường

Hướng dẫn dịch:

Mẹ của Tom thì trong nhà tuy nhiên cô ấy ko ở vô nhà bếp. Cô ấy thông thường xuyên tưới rau củ ở vườn vô buổi sáng sớm.

Bố của Tom đang được tại vị trí thực hiện, tuy nhiên anh ấy ko ở vô văn chống. Bây giờ đang được là giờ nghỉ ngơi trưa, và anh ấy đang được ở đại lý phượt nhằm dò thám một đem phượt.

Tom thông thường ở ngôi trường khi đấy, tuy nhiên thời điểm ngày hôm nay anh ấy bị không được khỏe. Anh ấy chả với gì nên làm cái gi ngoài phía trên sofa và nom vô những tranh ảnh bên trên tường

Xem thêm thắt tiếng giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 6 lớp 7

 • Getting Started (trang 60, 61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read... 2. Read the conversation again and answer the question by circling A,B, or C

 • A Closer Look 1 (trang 62 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in columns A and B to tướng sườn phrases... 2. Complete the sentences with the phrases 1

 • Communication (trang 64, 65 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation... 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to tướng a famous school

 • Skills 1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and answer the questions... 2. Read the passage and answer the questions

 • Skills 2 (trang 67 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions... 2. Listen to tướng an interview between a reporter and two students

 • Looking Back (trang 68 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions... 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1

 • Project (trang 69 Tiếng Anh lớp 7): 1. Search for a school you would lượt thích to tướng study at

Đã với tiếng giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: tiếng anh 11 trang 24

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jspGiải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới nhất những môn học