tieng anh 10 unit 9 speaking


1. Work in pairs. Match the environmental problems with the suggested solutions. 2. Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box. 3. Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions lớn it. Use the expressions below lớn help you.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tieng anh 10 unit 9 speaking

Video chỉ dẫn giải

Online learning

1. Work in pairs. Match the environmental problems with the suggested solutions.

(Làm việc bám theo cặp. Nối những yếu tố về môi trường thiên nhiên với những biện pháp được khuyến cáo.)

Lời giải chi tiết:

1. c - e

2. a - f

3. b – d

1. DISAPPEARANCE OF ENDANGERED ANIMALS (Sự mất tích của động vật hoang dã với nguy hại tuyệt chủng)

c. Stop illegal hunting and fishing

(Ngừng săn bắn phun và đánh bắt cá bất hợp ý pháp)

e. Avoid products that are made from animal parts

(Tránh những thành phầm được tạo kể từ những phần tử của động vật)

2. DEFORESTATION (Nạn chặt đập phá rừng)

a. Recycle paper, plastics, and wood products

(Tái chế giấy tờ, vật liệu nhựa và những thành phầm gỗ)

f. Introduce strict laws lớn prevent the cutting of natural forests

(Đưa đi ra luật cay nghiệt tự khắc nhằm ngăn ngừa việc chặt đập phá rừng tự động nhiên)

3. AIR POLLUTION (Ô nhiễm ko khí)

b. Use electric vehicles or public transport, and plant more trees

(Sử dụng xe pháo năng lượng điện hoặc phương tiện đi lại giao thông vận tải công nằm trong và trồng nhiều cây hơn)

d. Stop burning leaves, rubbish, and other materials

(Ngừng thắp lá, rác rến và những vật tư khác)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box.

(Làm việc bám theo cặp. Hoàn trở thành dàn ý bài bác thuyết trình bên dưới với vấn đề nhập sườn.)

Lời giải chi tiết:

SOLUTIONS TO AIR POLLUTION

(Giải pháp cho tới độc hại môi trường)

1. Welcoming the audience and introducing the topic

(Chào đón người theo dõi và trình làng căn nhà đề)

D. Hi everyone. I'm here today lớn talk lớn you about the solutions lớn one of the most serious problems in our thành phố - air pollution.

(Xin kính chào toàn bộ quý khách. Hôm ni tôi cho tới phía trên nhằm trình bày với các bạn về những biện pháp cho 1 trong mỗi yếu tố nguy hiểm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh của tất cả chúng ta - độc hại bầu không khí.)

2. The first solution

(Giải pháp đầu tiên)

A. The first solution is lớn stop burning leaves, rubbish, and other materials. This will reduce the smoke produced in the air.

(Giải pháp trước tiên là ngừng thắp lá cây, rác rến và những vật tư không giống. Như vậy tiếp tục thực hiện rời sương dẫn đến nhập bầu không khí.)

3. The second solution

(Giải pháp loại hai)

C. Another solution is lớn use electric vehicles or public transport. This will reduce the gas emissions from private vehicles and will make the air cleaner.

(Một biện pháp không giống là dùng xe pháo năng lượng điện hoặc phương tiện đi lại giao thông vận tải công nằm trong. Như vậy tiếp tục thực hiện rời lượng khí thải kể từ những phương tiện đi lại giao thông vận tải cá thể và thực hiện cho tới bầu không khí trong trắng rộng lớn.)

4. Finishing the presentation and thanking the audience

(Kết thúc giục bài bác thuyết trình và cảm ơn khán giả)

B. That concludes our presentation today. Thank you for listening.

(Bài thuyết trình ngày thời điểm hôm nay tiếp tục kết thúc giục. Cảm ơn vì thế tiếp tục lắng tai.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions lớn it. Use the expressions below lớn help you.

(Làm việc group. Chọn một yếu tố môi trường thiên nhiên nhập bài bác 1 và trình diễn những biện pháp cho tới việc đó. Sử dụng những cụm kể từ sau đây sẽ giúp các bạn.)

Useful expressions

Welcoming the audience and introducing the topic

Xem thêm: máu loãng có nguy hiểm ko

(Chào người theo dõi và trình làng căn nhà đề)

Hi everyone.

(Chào quý khách.)

Good morning/ afternoon.

(Chào buổi sáng sớm / chiều tối.)

I’m here today lớn talk about/ discuss …

(Hôm ni tôi ở phía trên nhằm nói tới / thảo luận…)

I’d lượt thích lớn talk about …

(Tôi ham muốn trình bày về…)

Today, I’d lượt thích lớn share with you …

(Hôm ni, tôi ham muốn share với bạn…)

Introducing the first point/ idea

(Giới thiệu quan lại điểm/ ý tưởng phát minh đầu tiên)

Firstly, the problem can be solved by …

(Thứ nhất, yếu tố hoàn toàn có thể được xử lý bằng…)

The first solution is lớn …

(Giải pháp trước tiên là…)

Introducing the second point/ idea

(Giới thiệu ý kiến / ý tưởng phát minh loại hai)

My next point is …

(Điểm tiếp theo sau của tôi là…)

Another solution is lớn …

(Một biện pháp không giống là…)

Finishing the presentation and thanking the audience

(Kết thúc giục bài bác thuyết trình và cảm ơn khán giả)

That concludes our presentation.

(Điều cơ kết thúc giục bài bác thuyết trình của công ty chúng tôi.)

That’s the over of our presentation today.

(Đó là phần cuối của bài bác thuyết trình của tất cả chúng ta ngày thời điểm hôm nay.)

Thank you for listening.

(Cám ơn vì thế tiếp tục lắng tai.)

Thank you for your attention.

(Cảm ơn vì thế sự quan hoài của khách hàng.)

Lời giải chi tiết:

Good morning. Today, I’d lượt thích lớn share with you about the solutions lớn one of the most significant problems in our thành phố - deforestation. Firstly, the problem can be solved by recycling paper, plastics, and wood products. My next point is introducing strict laws lớn prevent the cutting of natural forests. Another solution is lớn educate our friends, family, and community by sharing the deforestation facts, and its causes and effects. That’s the over of our presentation today. Thank you for your attention.

Tạm dịch:

Buổi sáng sủa chất lượng lành lặn. Hôm ni, tôi ham muốn share với chúng ta về biện pháp cho 1 trong mỗi yếu tố nổi trội nhất ở thành phố Hồ Chí Minh của tất cả chúng ta - nàn đập phá rừng. Thứ nhất, yếu tố hoàn toàn có thể được xử lý bằng phương pháp tái mét chế giấy tờ, vật liệu nhựa và những thành phầm kể từ mộc. Giải pháp tiếp theo sau của tôi là thể hiện luật cay nghiệt tự khắc nhằm ngăn ngừa việc chặt đập phá rừng ngẫu nhiên. Một biện pháp không giống là dạy dỗ đồng minh, mái ấm gia đình và xã hội của tất cả chúng ta bằng phương pháp share thực sự về nàn đập phá rừng, nguyên vẹn nhân và kết quả của chính nó. Bài thuyết trình thời điểm hôm nay cho tới đấy là không còn. Cảm ơn chúng ta vì thế tiếp tục để ý lắng tai.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Listening

  1. Work in pairs an answer the question. 2. Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways lớn save endangered animals. Listen lớn the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F). 3. Listen lớn the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap. 4. Work in groups and answer the questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Read the text about WWF and complete the table. 3. Write a paragraph (120-150 words) about Save the Elephants, using the information in the table below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the words in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Make similar conversations making and responding lớn apologies. Use the expressions below lớn help you. 1. Read the text and complete each blank of the fact tệp tin about Earth Hour with ONE word. 2. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Looking back

  Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences with a natural rhythm. Choose the correct word lớn complete each sentence. Change the following sentences into reported speech.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Project

  Work in groups. Find information about a local or an International environmental organisations and complete the table. Present it lớn the class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: vì sao phải học tập lịch sử suốt đời ví dụ

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.