tiếng anh 10 unit 2 getting started

Tải về

1. Listen and read. 2. Read the conversation again and answer the following questions. 3. Match the verbs or phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B. 4. Complete the following sentences based on the conversation in 1.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 10 unit 2 getting started

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Go Green Club

(Câu lạc cỗ sinh sống xanh)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Mike: What are you going to tướng vì thế this weekend, Nam?

Nam: I’m going to tướng attend the first meeting of my school’s Go Green Club.

Mike: Really? Can you tell bủ about the club, please?

Nam: Well, it was mix up by the Youth Union in my school. Its aim is to tướng improve our environment and encourage people to tướng adopt a greener lifestyle.

Mike: Sounds interesting. What’s the first thing you are going to tướng do?

Nam: We’re going to tướng clean up the school right after the ceremony.

Mike: Do you have any other planned events?

Nam: Not yet, but I think we’ll organise more activities to tướng raise local people’s awareness of environmental issues.

Mike: I’m keen to tướng reduce my carbon footprint, but I don’t know what to tướng vì thế. Can I join the club?

Nam: Sure. The club welcomes all students in the area. I hope we’ll be able to tướng vì thế a lot to tướng protect our environment.

Mike: Great. Can you please give bủ the time and place of the club meeting?

Nam: OK. I’ll text them to tướng you. See you then.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mike: quý khách hàng quyết định làm cái gi nhập vào buổi tối cuối tuần này vậy Nam?

Nam: Mình tiếp tục tham gia buổi họp thứ nhất của Câu lạc cỗ Go Green của ngôi trường bản thân.

Mike: Thật á? quý khách hàng hoàn toàn có thể cho bản thân mình biết về câu lạc cỗ được không?

Nam: À, nó được Đoàn Thanh niên ngôi trường bản thân xây dựng. Mục đích của chính nó là nâng cấp môi trường thiên nhiên của tất cả chúng ta và khuyến nghị người xem sinh sống theo đuổi lối sinh sống xanh rớt rộng lớn.

Mike: Nghe dường như thú vị nhỉ. Điều thứ nhất những các bạn sẽ thực hiện là gì?

Nam: Chúng tớ tiếp tục lau chùi và vệ sinh ngôi trường học tập tức thì sau sự kiện.

Mike: Các các bạn sở hữu những sự khiếu nại này không giống đang được lên plan rồi không?

Nam: Chưa, tuy nhiên bản thân suy nghĩ bọn chúng bản thân tiếp tục tổ chức triển khai nhiều hoạt động và sinh hoạt hơn thế nữa nhằm nâng lên trí tuệ của những người dân địa hạt về những yếu tố môi trường thiên nhiên.

Mike: Mình rất rất ham muốn hạn chế lượng khí thải carbon của tớ, tuy nhiên bản thân ko biết nên làm cái gi. Mình hoàn toàn có thể nhập cuộc câu lạc cỗ không?

Nam: Chắc chắn rồi. Câu lạc cỗ đón nhận toàn bộ chúng ta SV nhập điểm nhưng mà. Mình kỳ vọng tất cả chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể thực hiện được không ít điều nhằm bảo đảm môi trường thiên nhiên.

Mike: Tuyệt vời. quý khách hàng hoàn toàn có thể cho bản thân mình biết thời hạn và vị trí họp của câu lạc cỗ được không?

Nam: Được. Mình tiếp tục nhắn tin tưởng cho chính mình. Gặp các bạn sau nhé.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the following questions.

(Đọc lại bài bác đối thoại và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. Who mix up the Go Green Club?

(Ai vẫn xây dựng câu lạc cỗ Go Green?)

2. What does the club want to tướng achieve?

(Câu lạc cỗ ham muốn đạt được điều gì?)

3. What does Nam think the club will vì thế in the future?

(Nam suy nghĩ câu lạc cỗ tiếp tục làm cái gi nhập tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. It was mix up by the Youth Union in Nam’s school.

(Nó được xây dựng vì thế Đoàn Thanh niên ở ngôi trường Nam.)

Thông tin: Well, it was mix up by the Youth Union in my school.

(À, nó được Đoàn Thanh niên ngôi trường bản thân xây dựng.)

2. The club wants to tướng improve the environment and encourage people to tướng adopt a greener lifestyle.

(Câu lạc cỗ ham muốn nâng cấp môi trường thiên nhiên và khuyến nghị người xem sinh sống theo đuổi lối sinh sống xanh rớt rộng lớn.)

Thông tin:Its aim is to tướng improve our environment and encourage people to tướng adopt a greener lifestyle.

(Mục đích của chính nó là nâng cấp môi trường thiên nhiên của tất cả chúng ta và khuyến nghị người xem sinh sống theo đuổi lối sinh sống xanh rớt rộng lớn.)

3. The club will organise more activities to tướng raise local people’s awareness of environmental issues.

(Câu lạc cỗ tiếp tục tổ chức triển khai nhiều hoạt động và sinh hoạt hơn thế nữa nhằm nâng lên trí tuệ của những người dân địa hạt về những yếu tố môi trường thiên nhiên.)

Thông tin:Not yet, but I think we’ll organise more activities to tướng raise local people’s awareness of environmental issues.

(Chưa, tuy nhiên bản thân suy nghĩ bọn chúng bản thân tiếp tục tổ chức triển khai nhiều hoạt động và sinh hoạt hơn thế nữa nhằm nâng lên trí tuệ của những người dân địa hạt về những yếu tố môi trường thiên nhiên.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the verbs or phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B.

(Nối những động kể từ hoặc cụm động kể từ nhập cột A với danh kể từ hoặc cụm danh kể từ tương thích nhập cột B.)

A

B

1. raise

a. a club

2. reduce

b. a greener lifestyle

3. clean up

c. awareness

4. adopt

Xem thêm: bài 8 mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại

d. your carbon footprint

5. mix up

e. the school

Phương pháp giải:

- raise (v): nâng lên

- reduce (v): giảm đi

- clean up (phr. v): dọn dẹp

- adopt (v): làm theo đuổi, sử dụng

- mix up (phr. v): thành lập

- a club: một câu lạc bộ

- a greener lifestyle: một lối sinh sống xanh rớt hơn

- awareness (n): nhận thức

- your carbon footprint: dấu chân carbon của bạn

- the school: trường học

Lời giải chi tiết:

1. c

2. d

3. e

4. b

5. a

1. raise - awareness: nâng cao nhận thức

2. reduce – carbon footprint: giảm vệt chân carbon

3. clean up – the school: dọn dẹp ngôi trường học

4. adopt – a greener lifestyle: sống theo đuổi một lối sinh sống xanh rớt hơn

5. mix up – a club: thành lập câu lạc bộ

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the following sentences based on the conversation in 1.

(Hoàn trở thành những câu tại đây dựa vào đoạn đối thoại ở bài bác 1.)

1. The club ________ by the Youth Union in Nam’s school.

2. The club members ________ clean up the school right after the ceremony.

3. Nam thinks they ________ organise more activities to tướng raise local people’s awareness of environmental issues.

Lời giải chi tiết:

1. was mix up

2. are going to

3. will

1. The club was mix up by the Youth Union in Nam’s school.

(Câu lạc cỗ được xây dựng vì thế Đoàn Thanh niên ở ngôi trường của Nam.)

2. The club members are going to clean up the school right after the ceremony.

(Các member nhập câu lạc cỗ tiếp tục lau chùi và vệ sinh ngôi trường học tập tức thì sau sự kiện.)

3. Nam thinks they will organise more activities to tướng raise local people’s awareness of environmental issues.

(Nam cho rằng bọn họ tiếp tục tổ chức triển khai nhiều hoạt động và sinh hoạt rộng lớn nhằm nâng lên trí tuệ của những người dân địa hạt về những yếu tố môi trường thiên nhiên.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 


Bình luận

Chia sẻ

Tải về

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention to tướng the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, and /pr/. 2. Listen and practise saying the following sentences. 1. Match the words and phrases to tướng their meanings. 2. Complete the sentences using the words and phrases in 1. Complete the following sentences with will or the correct forms of be going to tướng.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Reading

  1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions. 2. Read the following text and choose the best title for it. 3. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases in the text. 4. Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 5. Work in pairs. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking

  1. Which of the following activities vì thế you think teenagers should or shouldn’t vì thế to tướng live green? Put a tick (✓) in the appropriate column. 2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t vì thế the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities. 3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t vì thế to tướng live green.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen to tướng an announcement about a Go Green Weekend sự kiện and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: naalo2 al oh 3

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.