tiếng anh 10 global success unit 2 speaking


1. Which of the following activities bởi you think teenagers should or shouldn’t bởi đồ sộ live green? Put a tick (✓) in the appropriate column. 2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t bởi the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities. 3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t bởi đồ sộ live green.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 global success unit 2 speaking

Video chỉ dẫn giải

Living green (Sống xanh)

1. Which of the following activities bởi you think teenagers should or shouldn’t bởi đồ sộ live green? Put a tick () in the appropriate column.

(Bạn suy nghĩ thanh thiếu hụt niên nên hoặc tránh việc thực hiện những hoạt động và sinh hoạt nào là tại đây nhằm sinh sống xanh? Đánh vệt (✓) vô cột tương thích.)

Activities

Should

Shouldn’t

1. Leaving your appliances on when not in use

   

2. Recycling your used items

   

3. Using plastic bags when shopping

   

4. Buying organic food

   

5. Dropping litter in the street

   

6. Planting trees

   

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t bởi the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities.

(Bảng sau đây trình diễn nguyên do tại vì sao thanh thiếu hụt niên nên hoặc tránh việc tiến hành những hoạt động và sinh hoạt vô bài xích 1. Làm việc theo gót cặp và nối bọn chúng với những hoạt động và sinh hoạt.)

Reasons

Activities

a. This makes the street dirty and polluted.

b. This wastes electricity and creates dangerous situations.

c. It takes years for the material đồ sộ break down into small pieces.

d. This reduces the use of harmful chemicals in food.

e. This protects natural resources.

f. They provide shade and fresh air.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật c4 so với thực vật c3

a - 5 b - 1 c - 3
d - 4 e - 2 f - 6

 a. This makes the street dirty and polluted. - 5. Dropping litter in the street

(Điều này khiến cho mặt phố trở thành dơ và ô nhiễm và độc hại. - Xả rác rến bừa kho bãi bên trên đường)

b. This wastes electricity and creates dangerous situations. - 1. Leaving your appliances on when not in use - 

(Điều này làm cho tiêu tốn lãng phí năng lượng điện và phát sinh những trường hợp nguy khốn. - Để những khí giới của doanh nghiệp luôn luôn nhảy lúc không sử dụng)

c. It takes years for the material đồ sộ break down into small pieces. - 3. Using plastic bags when shopping 

(Phải mất không ít năm nhằm vật tư phân bỏ trở nên những miếng nhỏ. - Sử dụng túi nilon khi lên đường mua sắm sắm)

d. This reduces the use of harmful chemicals in food. - 4. Buying organic food

(Điều này thực hiện hạn chế việc dùng đồ ăn thức uống đem hóa hóa học ô nhiễm. - Mua đồ ăn thức uống hữu cơ)

e. This protects natural resources. - 2. Recycling your used items

(Điều này đảm bảo an toàn khoáng sản vạn vật thiên nhiên. - Tái chế những số thiết bị đang được sử dụng)

f. They provide shade and fresh air. - 6. Planting trees 

(Chúng mang lại bóng đuối và bầu không khí trong sạch. - Trồng cây)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t bởi đồ sộ live green.

(Làm việc group. Thảo luận và trình diễn chủ kiến của doanh nghiệp về những điều chúng ta nên thực hiện hoặc tránh việc thực hiện nhằm sinh sống xanh lơ.)

Example:

There are many things that we should or shouldn’t bởi đồ sộ live green. We should recycle our used items ví that we can protect natural resources. We shouldn’t drop litter in the street because this will make the street dirty and pollute the environment.

(Có thật nhiều điều mà nó tớ nên thực hiện hoặc tránh việc thực hiện nhằm sinh sống xanh lơ. Chúng tớ nên tái ngắt chế những đồ dùng Like New 99% nhằm hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn khoáng sản vạn vật thiên nhiên. Chúng tớ tránh việc xả rác rến bừa kho bãi đi ra lối vì như thế tiếp tục thực hiện dơ mặt phố và ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên.)

Lời giải chi tiết:

There are many things that we should or shouldn’t bởi đồ sộ live green. We should plant more trees because they provide shade and fresh air. We shouldn’t leave our appliances on when not in use as this wastes electricity and creates dangerous situations.

(Có thật nhiều điều mà nó tớ nên thực hiện hoặc tránh việc thực hiện nhằm sinh sống xanh lơ. Chúng tớ nên trồng nhiều cây trái rộng lớn vì như thế bọn chúng mang lại bóng đuối và bầu không khí trong sạch. Chúng tớ tránh việc nhằm những khí giới của tôi nhảy lúc không dùng vì như thế điều này làm cho tiêu tốn lãng phí năng lượng điện và phát sinh những trường hợp nguy khốn.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen đồ sộ an announcement about a Go Green Weekend sự kiện and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing
 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Communication and culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving advice about green living. Use the expressions below đồ sộ help you. 1. Read the text and complete the table. 2. Work in pairs. Discuss things you can bởi đồ sộ reduce your carbon footprint.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Looking back

  Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences. Complete the sentences. Use the words and phrases in the box. Choose the best answers.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Project

  Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend sự kiện. Think of activities that you can organise during the weekend. You should also provide the reasons and expected results of each activity you suggest.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5 cos 2 pt cm chu kì dao động của chất điểm là

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.