thời tiết quảng bình hôm nay

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ bảy 02/09/2023

Bạn đang xem: thời tiết quảng bình hôm nay

34°C

24°C

53%

 8°%

6m/s

Có mây, ngày ko mưa

Chủ nhật 03/09/2023

35°C

26°C

 2°%

6m/s

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ nhì 04/09/2023

33°C

26°C

 53°%

7m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tía 05/09/2023

33°C

28°C

 67°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

33°C

27°C

 78°%

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ năm 07/09/2023

Xem thêm: mở bát

29°C

28°C

 78°%

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ sáu 08/09/2023

31°C

27°C

 94°%

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ bảy 09/09/2023

35°C

26°C

 92°%

Có mây, với mưa rào và dông

Chủ nhật 10/09/2023

34°C

26°C

 94°%

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ nhì 11/09/2023

34°C

26°C

 94°%

Có mây, với mưa rào và dông

Xem thêm: soạn bài câu cầu khiến lớp 8

Biểu đồ gia dụng nhiệt độ phỏng 10 ngày qua