theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến sắp xếp nào sau đây đúng

Câu hỏi:

04/04/2020 5,089

A. Sóng vô cùng cộc, từ trường sóng ngắn, sóng trung, sóng dài

Bạn đang xem: theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến sắp xếp nào sau đây đúng

B. Sóng nhiều năm, từ trường sóng ngắn, sóng trung, sóng vô cùng ngắn

C. Sóng vô cùng cộc, từ trường sóng ngắn, sóng nhiều năm, sóng trung

D. Sóng nhiều năm, sóng trung, từ trường sóng ngắn, sóng vô cùng ngắn

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án D.

Thứ tự động tăng dần dần về tần số của những sóng vô tuyến là: sóng nhiều năm, sóng trung, từ trường sóng ngắn, sóng vô cùng ngắn

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng cơ hình sin truyền theo gót trục Ox với chu kì T. Khoảng thời hạn nhằm sóng truyền được quãng đàng vày một mước sóng là

A. 4T

B. 0,5T

C. T

D. 2T

Câu 2:

Tác dụng của cuộn cảm so với loại năng lượng điện xoay chiều là

A. làm cho cảm kháng nhỏ nếu như tần số loại năng lượng điện lớn

B. làm cho cảm kháng rộng lớn nếu như tần số loại năng lượng điện lớn

C. ngăn chặn trọn vẹn loại năng lượng điện xoay chiều

D. chỉ được cho phép loại năng lượng điện trải qua theo gót một chiều

Câu 3:

Một ống dây khá dài 25cm sở hữu 500 vòng chão đem loại năng lượng điện I = 0,318A. Cảm ứng kể từ bên trên một điểm phía bên trong ống chão có mức giá trị là

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 trang 95

A. 8.10-4T

B. 4.10-5T

C. 8.10-5T

D. 4.10-4T

Câu 4:

Trong chân ko, bước sóng của một độ sáng màu sắc lục là

A. 0,55μm

B. 0,55pm

C. 0,55mm

D. 0,55nm

Câu 5:

Một học viên thực hiện thực hành thực tế xác lập số vòng chão của nhì máy biến chuyển áp lí tưởng A và B sở hữu những cuộn chão với số vòng chão ( là số nguyên) theo thứ tự là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết  N2A=kN1A, N2B=2kN1B; k>1:  N1A+ N2A+ N1B+ N2B=3100 vòng và nhập tư cuộn chão sở hữu nhì cuộn sở hữu số vòng chão đều bẳng N. Dùng phối hợp nhì máy biến chuyển áp này thì hoàn toàn có thể tăng năng lượng điện áp hiệu dụng U trở thành 18U hoặc 2U. Số vòng chão N là

A. 600 hoặc 372

B. 900 hoặc 372

C. 900 hoặc 750

D. 750 hoặc 600

Câu 6:

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện λ0=0,5μm. hiểu véc tơ vận tốc tức thời độ sáng nhập chân ko và hằng số Plăng theo thứ tự là 3.108m/s và 6,625.10-34(J.s). Chiếu nhập catốt của tế bào quang quẻ năng lượng điện này phản xạ sở hữu bước sóng λ=0,35μm, thì động năng thuở đầu cực lớn của êlectrôn (êlectron) quang quẻ năng lượng điện là

A. 1,7.10-19J

B. 70.10-19J

C. 0,7.10-19J

D. 17.10-19J

Xem thêm: during the teenage