the club's activities will raise people's awareness of environmental issues

Câu hỏi:

20/07/2022 3,527

Bạn đang xem: the club's activities will raise people's awareness of environmental issues

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án:

People's awareness of environmental issues will be raised by the club's activities.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu công ty động

Hoạt động của câu lạc cỗ tiếp tục nâng lên trí tuệ của người xem về những yếu tố môi trường thiên nhiên.

B. Câu bị động

Nhận thức của những người dân về những yếu tố môi trường thiên nhiên sẽ tiến hành thổi lên nhờ những sinh hoạt của câu lạc cỗ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Xem thêm: trái đất cái nôi của sự sống ngắn nhất

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The local people planted many more trees in the neighbourhood last week.

Câu 2:

Americans use around 100 billion plastic bags each year.

Câu 3:

We are going vĩ đại pick up rubbish in the central park this weekend.

Câu 4:

More and more people adopt a green lifestyle.

Câu 5:

The Youth Union will organise a chiến dịch vĩ đại protect the environment.

Câu 6:

The students are cleaning the school playground this morning.

Xem thêm: vương quốc phù nam được hình thành vào thời gian nào

Câu 7:

You / turn / appliances / when / in use / save / energy.