thả một hòn đá từ mép một vách núi dựng đứng xuống vực sâu

Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Câu hỏi

Thả rơi một hòn đátừ mế núi dựng đứng xuống vực sâu sắc . sau 3,96 s kể từ thả thì nghe thấy giờ hòn đá chạm lòng vực sâu sắc . thạo g = 9,8 m/s và vận tốc truyền âm vô bầu không khí là 330m/s .mò mẫm độ cao vách đá bờ vực bại liệt

I love you

15 mon 2 năm 2016 khi 14:25

2) Một hòn đá được ném xiên một góc 30 chừng đối với phương ngang với động lượng ban sơ là có tính rộng lớn là 2 kgm/s kể từ mặt mũi khu đất. Độ thay đổi thiên động lượng khi hòn đá rơi cho tới mặt mũi khu đất có mức giá trị (bỏ qua quýt mức độ cản):
A. 3 kgm/s B. 4 kgm/s
C. 1 kgm/s D. 2 kgm/s

Xem chi tiết

Quỳnh Mai

27 mon 2 2021 khi 10:50

1h/s thả 1 trái khoáy bóng sở hữu k/lg 100g xuống sàn mái ấm kể từ chừng cao 0,8m .bong rơi xuống sàn mái ấm rồi nảy lên vs véc tơ vận tốc tức thời nằm trong vs vân tốc chạm sàn .tính lực tb của sàn mái ấm t/d lên bóng bt t/g chạm va là 0,01s.lấy g=10m/s2

Xem chi tiết

Phúc Nguyễn

Một trái khoáy banh m=0,2kg được thả rơi tự tại kể từ chừng cao 45m. Sau khi chạm khu đất vô thời hạn 0,1s, trái khoáy banh nẩy lên với véc tơ vận tốc tức thời vày 2/3 véc tơ vận tốc tức thời khi chạm khu đất. Lấy g= 10m/s^2

a. Độ thay đổi thiên động lượng khi trái khoáy banh chạm đất?.

b. Lực thuộc tính lên trái khoáy banh khi chạm đất?

Xem chi tiết

Hận Hâh

 Một hòn đá lượng 500g, cất cánh với véc tơ vận tốc tức thời 72km/h. Động lượng của hòn đá bại liệt là

Xem chi tiết

tu đua dung

Viên đạn lượng m=0,8kg đang được cất cánh ngang với véc tơ vận tốc tức thời v0=12,5m/s ở chừng cao H = 20mthì vỡ trở nên 2 miếng. Mảnh 1 sở hữu lượng m1=0,5kg   tức thì sau khoản thời gian nổ cất cánh trực tiếp đứng xuống và khi chuẩn bị chạm khu đất sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v1=49 m/s. mò mẫm kích cỡ vầ phía véc tơ vận tốc tức thời của miếng loại nhị ngày sau khoản thời gian vỡ. Bỏ qua quýt mức độ cản của bầu không khí.

Xem thêm: chuyển hỗn số thành số thập

Xem chi tiết

Ngọc Lan

31 mon 3 2020 khi 11:02

Mong quý khách chung bản thân ạ 1: Tại thời khắc t0 0, một vật m500g rơi tự tại ko véc tơ vận tốc tức thời đầu kể từ chừng cao 80m xuống khu đất với g10m/s2. Động lượng của vật bên trên thời khắc t2s có: A:độ rộng lớn 10kg.m/s; phương trực tiếp đứng kể từ bên dưới lên bên trên B:độ rộng lớn 10.000kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều kể từ bên trên xuống dưới C:độ rộng lớn 10kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều kể từ bên trên xuống bên dưới D:độ rộng lớn 10.000kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều kể từ bên dưới lên trên

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Duy Khang Tran

23 mon 12 2020 khi 16:03

Một búa máy lượng m1=1,5T được thả rơi kể từ chừng cao h=2m xuống đầu một cọc lượng m2=400kg. Coi chạm va thân thiết búa và cọc ko đàn hồi, xác lập hiệu suất của búa và lực cản của khu đất, hiểu được từng lượt đóng góp cọc nhũn nhặn xuống khu đất 4cm.

ĐS: η=79% ;  Rcản đất= -592000N.

Xem chi tiết

Hair Yen

16 mon 2 2017 khi 16:15

Một vật sở hữu lượng 200g được thả rơi tự tại từ là một điểm A cơ hội mặt mũi khu đất 45m. Chọn mốc thế năng bên trên mặt mũi khu đất. Lấy g 10m/s2 a/ Tính động năng, thế năng, cơ năng của vật bên trên điểm chạm khu đất B b/ Tính chừng cao của vật khi vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 10m/s? c/ Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật khi động năng vày gấp đôi thế năng? d/ Tính công của trọng tải vô quy trình rơi?

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Thihuong Phan

đôi mươi mon 2 2020 khi 20:08

Xem thêm: công thức lewis của co

Bài tập dượt 20: Một viên bi sở hữu lượng mị 500 g đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 12m/s cho tới chạm va với viên bị sở hữu lượng mét vuông 3,5 kilogam đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 4 m/s. Sau chạm va 2 viên bi bám vô nhau và nằm trong hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời là bao nhiêu? Bài tập dượt 21: Cho một hệ như hình vẽ: Vật M 300g, vật m 200g, h 3,75cm, quăng quật m qua quýt mức độ cản bầu không khí, lấy g 10m/s². Thả vật m ko véc tơ vận tốc tức thời ban sơ kể từ chừng cao M h đối với vật M nhằm vật m chạm va với M, coi chạm va là chạm va mượt. Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật m n...

Đọc tiếp

Xem chi tiết