tại hiện trường vụ tai nạn trên một con đường cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50m

Dụng cụ

Bộ khí cụ đo tốc độ rơi tự tại gồm:

Bạn đang xem: tại hiện trường vụ tai nạn trên một con đường cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50m

(1) Nam châm điện                    (2) Viên bi thép

(3) Cổng quang quẻ điện                  (4) Công tắc điều khiển

(5) Đồng hồ nước đo thời gian            (6) Giá

Tiến hành

Bước 1: Lắp những khí cụ trở nên cỗ như hình 2.7.

+ Đặt bi thép bám nhập phía bên dưới phái nam châm

+ Nhấn công tắc nguồn mang đến bi thép rơi

+ Đọc số chỉ thời hạn rơi bên trên đồng hồ

+ Lặp lại thao tác với những khoảng cách từ vựng trí vật chính thức rơi cho tới cổng quang quẻ năng lượng điện không giống nhau.

Bước 2: Hãy đối chiếu thành phẩm tính thông qua số liệu đo được nhập thực nghiệm nhưng mà em vẫn tổ chức với thành phẩm tính thông qua số liệu trên bảng 2.2

Bảng 2.2. Khoảng cơ hội và thời hạn rơi của vật

Lần đo

s (m)

Thời gian dối rơi (s)

1

2

Xem thêm: chi phí sàng lọc tinh trùng sinh con trai

3

0,400

0,285

0,286

0,284

0,600

?

?

?

0,800

?

?

?

Bước 3: Tính tốc độ khoảng của vật rơi tự tại và sai số cực to khoảng của phép tắc đo.

Xem thêm: tụt hồng cầu

Áp dụng phương trình s=vot+12at2  cho một vật với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ vì như thế ko, rơi tự tại với tốc độ g, tớ được biểu thức gia tốcg=2st2

Trong bại liệt, t là khoảng nằm trong của tía thời hạn rơi cho từng khoảng cách s.

Viết kết quả:g=g¯±Δg