sự kiện trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp là

Sự khiếu nại này thẳng dẫn theo cuộc kháng chiến cả nước kháng thực dân Pháp của quần chúng nước ta bùng phát vào trong ngày 19 –?

Bạn đang xem: sự kiện trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp là

Sự khiếu nại này thẳng dẫn theo cuộc kháng chiến cả nước kháng thực dân Pháp của quần chúng nước ta bùng phát vào trong ngày 19 – 12 – 1946?

A. Quân Pháp tiến công Hải Phòng Đất Cảng và Thành Phố Lạng Sơn.

B. Hội nghị Phôngtennơblô (Pháp) thân thích nhì nhà nước nước ta và Pháp thất bại.

C. Pháp gửi tối hậu thư mang lại nhà nước nước ta Dân công ty Cộng hòa.

D. Quân Pháp tổ chức thảm sát quần chúng nước ta ở Hàng Bún (Hà Nội).

Đáp án C

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: soạn bài về thăm mẹ lớp 6

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ