sóng truyền từ m đến n dọc theo phương truyền sóng với bước sóng bằng 120 cm

Câu hỏi:

18/06/2019 48,208

Sóng truyền kể từ M cho tới N dọc từ phương truyền sóng với bước sóng vì như thế 120cm. Khoảng cơ hội d = MN vì như thế từng nào hiểu được sóng bên trên N trễ trộn rộng lớn sóng bên trên M góc π/2 rad là bao nhiêu?

Bạn đang xem: sóng truyền từ m đến n dọc theo phương truyền sóng với bước sóng bằng 120 cm

C. d = 30cm

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

HD Giải:

 φ=2πdλ=π2  d=λ4=30 cm

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mối cung cấp vạc sóng cơ giao động theo đòi phương trình u = 4cos(4πt - π4) (cm). Biết giao động bên trên nhị điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xa nhau chừng 0,5m có tính lệch sóng là . Tốc chừng truyền của sóng này là :

A. 1,0m/s

B. 2,0m/s

C. 1,5m/s

D. 6,0m/s

Câu 2:

Sóng cơ sở hữu tần số 80Hz Viral vô một môi trường thiên nhiên với véc tơ vận tốc tức thời 4m/s. Dao động của những thành phần vật hóa học bên trên nhị điểm bên trên một phương truyền sóng cơ hội mối cung cấp sóng những đoạn theo thứ tự 31cm và 33,5cm, lệch sóng nhau góc

A. π2 rad

B. π rad

C. 2π rad

D. π3 rad

Câu 3:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính vì như thế centimet, t tính vì như thế s). Tại thời điểm  t = 3s, ở điểm sở hữu x = 25cm, thành phần sóng sở hữu li chừng là

A. 5,0cm

B. -5,0cm

C. 2,5cm

D. -2,5cm

Xem thêm: thực trạng body shaming

Câu 4:

Một sóng hình sin truyền theo hướng dương của trục Ox với phương trình giao động của mối cung cấp sóng (đặt bên trên O) là uO = 4cos100pt (cm). Tại điểm M (theo phía Ox) cơ hội O 1 phần tư bước sóng, thành phần môi trường thiên nhiên giao động với phương trình là

A. uM = 4cos(100πt + π) (cm)

B. uM = 4cos(100πt) (cm)

C. uM = 4cos(100πt – 0,5π) (cm)

D. uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm)

Câu 5:

Cho một sóng sở hữu phương trình sóng là u = 5cost0,1-x2 (mm). Trong bại liệt x tính bng cm, t nh bằng giây. Vị trí của thành phần sóng M cơ hội gốc toạ chừng 3m ở thời gian t = 2s là

A. 5mm

B. 0

C. 5cm

D. 2.5cm

Câu 6:

Một sóng cơ ngang truyền bên trên một sợi chạc cực kỳ nhiều năm sở hữu phương trình u = 6cos(4πt - 0, 02πx); Trong số đó u và x sở hữu đơn vị chức năng là centimet, t sở hữu đơn vị chức năng là giây. Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời giao động của một điểm bên trên chạc sở hữu toạ chừng x = 25cm bên trên thời gian t = 4s

A. 24π (cm/s)

B. 14π (cm/s)

C. 12π (cm/s)

D. 44π (cm/s)

Câu 7:

Một chạc đàn hồi cực kỳ nhiều năm sở hữu đầu A giao động theo đòi phương vuông góc với sợi chạc. Tốc chừng truyền sóng bên trên chạc là 4m/s. Xét một điểm M bên trên chạc và cơ hội A một quãng 40cm, người tao thấy M luôn luôn trực tiếp giao động lệch sóng đối với A một góc α = (k + 0,5)π với k là số nguyên vẹn. Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có mức giá trị Trong khoảng tầm kể từ 8 Hz cho tới 13 Hz 

A. ƒ = 8,5Hz

B. ƒ = 10Hz

C. ƒ = 12Hz

Xem thêm: việc làm nào được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên internet

D. ƒ = 12,5Hz