so sánh văn minh và văn hóa

Khái niệm văn minh, văn hóa truyền thống như thể nhau và không giống nhau như vậy nào? Nêu một ví dụ nhằm triệu chứng minh

28.7k 30/05/2023

Câu chất vấn 2 trang 34 Lịch sử 10: Khái niệm văn minh, văn hóa truyền thống như thể nhau và không giống nhau như vậy nào? Nêu một ví dụ nhằm chứng tỏ.

Bạn đang xem: so sánh văn minh và văn hóa

Trả điều

* So sánh điểm như thể và không giống nhau của văn hóa truyền thống và văn minh

- Giống nhau: đều là những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức vì thế trái đất tạo nên đi ra nhập tiến thủ trình lịch sử dân tộc.

- Khác nhau:

+ Văn hóa: toàn cỗ những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức trái đất tạo nên đi ra kể từ khi xuất hiện tại cho tới ni.

+ Văn minh: là những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức nhưng mà trái đất tạo nên đi ra nhập quy trình tiến độ cải cách và phát triển cao của xã hội.

* Ví dụ:

+ Việc Người tối cổ sáng tạo đi ra dụng cụ làm việc (bằng cơ hội ghè vót đơn giản một phía của hòn đá…) là bộc lộ của văn hóa truyền thống (vì ở thời nguyên vẹn thủy, trái đất vẫn ở nhập hiện trạng mọi rợ, trình độ chuyên môn tổ chức triển khai xã hội còn rất rất thấp).

+ Công trình đền rồng Pác-tê-nông vừa là bộc lộ của văn hóa truyền thống, một vừa hai phải là bộc lộ của văn minh. Vì:

Xem thêm: soạn văn 10 kết nối tri thức mùa xuân chín

+ Đây là thành phầm vật hóa học vì thế trái đất tạo nên đi ra (biểu hiện tại của văn hóa).

+ Đấu ngôi trường đền Pác-tê-nông đời vào thời gian thế kỉ V TCN, khi mà dân cư ở trở thành bang A-ten (ở Hy Lạp) tiếp tục kiến thiết được ngôi nhà nước; nền văn hóa truyền thống Hy Lạp đã có sự cải cách và phát triển cao (đây đó là bộc lộ của văn minh).

Xem tăng điều giải bài xích tập dượt sgk Lịch sử 10 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 3: Sử học tập với những nghành nghề dịch vụ khoa học

Bài 4: Sử học tập với một vài nghành nghề dịch vụ ngành nghề ngỗng hiện tại đại

Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh Phương Đông giai đoạn cổ - trung đại

Xem thêm: viết về một nhân vật lịch sử có thật

Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây giai đoạn cổ - trung đại

Bài 7: Các cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn cận đại

Bài 8: Các cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn hiện tại đại