several là dấu hiệu của thì nào

Several times là tín hiệu nhận ra thì lúc này trả thành biểu diễn miêu tả một chuỗi hành vi kéo dãn kể từ vượt lên trước khứ cho tới lúc này, sở hữu cấu trúc:

 S + have / has + Vpp + ....

Bạn đang xem: several là dấu hiệu của thì nào

 S + have / has + not + Vpp + ....

 Have / has + S + Vpp + ... ?

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: nguyên nhân hình thành gió phơn

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: soạn văn bài chữ người tử tù lớp 10

5

3 vote