sau tend là gì

 “Tend đồ sộ V hoặc Ving” là thắc mắc được rất nhiều người đề ra khi ham muốn dùng những cấu tạo ko động kể từ này. Vậy đâu mới mẻ là cơ hội phân tách động kể từ theo dõi sau “Tend to” đúng chuẩn, Langmaster tiếp tục giúp đỡ bạn tháo gỡ vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

I. “Tend” là gì? Phân biệt những nghĩa của động kể từ “tend”

 • Phiên âm: /tend/
 • “Tend” tức thị gì? "Tend" là 1 trong những động kể từ vô giờ đồng hồ Anh, ở kề bên nghĩa phổ biến nhưng mà tất cả chúng ta thường được sử dụng là “có Xu thế thực hiện gì”, “tend” còn tồn tại những nghĩa không giống, nằm trong phân trò vè không giống nhau Một trong những nghĩa này nhé!

1. Có Xu thế làm cái gi đó

Trong tình huống này, “tend” được dùng nhằm trình diễn mô tả hiện trạng một người, sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ được nói tới đem Xu thế hoặc khuynh phía triển khai một hành vi nào là cơ.

Bạn đang xem: sau tend là gì

Ví dụ:

  • People tend đồ sộ feel sleepy after eating a big meal. (Con người dân có Xu thế cảm nhận thấy buồn ngủ sau thời điểm ăn một bữa tiệc no.)
 • I tend đồ sộ procrastinate when it comes đồ sộ doing my homework. (Tôi đem Xu thế trì ngừng khi cần thực hiện bài xích tập dượt về căn nhà.)

2. Chăm sóc, nom nom

“Tend” cũng hoàn toàn có thể được hiểu theo dõi nghĩa che chở hoặc nom nom một người hay 1 sự vật nào là cơ. 

Ví dụ: 

 • He tends his sick mother. (Anh tao che chở u bị đau đớn.)
 • She tends her elderly neighbor every day, helping with groceries and household chores. (Cô ấy che chở từng ngày cho những người láng giềng già nua, giúp sức với việc chọn mua đồ ăn thức uống và việc làm căn nhà.)

3. Có Xu thế ra làm sao (tăng/giảm/hướng cho tới một Điểm lưu ý nào là đó)

Để miêu tả nghĩa một người, sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ đem Điểm lưu ý nhắm tới một hiện trạng nào là cơ, “tend” được dùng kèm theo với những tính kể từ như “towards”, “upwards” hoặc “downwards”.

Ví dụ:

 • Her preferences tend towards classical music rather than vãn contemporary genres. (Sự ưa mến của cô ấy ấy đem Xu thế thiên về music cổ xưa rộng lớn là phân mục hiện đại.)
 • Crime rates have tended upwards in urban areas in the past decade. (Tỷ lệ tội phạm đem Xu thế tăng thêm ở điểm trở nên thị vô thập kỷ qua chuyện.)

Xem thêm: CÁC CẤU TRÚC V-ING THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Langmaster - Phân biệt động kể từ cút với TO V, V-ING và V BARE [Học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cơ bạn dạng #10]

II. Cách dùng những câu trúc với “tend”: Tend đồ sộ V hoặc Ving

1. Cấu trúc “S + tend + đồ sộ V”

Câu vấn đáp đúng chuẩn cho tới thắc mắc này là “to V” chúng ta nhé! Trong tình huống “tend” được dùng làm trình diễn mô tả “một Xu thế, một thói thân quen hoặc một năng lực xảy ra”, động kể từ cút sau “tend” được phân tách ở dạng “to V”

Cấu trúc:    S + tend + đồ sộ V

null

Ví dụ:

 • People tend đồ sộ get nervous before a job interview. (Người tao đem Xu thế cảm nhận thấy lo ngại trước buổi phỏng vấn việc làm.)
 • I tend đồ sộ lose focus when there are distractions around mạ. (Tôi đem Xu thế rơi rụng triệu tập khi đem những sự xao lạc xẩy ra xung xung quanh tôi.)

Ở dạng phủ ấn định của tình huống bên trên, tao đem cấu tạo sau:

Cấu trúc: S + tend not đồ sộ + Vo

hoặc S + Auxiliary Verb + not tend đồ sộ + Vo

Ví dụ:

  • They tend not đồ sộ eat fast food due đồ sộ its unhealthy nature. (Họ đem Xu thế ko ăn thực phẩm thời gian nhanh vì như thế đặc thù ko chất lượng tốt cho tới sức mạnh của chính nó.)
  • We tend not đồ sộ stay out late on weekdays because we have work in the morning. (Chúng tôi đem Xu thế ko thức khuya vô những ngày vô tuần vì như thế công ty chúng tôi đem việc làm vô buổi sáng sớm.)
 • She doesn't tend đồ sộ gossip about others. (Cô ấy không tồn tại Xu thế rỉ tai phiếm về người không giống.)

2. Cấu trúc “S + have a tendency đồ sộ + V”

Ngoài cấu tạo với động kể từ “tend”, Langmaster khêu gợi ý thêm vào cho chúng ta một cấu tạo không giống đem nằm trong tức thị trình diễn mô tả “một Xu thế, một thói thân quen hoặc một năng lực xảy ra” dùng danh kể từ của “tend” là “tendancy”

Cấu trúc: S + have a tendency đồ sộ + V

null

Ví dụ: 

 • She has a tendency đồ sộ overthink things and make them more complicated than vãn they need đồ sộ be. (Cô ấy đem Xu thế tâm lý rất nhiều và thực hiện cho tới tất cả trở thành phức tạp rộng lớn những gì quan trọng.)
  They have a tendency đồ sộ arrive late for meetings, which can be quite frustrating for others. (Họ đem xu nhắm tới muộn trong những buổi họp, điều này hoàn toàn có thể làm cho không dễ chịu cho những người không giống.)

Xem thêm: BUSY TO V HAY VING? GIẢI THÍCH CÁCH SỬ DỤNG “BUSY” CHÍNH XÁC NHẤT

III. Phân biệt “Tend”, “Intend” và “Pretend”

3 động kể từ “Tend”, “Intend” và “Pretend” đem cơ hội viết lách và trị âm tương đương nên rất dễ gây nên rời khỏi lầm lẫn khi dùng. Tuy nhiên, nghĩa và cấu tạo dùng của 3 kể từ đó lại trọn vẹn không giống nhau. Langmaster tiếp tục giúp đỡ bạn phân biệt cơ hội dùng 3 động kể từ này nhé!

null

1. Cách dùng “Intend”

Cách sử dụng phổ biến nhất của “Intend” là miêu tả “ý ấn định hoặc dự tính làm cái gi đó”. Như vậy, “Intend” được sử dụng khi ham muốn mô tả một plan hoặc ý tưởng phát minh. Theo sau “Intend” là động kể từ được phân tách ở dạng “to V”

 • Cấu trúc: S + intend đồ sộ + V

Ví dụ: I intend đồ sộ start exercising regularly from next week đồ sộ improve my fitness. (Tôi dự tính chính thức tập dượt thể dục thể thao thông thường xuyên kể từ tuần cho tới nhằm nâng cao sức mạnh.)

2. Cách dùng “Pretend”

2.1. Cấu trúc S + pretend + đồ sộ V

Cấu trúc này được dùng nhằm trình diễn mô tả ai cơ vờ vịt thực hiện một hành vi đem mục tiêu nhằm mục đích mục tiêu khiến cho người không giống tin cậy vấn đề này là thiệt. Động kể từ theo dõi sau “pretend” ở dạng “to V”

Ví dụ: She pretended đồ sộ be sick đồ sộ avoid going đồ sộ school. (Cô ấy vờ vịt đau đớn nhằm trốn việc tới trường.)

2.2. Cấu trúc S + pretend + that + clause

Trong cấu tạo này, "pretend" được kết phù hợp với "that" nhằm trình diễn mô tả hành vi fake tạo nên hoặc trường hợp không tồn tại thiệt vô một mệnh đề không ngừng mở rộng. 

Ví dụ: He pretended that he didn't know about the surprise các buổi tiệc nhỏ. (Anh tao vờ vịt rằng anh tao ko biết về buổi tiệc bất thần.)

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rằng nghĩa và cơ hội dùng của 3 kể từ “Tend”, “Intend” và “Pretend” là không giống nhau. Các bạn phải phân biệt những cơ hội dùng này và Note khi vận dụng bọn chúng nhé!

Xem thêm: NẮM CHẮC CÁCH SỬ DỤNG “GO ON”: GO ON TO V HAY VING?

IV. Bài tập

Bài 1:  Viết lại những câu tiếp sau đây dùng cấu tạo “tend to”

1. I usually drink tea in the morning.

Xem thêm: thuốc dạ dày chữ p uống trước hay sau ăn

2. She often listens đồ sộ classical music 

3. She often forgets đồ sộ water the plants.

4. He frequently oversleeps and arrives late đồ sộ work.

5. The prices of goods and services generally rise over time.

Bài 2: Điền tend/ intend/ pretend vô vị trí rỗng và phân tách động kể từ.

1. She __________ đồ sộ be interested in the conversation, but her mind was elsewhere.

2. They __________ đồ sộ take a vacation this summer and explore new places.

3. He always __________ đồ sộ be busy, but I suspect he spends most of his time watching TV.

4. The company's profits have __________ đồ sộ decline over the past year.

5. We __________ not đồ sộ judge others based on their appearance.

6. The children __________ đồ sộ be superheroes and wore capes and masks.

7. She __________ đồ sộ study medicine and become a doctor.

8. He __________ not đồ sộ get involved in office politics and prefers đồ sộ focus on his work.

9. They __________ đồ sộ finish the project by the kết thúc of the week, but it might take longer.

10. I __________ đồ sộ Điện thoại tư vấn my parents this weekend and catch up with them.

Đáp án:

Bài 1:

1. I tend đồ sộ drink tea in the morning

2. She tends đồ sộ listen đồ sộ classical music

3. She tends đồ sộ forget đồ sộ water the plants.

4. He tends đồ sộ frequently oversleep and arrive late đồ sộ work.

5. The prices of goods and services tend đồ sộ generally rise over time.

Bài 2: 

1. pretended

2. intend

3. pretends

4. tended

5. tend

6. pretended

7. intends

8. tends

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau

9. intend

10. intend

Kết luận

Như vậy, động kể từ “tend” được sử dụng khi ham muốn trình diễn mô tả “một Xu thế, một thói thân quen hoặc một năng lực xảy ra”, động kể từ cút sau “tend” được phân tách ở dạng “to V”. Langmaster tin cậy chắc chắn là thắc mắc tend đồ sộ V hoặc Ving không hề thực hiện khó khăn chúng ta nữa, chúc chúng ta học hành tốt!