rút ra bài học từ lịch sử là chức năng nào của sử học

avatar

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: rút ra bài học từ lịch sử là chức năng nào của sử học

TRẢ LỜI

avatar

câu: C 

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

avatar

Đáp án+Giải mến công việc giải

Xem thêm: ví dụ về phương pháp thực nghiệm

C. Chức năng xã hội

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4

1 vote

  • + Chức năng xã hội: lịch sử dân tộc canh ty loài người dò la hiểu những quy luật cải tiến và phát triển của xã hội loại người vô quá khứ, kể từ cơ nhận triển khai bên trên và Dự kiến được sau này. + Chức năng giáo dục: trải qua những tấm gương lịch sử dân tộc, bài học kinh nghiệm lịch sử dân tộc. - Nhiệm vụ: +... coi thêm

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí