quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu

Câu hỏi:

15/10/2019 111,085

Bạn đang xem: quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: (Quy trình trồng rừng vị cây con cái sở hữu bầu bao gồm 6 bước:

Tạo lỗ nhập hố khu đất → Rạch gọt vỏ bầu → Đặt bầu nhập vào hố → Lấp và nén khu đất lượt 1 → Lấp và nén khu đất lượt 2 → Vun gốc – Hình 42, SGK trang 66)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thứ tự động trúng của tiến độ trồng cây con cái rễ trần là:

A. Tạo lỗ nhập hố khu đất → Đặt cây nhập lỗ nhập hố → Nén khu đất → Lấp khu đất kín gốc cây → Vun gốc.

B. Tạo lỗ nhập hố khu đất → Đặt cây nhập lỗ nhập hố → Lấp khu đất kín gốc cây → Nén khu đất → Vun gốc.

C. Tạo lỗ nhập hố khu đất → Nén khu đất → Lấp khu đất kín gốc cây → Đặt cây nhập lỗ nhập hố → Vun gốc.

D. Tạo lỗ nhập hố khu đất → Lấp khu đất kín gốc cây → Đặt cây nhập lỗ nhập hố → Nén khu đất → Vun gốc.

Câu 2:

Mùa trồng rừng chủ yếu ở những tỉnh miền Bắc là

A. Mùa xuân.

B. Mùa thu.

C. Mùa hạ.

D. Cả A và B đều trúng.

Câu 3:

Trồng cây con cái rễ trần hoặc được vận dụng nhập ngôi trường hợp:

A. Cây hồi phục nhanh chóng, cỗ rễ khỏe mạnh.

B. Đất đảm bảo chất lượng và độ ẩm.

Xem thêm: bóc tách túi thai 10 nhưng không ra máu

C. Cả A và B đều trúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 4:

Khi tạo ra lỗ nhập hố khu đất nhằm trồng cây con cái sở hữu bầu, phỏng thâm thúy của hố khu đất sở hữu đòi hỏi gì?

A. Phải to hơn độ cao bầu khu đất.

B. Phải nhỏ rộng lớn độ cao bầu khu đất.

C. Phải trúng vị độ cao bầu khu đất.

D. Cả A, C đều trúng.

Câu 5:

Có bao nhiêu bước nhập kỹ năng đục hố trồng cây rừng?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 6:

Kích thước hố loại 1 thực hiện khu đất trồng cây (chiều lâu năm x chiều rộng lớn x chiều sâu) là:

A. 30 x 30 x 30 cm

B. 30 x 40 x 30 cm

C. 40 x 40 x 40 cm

D. 40 x 40 x 30 cm

Xem thêm: trình bày các nhân tố tác động đến gia tăng dân số