put up with nghĩa là gì

Phrasal verb là 1 trong mỗi loại khó khăn học tập nhất vô giờ đồng hồ anh vì như thế với những tình huống không giống nhua thì nó đem nghĩa không giống nhau. Nó còn ko thể nào là dịch thuật một cơ hội đơn giản bởi vì google dịch được, nhằm nắm vững nó rất cần phải thám thính hiểu nghĩa thiệt kĩ và rưa rứa hiểu cách sử dụng của chính nó. Quý Khách vẫn đầy đủ thoải mái tự tin về sự việc học tập phrasal verb của tớ chưa? Hay những kể từ vựng cấu tạo của tớ thiệt chất lượng tốt chưa? Để việc học tập phrasal verb trở thành đơn giản dễ dàng rộng lớn rưa rứa dễ dàng tiếp nhận hơn nữa thì vẫn với StudyTiengAnh và ngày thời điểm ngày hôm nay như thông thường lệ thì tao tiếp tục bên nhau học tập kể từ mới nhất. Nội dung học tập thời điểm ngày hôm nay là put up with, bọn chúng bản thân nằm trong thể hiện những ví dụ rõ ràng nhằm phân tích và lý giải nghĩa của chính nó nhé!!!

Bạn đang xem: put up with nghĩa là gì

put up with vô giờ đồng hồ Anh

put up with vô giờ đồng hồ Anh

1. Put up with vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Put up with

Cách trừng trị âm: /pʊt ʌp wɪð/

Loại từ: cụm động từ

2. Nghĩa của put up with:

put up with vô giờ đồng hồ Anh

put up with vô giờ đồng hồ Anh

put up with: chịu đựng

 • I couldn't put up with him, because he deliberately deceived my feelings.
 • Tôi ko thể Chịu đựng được anh ấy, cũng chính vì anh ấy vẫn cố ý lừa lừa lọc tình thân của tôi.
 •  
 • I put up with my roommate for a long time, he was very dirty.
 • Tôi Chịu đựng với các bạn nằm trong chống của tôi vô một thời hạn nhiều năm, anh tao vô cùng dơ.

put up with: ân xá thứ:

 • I will put up with Lucas's mistake. He hurt u a lot before but now he realized the mistake.
 • Tôi tiếp tục buông bỏ mang đến sai lầm không mong muốn của Lucas. Trước phía trên anh ấy đã thử thương tổn tôi thật nhiều tuy nhiên giờ anh ấy đã nhận được rời khỏi sai lầm không mong muốn.

3. Các kể từ không giống của put up with:

put up with something: Đưa rời khỏi một chiếc gì đó

 • He's put up with a social evil prevention solution for the group's topic. We find that solution very effective.
 • Anh ấy đã mang rời khỏi biện pháp chống phòng tệ nàn xã hội mang đến chủ thể của group. Chúng tôi thấy biện pháp cơ vô cùng hiệu suất cao.
 •  
 • We need to tướng put up with the opinion of each individual, to tướng make the assessment more accurate.
 • Chúng tôi cần thiết thể hiện chủ kiến của từng cá thể, nhằm nhận xét đúng mực rộng lớn.

Put up with it: Đưa nó lên

 • Journalists need to tướng put up with it to tướng the fore because that's very trending news about the upcoming elections.
 • Các mái ấm báo rất cần phải đem nó lên tiên phong hàng đầu vì như thế này là thông tin vô cùng phổ biến về những cuộc bầu cử sắp tới đây.
 •  
 • To put up with it on trend, that movie needs more hits and hits than thở wait for u tomorrow.
 • Để đuổi theo kịp Xu thế, bộ phim truyện cơ cần thiết nhiều phim chạy khách và chạy khách rộng lớn là Chờ em cho tới ngày mai.

Put up with hand: Đưa tay lên

 • To make the atmosphere more live and dance to tướng the music, he asked us to tướng put up with hands and sway along.
 • Để bầu không khí tăng sôi động và nhún nhảy theo đòi điệu nhạc, anh ấy đòi hỏi công ty chúng tôi đem tay lên và rung lắc lư theo đòi.
 •  
 • On social networks, Vietnam is very popular with the tuy vậy, put up with hands. Be together forever.
 • Trên social VN đang được vô cùng phổ biến ca khúc Đưa tay lên nào là. Mãi cùng nhau các bạn nhé.

4. Ngoài put up with rời khỏi thì put up rất có thể ghép với những kể từ không giống như:

put up with vô giờ đồng hồ Anh

put up with vô giờ đồng hồ Anh

Put up to: Khuyến khích ai cơ thao tác gì

 • I put up to tướng you to tướng take extra classes in English because English is so sánh important in the kết thúc of semester transcripts.
 • Tôi khuyên nhủ chúng ta nên đến lớp tăng giờ đồng hồ Anh vì như thế giờ đồng hồ Anh vô cùng cần thiết vô bảng điểm cuối học tập kỳ.
 •  
 • He put up to tướng u to tướng cheer up everything and it will be over.
 • Anh ấy khuyên nhủ tôi nên hí hửng lên tất cả và từng chuyện tiếp tục kết đốc.

Put up: Cho quy tắc ai cơ ở lại nhà của bạn trong một tối hoặc vài ba ngày

 • I can put up you stay at my house for a few days just comfortably, my house is very hospitable.
 • Tôi rất có thể cho mình ở lại mái ấm tôi vài ba ngày mang đến tự do, mái ấm tôi vô cùng hiếu khách hàng.
 •  
 • He put up u to tướng stay for one night as it was raining heavily today.
 • Anh ấy vẫn mang đến tôi ở lại một tối vì như thế thời điểm ngày hôm nay trời mưa vô cùng to tướng.

Put up a tent: dựng 1 loại lều

 • We're going to tướng put up a tent for the camp tonight, which will probably be a lot of fun.
 • Tối ni tất cả chúng ta tiếp tục dựng lều cắm trại, có lẽ rằng tiếp tục vô cùng hí hửng.
 •  
 • Our family will have a picnic tomorrow, my dad will put up a tent because we will stay.
 • Gia đình công ty chúng tôi sẽ có được 1 trong các buổi dã nước ngoài vào trong ngày mai, phụ thân tôi tiếp tục dựng một chiếc lều vì như thế công ty chúng tôi tiếp tục ở lại.

5. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với put up with:

Từ giờ đồng hồ Anh

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

tolerate

Tha loại, khoan thứ

suffer

chịu đựng, mang đến phép

endure

Cam Chịu, Chịu được

 bear

chịu, Chịu đựng

stand

 có, ở, đứng

 stomach

cam Chịu (nhục), nuốt (hận)

Xem thêm: căn cứ vào atlat địa lí việt nam

swallow

 nuốt, Chịu đựng

submit

chịu, cam Chịu, quy phục

shoulder

vác lên vai, gánh trách móc nhiệm

accept

 nhận, gật đầu đồng ý, chấp thuận

acknowledge

nhận, quá nhận, công nhận

concede

 nhận, quá nhận

consent

đồng ý, ưng thuận, văn bản, giã thành

 defer

theo, chiều theo đòi, thực hiện theo

receive

tin, thừa nhận là đúng

withstand

chống lại, kháng cự, Chịu đựng

approve

tán trở thành, đồng ý, bởi vì lòng

recognise

 công nhận, quá nhận, chấp nhận

favor

sự đồng ý, sự thuận ý

 release

 miễn, ân xá (nợ...), giải thoát

support

chịu đựng, dung thứ

Hi vọng với nội dung bài viết này, StudyTiengAnh vẫn khiến cho bạn hiểu rộng lớn về những bài bác tương quan cho tới put up with vô giờ đồng hồ Anh!!!

Xem thêm: toán nâng cao lớp 4