phép chia số thập phân

Giải bài bác tập luyện Toán lớp 5 Chương 2

Bài tập luyện Toán lớp 5: Phép phân chia số thập phân tiếp theo sau bao hàm đáp án cụ thể mang đến từng bài bác tập luyện canh ty những em học viên rèn luyện những dạng bài bác thói quen phân chia số thập phân, phân chia số thập phân với số ngẫu nhiên, phân chia số thập phân với số thập phân. Mời những em học viên nằm trong xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: phép chia số thập phân

Mục tiêu xài Phép phân chia số thập phân

 • Nắm được cơ hội phân chia một số trong những thập phân cho 1 số
 • Vận dụng được nhằm giải toán sở hữu điều văn
 • Vận dụng giải những câu hỏi sở hữu liên quan

1. Lý thuyết Phép phân chia số thập phân

1. Chia một số trong những thập phân mang đến một số trong những tự động nhiên

VD: 8,4 : 4 = 21

Muốn chi một số trong những thập phân mang đến một số trong những ngẫu nhiên tớ thực hiện như sau:

- Chia phần vẹn toàn của số bị phân chia mang đến số phân chia.

- Viết vết phẩy vô phía bên phải thương tiếp tục tìm kiếm được trước lúc lấy chữ số thứ nhất tại đoạn thập phân của số bị phân chia nhằm kế tiếp triển khai phép tắc phân chia.

- Tiếp tục phân chia với từng chữ số tại đoạn thập phân của số bị phân chia.

VD: Đặt tính rồi tính:

6,8 : 2

Ta đặt điều tính rồi thực hiện như sau:

 • 6 phân chia 2 được 3, viết lách 3
 • 3 nhân 2 vì thế 6. 6 trừ 6 vì thế 0, viết lách 0
 • Hạ 4. 4 phân chia 2 được 2, viết lách 2
 • 2 nhân 2 vì thế 4. 4 trừ 4 vì thế 0, viết lách 0
 • Vậy 6,8 : 2 = 3,2

2. Chia một số trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000...

VD: 89,13 : 100 = 0,8913

Muốn phân chia một số trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000, ... tớ chỉ việc fake vết phẩy của số cơ lịch sự trái ngược một, nhị, tía,... chữ số.

3. Chia một số trong những ngẫu nhiên mang đến một số trong những ngẫu nhiên tuy nhiên thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân

VD: 27 : 4 = 6,75

Khi phân chia một số trong những ngẫu nhiên mang đến một số trong những ngẫu nhiên mà còn phải dư, tớ kế tiếp phân chia như sau:

- Viết vết phẩy vô phía bên phải số thương.

- Viết tăng và phía bên phải số dư một chữ số 0 rồi phân chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, tớ lại viết lách thêm nữa phía bên phải số dư mới nhất một chữ số 0 rồi kế tiếp phân chia, và rất có thể cứ thực hiện như vậy mãi.

VD: Đặt tính rồi tính:

47 : 4

Ta đặt điều tính rồi thực hiện như sau:

 • 4 phân chia 4 được một, viết lách 1
 • 1 nhân 4 vì thế 4. 4 trừ 4 vì thế 0, viết lách 0
 • Hạ 7. 7 phân chia 4 được một, viết lách 1
 • 1 nhân 4 vì thế 4. 7 trừ 4 vì thế 3, viết lách 3.
 • Viết tăng chữ số 0 vào sau cùng số 3, viết lách vết phẩy vô thương sau số 1
 • 30 phân chia 4 được 7, viết lách 7
 • 7 nhân 4 vì thế 28. 30 trừ 28 vì thế 2, viết lách 2
 • Viết tăng chữ số 0 vào sau cùng số 2.
 • 20 phân chia 4 được 5, viết lách 5
 • 5 nhân 4 vì thế đôi mươi. đôi mươi trừ đôi mươi vì thế 0

Vậy 47 : 7 = 11,75

4. Chia một số trong những ngẫu nhiên mang đến một số trong những thập phân

- Khi nhân số bị phân chia và số phân chia với nằm trong một số trong những không giống 0 thì thương không bao giờ thay đổi.

VD: 25 : 4 = (25 x 5) : ( 4 x 5)

Muốn phân chia một số trong những ngẫu nhiên mang đến một số trong những thập phân tớ thực hiện như sau:

- Đếm coi sở hữu từng nào chữ số tại đoạn thập phân của số phân chia thì viết lách thêm nữa phía bên phải số bị phân chia từng ấy chữ số 0.

- Bỏ vết phẩy ở số phân chia rồi triển khai phép tắc phân chia như phân chia những số ngẫu nhiên.

VD: Đặt tính rồi tính

90 : 4,5

Ta đặt điều tính rồi thực hiện như sau:

 • Ta thấy phần thập phân của số 4,5 sở hữu một chữ số
 • Nên tớ thêm nữa phía bên phải số bị phân chia (9) một chữ số 0 tớ được (90)
 • Rồi quăng quật vết phẩy của số phân chia (4,5) tớ được 45

5. Chia một số trong những thập phân mang đến một số trong những thập phân

Muốn phân chia một số trong những thập phân mang đến một số trong những thập phân tớ thực hiện như sau:

- Đếm coi sở hữu từng nào chữ số tại đoạn thập phân của số phân chia thì fake vết phẩy ở số bị phân chia lịch sự phía bên phải từng ấy chữ số.

- Bỏ vết phẩy ở số phân chia rồi triển khai phép tắc phân chia như phân chia mang đến số ngẫu nhiên.

VD: Đặt tính rồi tính

13,11 : 2,3

 • Phần thập phân của số phân chia 2,3 sở hữu một chữ số.
 • Dịch vết phẩy ở số bị phân chia 13,11 lịch sự phía bên phải 1 chữ số được số 131,1. Bỏ vết phẩy ở số 2,3 được số 23
 • Thực hiện nay phép tắc phân chia 131,1 : 23

Vậy 13,11 : 2,3 = 5,7

>> Xem thêm: Chia một số trong những thập phân mang đến một số trong những thập phân

2. Bài tập luyện Toán lớp 5 Phép phân chia số thập phân

Câu 1:

Tính:

Phép phân chia số thập phân

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 173,44 : 32

112,56 : 28

155,9 : 45.

b) 85 : 14

72 : 34

962 : 58.

c) 95, 58 : 2 7

191,52: 3,6

13,04 : 2, 05

Câu 3:

Viết số tương thích vô dù trống:

Phép phân chia số thập phân

Phép phân chia số thập phân

Câu 4:

Tìm X :

a) X x 2,1 = 9,03

b) 3,45 x X = 9,66

c) x : 9,4 = 23,5

d) 2,21 : x = 0,85.

Câu 5:

Viết số tương thích vô địa điểm chấm:

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : …

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x …

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : …

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 x …

Câu 6:

Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Trong phép tắc phân chia sau đây phép tắc phân chia nào là sở hữu thương rộng lớn nhất?

A. 4,26 : 40

B. 42,6 : 0,4

C. 426 : 0,4

D. 426 : 0,04

Câu 7. Tính:

a) (256,8- 146,4) : 4,8 - đôi mươi,06 ;

b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64.

Câu 8:

Khoanh vô chữ đặt điều trước sản phẩm đích :

Chia 3,7 mang đến 2,4 (phần thập phân của thương chỉ lấy cho tới nhị chữ số)

Xem thêm: soạn văn bài tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt

Phép phân chia này còn có số dư là :

A. 4

B. 0,4

C. 0,04

D. 0,004

Câu 9.

Biết 10,4 l dầu trọng lượng 7,904kg. Hỏi sở hữu từng nào lít dầu nếu như lượng dầu cơ trọng lượng 10,64kg?

Câu 10

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 12,5m và sở hữu diện tích S vì thế diện tích S hình vuông vắn cạnh 20m.

Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật này đó là ..... m

Câu 11

Một cửa hàng sở hữu nhị thùng dầu, thùng to lớn sở hữu 75,5 lít dầu, thùng nhỏ bé sở hữu thấp hơn thùng to lớn 23,5 lít dầu. Số dầu này được chứa chấp vô những chai như nhau, từng chai sở hữu 0,75 lít dầu. Sau Khi cung cấp chuồn một số trong những chai dầu thì cửa hàng sót lại 68 chai dầu.

Vậy cửa hàng tiếp tục bán tốt .... lít dầu.

Câu 12: Khi nằm trong một số trong những ngẫu nhiên với một số trong những thập phân tuy nhiên phần thập phân sở hữu một chữ số, một học viên tiếp tục quên vết phẩy của số thập phân và tổ chức nằm trong như nằm trong nhị số ngẫu nhiên nên được sản phẩm là 463. Tìm nhị số hạng của phép tắc nằm trong biết tổng thực sự 68,8.

3. Đáp án Bài tập luyện Toán lớp 5 Phép phân chia số thập phân

Câu 1:

Phép phân chia số thập phân

Câu 2:

Phép phân chia số thập phân

Câu 3:

a)

Phép phân chia số thập phân

b)

Phép phân chia số thập phân

Câu 4:

a) X x 2, 1 = 9,03

X = 9,03 : 2, 1

X = 4,3

b) 3,45 x X= 9,66

X = 9,66 : 3,45

X = 2,8

c) X : 9,4 = 23,5

X = 23,5 x 9,4

X = 220,9

d) 2,21 : X = 0,85

X = 2,21 : 0,85

X = 2,6

Câu 5:

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : 100;

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x 0,01;

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : 1000;

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 x 0,001.

Câu 6:

Khoanh D

Câu 7:

a) (256,8 – 146,4) : 4,8 – đôi mươi,06

= 110,4 : 4,8 – đôi mươi,06

= 23 -20,06 = 2,94.

b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64

= 17,28 : 9,6 + 12,64

= 1,8 + 12,64 = 14,44.

Câu 8:

Khoanh vô D.

Câu 9:

Bài giải:

Mỗi lít dầu trọng lượng là:

7,904 : 10,4 = 0,76 (kg)

Nếu lượng dầu trọng lượng 10,64kg thì sở hữu số lít dầu là :

10,64 : 0,76 = 14 (l)

Đáp số: 14 l.

Câu 10

Diện tích của hình vuông vắn cạnh 20m là:

20 × đôi mươi = 400 (m2)

Vậy diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật này đó là 400m2.

Chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

400 : 12,5 = 32 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

(32 + 12,5) × 2 = 89 (m)

Đáp số: 89m.

Vậy đáp án đích điền vô dù trống không là 89.

Câu 11:

Thùng nhỏ bé sở hữu số lít dầu là

75,5 − 23,5 = 52 (lít)

Cả nhị thùng sở hữu số lít dầu là:

75,5 + 52 = 127,5 (lít)

127,5 được phân chia vô số chai dầu là:

127,5 : 0,75 = 170 (chai)

Cửa sản phẩm tiếp tục cung cấp số chai dầu là:

170 – 68 = 102 (chai)

Cửa sản phẩm tiếp tục bán tốt số lít dầu là:

0,75 × 102 = 76,5 (lít)

Đáp số: 76,5 lít.

Vậy đáp án đích cần thiết điền vô dù trống không là 76,5.

Xem thêm: soạn đăm săn đi chinh phục nữ thần mặt trời

Bài tập luyện Toán lớp 5: Phép phân chia số thập phân tổng phải chăng thuyết và những dạng bài bác tập luyện về phép chia số thập phân những dạng bài bác tập luyện đặt điều tính, tính bằng phương pháp sớm nhất có thể, ôn tập luyện sẵn sàng cho những kì ganh đua vô năm học tập.

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn rất có thể xem thêm đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 tuy nhiên VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn quốc nhằm mục tiêu mang đến mang đến học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ chuyển vận free đề ganh đua về và ôn luyện.

Tham khảo thêm:

 • Giải Toán lớp 5: Luyện tập luyện công cộng phép chia số thập phân
 • Bài tập luyện Toán lớp 5: Phép nhân số thập phân
 • Bài tập luyện Toán lớp 5: Phép nhân số thập phân (tiếp theo)