phép chia đa thức một biến


Ta trình diễn luật lệ phân tách tương tự động như cơ hội phân tách những số bất ngờ.

1. Các kỹ năng cần thiết nhớ

Chia nhiều thức một phát triển thành vẫn chuẩn bị xếp

Bạn đang xem: phép chia đa thức một biến

- Muốn phân tách nhiều thức một phát triển thành $A$ cho tới nhiều thức một biến$B \ne 0$ , trước không còn tao nên bố trí những nhiều thức này theo đuổi lũy quá hạn chế dần dần của và một phát triển thành và triển khai luật lệ phân tách như luật lệ phân tách những số bất ngờ.

- Với nhì nhiều thức tùy ý $A$ và $B$ của một phát triển thành $\left( {B \ne 0} \right)$, tồn bên trên có một không hai nhì nhiều thức $Q$ và $R$ sao cho tới $A = B.Q + R$

Trong cơ $R = 0$ hoặc bậc của $R$ thấp rộng lớn bậc của $B.$

+ Nếu $R = 0$ thì luật lệ phân tách $A$ cho tới $B$ là luật lệ phân tách không còn.

+ Nếu $R \ne 0$ thì luật lệ phân tách $A$ cho tới $B$ là luật lệ phân tách sở hữu dư.

Ví dụ 1:

Ta viết lách lại \(\left( {6{x^3} - 7{x^2} - x + 2} \right):\left( {2x + 1} \right) = 3{x^2} - 5x + 2\). Nhận thấy số dư \(R = 0\) nên đó là luật lệ phân tách không còn.

Ví dụ 2:

Ta viết lách lại \({x^3} - 3{x^2} + 2x + 1 = \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 4x + 6} \right) - 5\) . Vì \(R =  - 5 \ne 0\) nên đó là luật lệ phân tách sở hữu dư.

2. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Tìm thương, số dư của phép chia đa thức một biến vẫn chuẩn bị xếp

Phương pháp:

Muốn phân tách nhiều thức một phát triển thành $A$ cho tới nhiều thức một biến$B \ne 0$ , trước không còn tao nên bố trí những nhiều thức này theo đuổi lũy quá hạn chế dần dần của và một phát triển thành và triển khai luật lệ phân tách như luật lệ phân tách những số bất ngờ.

Xem thêm: hình tứ diện abcd

Dạng 2:  Xác ấn định hằng số \(a,b\) sao được chấp nhận phân tách cho tới trước là luật lệ phân tách không còn.

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm luật lệ phân tách không còn sở hữu số dư \(R = 0\) nhằm mò mẫm \(a,b\) .

Chú ý:

\(Ax + B = 0\) với \(\forall x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: bài văn bài thơ về một việc làm tốt

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.