phép chia 1 chữ số

Toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu một chữ số là một trong những trong mỗi nội dung học tập sẽ hỗ trợ những em giải những Việc thời gian nhanh rộng lớn và linh động rộng lớn. Hãy nằm trong Vuihoc.vn nằm trong mày mò phần học tập thú vị này nhé!

Dưới đấy là bài học kinh nghiệm về Toán lớp 4 Chia mang lại số sở hữu một chữ số. Nội dung bài học kinh nghiệm bao gồm phần lý thuyết chỉ dẫn trật tự triển khai và một vài bài xích tập luyện tự động luyện.

Bạn đang xem: phép chia 1 chữ số

Ngoài đi ra Vuihoc còn chỉ dẫn những em giải bài xích tập luyện nhập SGK. Hãy để ý theo đòi dõi nhé!

1. Hướng dẫn cơ hội phân chia mang lại số sở hữu một chữ số

Trước tiên, nhằm hiểu rằng trật tự triển khai quy tắc phân chia, những em hãy để ý 2 ví dụ sau:

1.1. Phép phân chia hết 

Ví dụ 1: 128532 : 6 = ? 

Chia theo đòi trật tự kể từ ngược sang trọng phải:

Toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu một chữ số

1.2. Phép phân chia sở hữu dư

Ví dụ 2: 230858 : 5 = ?

Chia theo đòi trật tự kể từ ngược sang trọng phải

Bài toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu một chữ số

Vậy 230858 : 5= 46172 dư 3

2. Một số chú ý khi triển khai phân chia mang lại số có một chữ số toán lớp 4

  • Khi phân chia mang lại số có một chữ số tớ bịa tính rồi tính
  • Thực hiện tại quy tắc phân chia theo đòi trật tự kể từ ngược sang trọng phải 
  • Phép phân chia sau khoản thời gian phân chia không còn số bị phân chia tuy nhiên vẫn còn đó số dư thì quy tắc phân chia này đó là quy tắc phân chia sở hữu dư
  • Trong quy tắc phân chia, số dư bởi vì 0 thì quy tắc phân chia là quy tắc phân chia không còn, số dư không giống 0 thì quy tắc phân chia là quy tắc phân chia sở hữu dư
  • Trong quy tắc phân chia sở hữu dư, số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

Lưu ý toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu một chữ số

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu một chữ số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Các dạng bài xích tập luyện tự động luyện liên quan

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 226085 : 5

b) 97008 : 8

c) 40481 : 2

d) 472726 : 6 

Bài 2: Tìm a

a) a x 2 = 28050

b) 3 x a = 12120

Bài 3: Người tớ trồng 272436 hoa lá nhập 6 thửa ruộng. Hỏi từng thửa ruộng trồng được từng nào bông hoa? 

3.2. Đáp án

Bài 1:

Bài tập luyện toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu một chữ số

Bài 2:

a) a x 2 = 28050

          a = 23050 : 2

          a = 14025

b) 3 x a = 12120

          a = 12120 : 3

          a = 4040

Bài 3:

Mỗi thửa ruộng trồng được số hoa lá là:

272436 : 6 = 45406 (bông hoa) 

Đáp số: 45406 hoa lá.

4. Bài tập luyện tự động luyện phân chia mang lại số sở hữu một chữ số lớp 4 (Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 274734 : 6

Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài

b) 370369 : 3

c) 315780 : 4

d) 209129 : 9

Bài 2: Tìm a

a) a x 8 = 6231192

b) 9 x a = 30906

Bài 3: Một chuyến xe pháo lửa sở hữu 3 toa xe pháo, biết bên trên cả xe pháo lửa chở toàn bộ 236946 kilogam mặt hàng. Nếu lượng mặt hàng bên trên từng toa đều nhau thì từng toa xe pháo chở được từng nào ki lô gam hàng?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45789

b) 123456 dư 1

c) 78945

d) 23236 dư 5

Bài 2 :

a) a = 778899

b) a = 3434

Bài 3: 

Đáp số: 78982 kilogam mặt hàng.

5. Giải bài xích tập luyện sách giáo khoa phân chia mang lại số sở hữu một chữ số toán lớp 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 278157 : 3                           b) 158735 : 3

304968 : 4                             475908 : 5

408090 : 5                              301849 : 7

Đáp án: Các em hoàn toàn có thể bịa tính và tính như sau:

Giải toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu một chữ số

Bài 2.

Người tớ sụp đều 128610 lít xăng nhập 6 bể. Hỏi bể cơ sở hữu từng nào lít xăng?

Đáp án:

Số lít xăng ở từng bể là:

128610 : 6 = 21435 (l)

Đáp số: 21435 lít xăng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài xích tập luyện số 3 trang 77 SGK Toán 4)

Người tớ xếp 187259 khuôn áo nhập vỏ hộp, từng vỏ hộp 8 áo. Hỏi hoàn toàn có thể xếp được nhập tối đa từng nào vỏ hộp và còn quá bao nhiêu khuôn áo?

Đáp án:

Thực hiện tại quy tắc phân chia tớ có:

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy hoàn toàn có thể xếp được không ít nhất 3406 vỏ hộp và còn quá 2 khuôn áo

Xem thêm: nguyên nhân hình thành gió phơn

Đáp số: 23406 vỏ hộp và còn quá 2 khuôn áo.

Vậy là Vuihoc đang được trình làng cho tới những em bài học kinh nghiệm Toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu một chữ số. Hãy thực hiện tăng nhiều bài xích tập luyện nhằm triển khai quy tắc tính thiệt thời gian nhanh nhé.

Ngoài đi ra, bên trên khối hệ thống còn nhiều nội dung cần thiết tương quan cho tới Toán lớp 4, những em hoàn toàn có thể click nhằm xem thêm.